samordna opptak

Tøffere opptakskrav og lengre ventelister. 28.000 har ikke fått noe tilbud enda

Den nasjonale oversikten fra Samordna opptak viser at opptakskravene har blitt tøffere og ventelistene lengre til høyere utdanning. Kononapandemien har påvirket opptaket. 28.000 har ennå ikke fått noe tilbud .

Opptakstalla legges fram. Statsråd Henrik Asheim omgitt av rektorer og prorektorer. Nina Waaler, Berit Rokne og UiTs Anne Husebekk.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Se opptak fra fredags presentasjon nederst i saken)

150. 784 personer har i år søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Dette er en økning på 8,7 prosent, over 12.000 flere sammenlignet med søkertallene fra 2019.

Fakta

Samordna opptak 2020

  • Søknadsfrist 15. april. Nytt av året er at fagskolene også er inkludert.
  • Søknadstallene viste en vekst på 8,7 prosent. Totalt søkte 150.874 opptak til universiteter og høgskoler.
  • Studentene selv har nå fått svar på hva de har kommet inn på og ikke kommet inn på.
  • Fredag 24. juli blir de nasjonale tallene offentligjort.

Rundt 40 prosent av dem kommer ikke inn på førstevalget sitt. Det utgjør cirka 63.000 studenter.

Kraftig økning i de som ikke har fått plass

Terje Mørland i UNIT forteller at det er rundt 28.000 studenter som ikke har fått noe tilbud ennå.

— Det er en betydelig økning, 27-28 prosent, sier Mørland, på pressekonferansen der tallene blir presentert.

Han presiserer at i suppleringsopptak framover vil mange av disse likevel få tilbud om studieplass.

Tøffere opptakskrav til medisin

Dagens Næringsliv har funnet fram til opptakskravene på ulike medsinutdanninger. Vanskeligst skal det være å komme inn på medisin ved Universitetet i Oslo, gjennom ordinær kvote. Her er kravet hele 69 poeng på høstopptaket, mens grensa for våropptaket er 68,1 poeng.

For de som blir tatt opp rett fra videregående skole er poengkravet høyest ved NTNU med 62 poeng, mens UiO har 61,6 på sitt høstopptak og 60,2 på sitt våropptak.

Les også: Mange studier med høye poengkrav

Årets tall

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ved Samordna opptak, sender i hovedopptaket for 2020 ut tilbud om studieplass til 107.999 søkere, heter det i pressemeldingen fra Unit.

Blant de som får tilbud om studieplass, får 58.629 (54,3 prosent) tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske. Dette er en lavere andel enn i 2019, hvor tilsvarende tall var 57.489 (57,9 prosent).

Ved årets hovedopptak gis 43.001 av totalt 107 999 tilbud til menn, mens 64 998 tilbud gis til kvinner. Dette gir en kvinneandel på 60,2 prosent, - mot 59,9 prosent i 2019.

Økningen i tilbud om studieplass er størst i de yngste aldersgruppene. I år er det 3191 flere 19-åringer som får tilbud om studieplass, sammenlignet med 2019. Det er økning i antall kvalifiserte søkere og tilbud i alle aldersgrupper i årets opptak.

– Det er rekordmange søkere i årets opptak. Det betyr hardere konkurranse på mange områder. Samtidig tilbyr lærestedene stadig flere studieplasser og aldri før har så mange fått tilbud om studieplass, sier Terje Mørland, avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit.

— 2020 har vært et spesielt opptaksår, både på grunn av det store antallet søkere og koronasituasjonen. Jeg vil berømme alle lærestedene og Samordna opptak som har stått på enda mer enn normalt for å komme i mål med årets opptak, sier Mørland.

Endringer fra 2019

Det er størst prosentvis økning i utsendte tilbud til land- og havbruksfag (19,7 prosent), etterfulgt av informasjonsteknologi og informatikkfag (18,3 prosent). Det er sendt ut færre tilbud enn i fjor til pedagogiske fag (-1,4 prosent).

I år har reiselivsfag, lærerutdanning og juridiske fag nedgang i antall førstevalgssøkere. Samtidig er det økning i antall kvalifiserte søkere på alle utdanningsområder i årets opptak.

Se også: Faktanotatet fra Samordna opptak

Høyere krav tross rekordantall plasser ved NTNU

NTNU tilbyr flere søkere plass enn noen gang før. Likevel er det jevnt over vanskeligere å komme inn.

NTNU har i år sendt ut hele 16.735 tilbud om studieplass. Det totale antallet studieplasser ved NTNU er 9840. Begge deler er flere enn noen gang før.

— Nå gleder vi oss skikkelig til å ta imot studentene på campus. Det blir spennende å få dem på plass, sier konstituert prorektor for utdanning Berit Kjeldstad, i en pressemelding fra NTNU.

NTNU trekker fram at etter en uvanlig vår skal store deler av undervisningen igjen foregå på campus for førsteårs-studentene. 13.893 søkere får tilbud om å komme til Trondheim, 1614 til Gjøvik og 1228 til Ålesund.

Krav går opp tross flere plasser

At det blir flere studieplasser, betyr ikke at opptakskravene er gått ned. Isteden er det blitt vanskeligere å komme inn på mange av studiene i alle de tre byene. Det følger ofte av økte søkertall, men ikke alltid.

— Selv om færre ønsket å bli lærer i år, og vi har flere studieplasser, er det høyere poengkrav for å få plass. Det kan tyde på at vi har fått enda flere svært dyktige og motiverte søkere, fremhever prorektor Kjeldstad.

Nedgangen i søkere til lærerutdanningene var mindre ved NTNU enn på landsbasis.

Se presentasjonen fra fredag i opptak under her:

Powered by Labrador CMS