rekruttering

To nye kvinner i Dag Rune Olsens rektorat

Dag Rune Olsen blir eneste hane i flokken i rektoratet på UiT, der to nye viserektorer ble ansatt torsdag.

Rikke Gürgens Gjærum og Bente Haug er ansatt som viserektorer ved UiT Norges arktiske universitet.
Publisert

De to kvinnene som tilbys stillingene som viserektorer er Bente Haug og Rikke Gürgens Gjærum, begge interne ved UiT.

Fra før har Dag Rune Olsen to kvinnelige prorektorer i teamet sitt. Det er prorektor for utdanning Kathrine Tveiterås og prorektor for forskning og utvikling Camilla Brekke.

Dermed består rektoratet av fire kvinner og én mann.

Dag Rune Olsen er fornøyd med sitt kvinnesterke team.

— Vi har bare plukket de beste og dette viser at det går an å skaffe svært kompetente toppledere ved UiT, sier han.

Han legger til:

— Hos oss er det i hvert fall ikke slik som en del andre virksomheter sier, at det virker vanskelig å rekruttere kvinner til toppstillinger.

Viserektor i Alta

Styret ved UiT vedtok torsdag å ansette Haug i stillingen som viserektor for Nord-Troms og Finnmark. Hun er cand.polit. i samfunnsvitenskap/sosialpolitikk fra UiT i 1997 og har vært instituttleder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier i Alta siden 2017. Hun er tidligere fylkesvaraordfører for Arbeiderpartiet i Finnmark og er nestleder i Alta Ap.

Haug var en av fire søkere til stillingen.

.. og i Harstad

Rikke Gürgens Gjærum får viserektorstillingen for Sør-Troms og Nordland. Hun er professor og leder for Arktisk senter for velferds- og funksjonshemming ved Institutt for vernepleie ved UiT i Harstad. Hun har også hatt en bistilling som professor ved OsloMet siden 2012. Gjærum er dessuten valgt inn i universitetsstyret som fast vitenskapelig ansatt.

Hun var eneste søker til stillingen.

De to avtroppende viserektorene, Sveinung Eikeland i Alta og Bård Borch Michalsen i Harstad, fikk begge forlenget sine åremål ut 2021.

Borch Michalsen går tilbake sin jobb som underviser i ledelse og kommunikasjon ved Handelshøgskolen UiT i Harstad, mens Eikeland skal tilbake til en forskerstilling.

To regionale toppstillinger

De to viserektorstillingene har vært sitt geografiske område, henholdsvis Nord-Troms og Finnmark for den ene og Sør-Troms og Nordland for den andre.

Styret har vedtatt at de i tillegg kan få tematiske ansvarsområder.

— Jeg skal nå ha dialog med dem og se hvilke områder dette kan være. De har jo litt forskjellig interesseprofil, og det kan bli litt endret porteføljefordeling i rektoratet når det nå blir komplett, sier Dag Rune Olsen.

Powered by Labrador CMS