direkte

Tomtekjøp og direktørlønn på styremøte

Tomtekjøp til universitetsmuseet og direktørlønn står på sakskartet i Tromsø. Styremøtet ved UiT kan følges direkte her fra kl 10.15.

Styremøte på UiT. Universitetsdirektør Jørgen Fossland, rektor Anne Husebekk og prorektor Wenche Jakobsen. Foto: David Jensen/UiT
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ekstern styrerepresentant ved UiT og administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, foreslås som leder av innstillingsutvalget som skal finne ny rektor ved universitetet. Rektor skal ansettes ved årsskiftet 2020/21, og ikke som tidligere velges av ansatte og studenter.

Fakta

Styret ved UiT Norges arktiske universitet

Faste medlemmer av styret:

 • Styreleder: Anne Husebekk (rektor)
 • Lin Marie Holvik (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet).
 • Anita A. Stenhaug (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Stig A. Slørdahl (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet).
 • Anders Malmberg (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Julia Wong (valgt blant studentene)
 • Ole Even Andreassen (valgt blant studentene)
 • Tore Nesset (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Margrethe Esaiassen (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Jonas Stein (valgt blant vitenskapelige ansatte i midlertidig stilling)
 • Kjersti Dahle (valgt blant teknisk/administrativt ansatte)

På styremøtet torsdag 17. september skal universitetsstyret vedta hvem som skal sitte i innstillingsutvalget. I alt foreslås 10 personer, av disse to fra universitetsstyret og resten representanter for ansatte, studenter og fagforeninger.

Styremøtet kan følges nederst i denne saken, den åpne delen fra kl 10.15.

Tomtekjøp bak lukkede dører

En annen sak er kjøpekontrakt for ny tomt til universitetsmuseet i Tromsø sentrum. Denne saken går for lukkede dører.

I juni 2016 besluttet regjeringen at universitetsmuseet skulle lokaliseres i Tromsø sentrum for å bidra til byutvikling. Etter en ­analyse av tre mulige tomter i Tromsø sentrum kom Mack-tomta best ut. I august 2017 ble det bestemt at museet skal ligge der, og nå skal tomtekjøpet gjennomføres. Åpningen av museet er planlagt til 2024.

Lønnstillegg til direktøren

Lønnen til universitetsdirektør Jørgen Fossland skal også diskuteres. Han er en av cirka 300 toppledere som er tilknyttet Statens lederlønnssystem og i dette systemet skal det gjøres en årlig vurdering av stillings- og resultatkrav, samt lønn. Stillingen som universitetsdirektør faller bort når UiT går over til enhetlig ledelse og ansatt rektor fra 1. august 2021, men universitetsdirektørens lønn foreslås justert opp fra 1. oktober 2020.

Høsten 2019 ble lønnen til universitetsdirektøren satt opp fra 1,2 mill til 1,238 mill, og nå går innstillingen ut på at den bør settes opp med ytterligere 25.000 kroner.

«Etter rektors vurdering har universitetsdirektør Jørgen Fossland opparbeidet seg god erfaring i stillingen, og har i stor grad oppfylt de stillings- og resultatkrav som var satt for perioden 2019- 2020», heter det i innstillingen.

UiT-styret skal også vedta justert utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet og har fått frist til 12. oktober med å levere et forslag til revidert avtale.

På dagsorden

Under er kjøreplanen for møtet. Første del, fram til kl 10.15 foregår for lukkede dører. Sakspapirene ligger her.

 • Kl. 0830 Møtestart
 • Kjøpekontrakt for tomt til universitetsmuseet, u.off.
 • Rektors muntlige orientering, u.off., presentasjon i møtet
 • Kl. 1000 Pause
 • Kl. 1015 Møtet fortsetter – strømmingen starter
 • Oppnevning av innstillingsutvalg for ansettelse av rektor
 • Revidert forslag til justert utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiT Norges arktiske universitet
 • Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet
 • Kl. 1130 Lunsjpause
 • Kl. 1230 Faglig presentasjon – MAJAK: det russiske læringsfyrtårnet v/ professor Tore Nesset
 • Kl. 1300 Årsrapport for Universitetets klagenemd 2019
 • Studentombudets årsrapport for 2019
 • Saker behandlet av rektor på fullmakt 08.06.20 – 31.08.20
Powered by Labrador CMS