Nils Rune Langeland møter Kunnskapsdepartementet i retten i desember, for å få tilbake jobben som historieprofessor ved Universitetet i Stavanger. Foto: Stella Pictures

Langeland-saken kommer opp for retten i desember

Rettssak. Oslo tingrett har satt av fire dager til behandling av saken der Nils Rune Langeland har saksøkt staten for å få avgjørelsen om avskjed fra stillingen ved Universitetet i Stavanger (UiS) kjent ulovlig.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I mai i år stevnet historieprofessor Nils Rune Langeland staten for å ha gitt ham sparken uten grunn. Oslo tingrett har satt av fire dager til behandlingen av saken der Langeland har saksøkt staten ved Kunnskapsdepartementet, for å få avgjørelsen om å opprettholde avskjeden fra stillingen ved Universitetet i Stavanger (UiS) kjent ulovlig.

Saken kommer opp for retten ganske nøyaktig ett år etter at ansettelsesutvalget ved Universitetet i Stavanger, mot én stemme, bestemte seg for å avskjedige professoren.

Departementet representeres av Regjeringsadvokatens Kari Sigurdsen, som også representerte OsloMet da førsteamanuensis Jens Petter Berg stevnet sin arbeidsgiver for gyldigheten av en endringsoppsigelse. Saken endte med forlik.

Sigurdsen har også nylig representert Kunnskapsdepartementet i en tingrettssak om skikkethet, som startet ved UiO.

«Grovt krenket tjenesteplikter»

I pressemeldingen som gikk ut fra Universitetet i Stavanger (UiS) i november i fjor ble det vist til paragraf 26 i statsansatteloven, og at de mente tre punkter i paragrafen utgjorde vilkår for avskjed.

Punktene omhandler at den statsansatte «grovt har krenket sine tjenesteplikter». «på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter» og «ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.»

Mener avskjed er basert på skjønn

Da det ble kjent at Langeland stevnet departementet for retten i mai, kommenterte han i en e-post til Khrono:

— Det som gjer det ålment viktig å få ført denne saka for retten er at saka mi i realiteten opnar opp for skjønsbasert avskjed av statstilsette. I tillegg er ho uløyseleg knytt til ei mediesak, som Khrono sette i gang. At eg er den einaste i Noreg som er hengt ut med namn og bilete på denne måten på grunn av nokre private meldingar seier at det handlar om meg som person og ikkje kva eg har gjort.

Khrono har fått oversendt hele stevningen fra Langeland selv. I stevningen til tingretten er Langelands advokat Kjell Brygfjeld kritisk til «UiS' arbeidsmåte», som han mener baserer seg på «...rykter, angiveri, anonyme kilder og uriktigheter».

Les også: Langeland anklaget for upassende oppførsel også etter avskjed

Dokumentene vedlagt stevningen viser at Langeland ble kalt inn til samtaler hos sine overordnede ved Universitetet i Stavanger minst 13 ganger fra desember 2009 til oktober 2017. Samtlige samtaler og episoder handlet om upassende oppførsel mot kolleger og andre, blant annet på seminar, julebord, tjenestereiser eller i sosiale medier.

I to av disse årene var han engasjert på Høgskolen i Oslo og Akershus, der han måtte slutte før tiden.

«Norges første metoo-offer»

Langelands advokat, Kjell Brygfjeld.

Khrono omtalte først i juli 2017 flere meldinger med seksuelt innhold, sendt fra Langeland til unge kvinner, som så publiserte meldingene på nett. Saken vakte stor oppmerksomhet også i andre medier og skapte debatt om seksuell trakassering i akademia, flere måneder før metoo-kampanjen spredte seg i oktober/november i fjor. I et bredt anlagt intervju i VG Helg i februar i år, omtaler både Langeland og advokatens hans, Kjell Brygfjeld, Langeland som Norges første metoo-offer.

I sakens dokumenter bestrider Brygfjeld at professoren skal ha begått lovstridig seksuell trakassering, og uansett ikke overfor ansatte og studenter ved UiS. Seksuell trakassering utgjør kun en del av avskjedssaken.

Saken er berammet til oppstart i Oslo tingrett 10. desember.

Langeland har i tidligere intervju med blant annet På Høyden sagt at han kan komme til å kjøre saken helt til Høyesterett hvis nødvendig.

Les også: Mer om Langeland-saken

Fakta

Langeland-saken

Nils Rune Langeland (53) var professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Langeland har doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 1997 med avhandlingen Myten om det politiske herredømet. Han har gitt ut flere faglitterære bøker, og var i årene 1998–2002 redaktør for tidsskriftet Syn og Segn.

30. juni 2017 mottok han en skriftlig advarsel fra sin arbeidsgiver som omhandlet en rekke forhold og hendelser fra flere år tilbake.

2. juli 2017 la flere kvinner ut flere grove meldinger med seksuelt innhold som Langeland hadde sendt dem, enten privat eller skrevet på facebook. Flere medier omtalte saken. Universitetsledelsen så alvorlig på meldingene, og kalte Langeland inn til samtale.

Lørdag 8.juli 2017 beklaget Langeland saken, uten forbehold, via en sms til NRK.

I slutten av september skrev UiS på sine hjemmesider at Langelandsaken var avklart, men fortsatt var en pågående personalsak.

I begynnelsen av oktober orienterte ledelsen Langeland om at han ville bli avskjediget.

24. november 2017 kom avskjedssaken opp i Styrets ansettelsesutvalg ved UiS. De vedtok å avskjedige Langeland, mot en stemme.

11. januar 2018 opprettholdt de dette vedtaket og saken gikk til departementet.

22. mars 2018 blir det offentlig at departementet opprettholder vedtaket til UiS. Saken kan ikke ankes videre. Og Langeland er ikke lenger ansatt ved Universitetet i Stavanger.

14. mai 2018 melder NRK at Langeland saksøker staten fordi han mener at avskjedigelsen av ham er ulovlig.

Saken er berammet til behandling i Oslo tingrett fra 10.-13.desember 2018.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS