Advokat Kjell M. Brygfjeld, refser både mediene og det han kaller angivere ved Universitetet i Stavanger når det gjelder Langelandsaken. Foto: Magnus Stokka

Advokat mener UiS bryter avtale med Langeland

Avskjedssaken mot professor Nils Rune Langeland skyldes at han har et alkoholproblem, skriver advokaten hans, som mener at UiS bryter en avtale ved å avskjedige ham.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Professor Nils Rune Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld sendte tirsdag formiddag ut en pressemelding hvor han på vegne av Langeland opplyser at avskjedssaken mot Langeland hovedsaklig skyldes professorens alkoholproblemer.

I meldingen bekrefter advokaten at Universitetet i Stavanger mener at seksuell trakassering også er en del av saken. I pressemeldingen heter det:

«La det likevel ikke være usagt at UiS i sin innstilling til avskjeden også har vevd inn elementer fra sommerens sms-historie, et forhold som professor Langeland har beklaget og tatt det hele og fulle ansvar for ».

Refser mediene

Khrono har ikke fått tilsendt pressemeldingen direkte, men har fått den videresendt fra Forskerforum som først publiserte sak om meldingen.

Professor Langeland har beklaget sin væremåte og har hatt de beste intensjoner om å skaffe seg kontroll over sitt alkohol-forbruk.

Kjell M. Brygfjeld

I pressemeldingen refser også advokaten mediene generelt og Khrono spesielt for dekningen av saken.

Khrono skrev mandag at Universitetet i Stavanger forbereder avskjedssak mot professor Nils Rune Langeland.

Khrono presiserte både i saken og i sosiale medier at seksuell trakassering kun utgjør en del av avskjedssaken.

Alkohol spilt en rolle

Mandag erfarte Khrono at avskjedssaken også handler om flere tilfeller av utilbørlig opptreden og trakassering på seminarer, reiser og møter der også inntak av alkohol skal ha spilt en rolle.

Noen av episodene det er snakk om skal blant annet ha funnet sted på et internseminar i Krakow i regi av universitetet i april i år, og hendelser i regi av Forskningsrådet på et historieseminar i Berlin i desember i fjor.

I tirsdagens pressemelding fra Langelands advokat heter det også:

«Det er korrekt at situasjonen toppet seg i forbindelse med professor Langelands deltakelse på arrangement utenlands rundt årsskiftet. I de påfølgende samtaler mellom UiS og professor Langeland ble det på sensommeren i år blant annet inngått en avtale mellom UiS og Langeland om oppfølging av sitt alkoholmisbruk innenfor rammene av UiS sin Akan-ordning ».

Mener UiS bryter avtale

I pressemeldingen som er sendt til utvalgte medier heter det at «Professor Langeland har over tid slitt med et alkoholproblem. Misbruk av alkohol har medført at han over de siste år har opptrådt på måter som hans arbeidsgiver, og også noen av hans kolleger, har reagert på. Disse forholdene har vært tatt opp av arbeidsgiver, og professor Langeland har beklaget sin væremåte og har hatt de beste intensjoner om å skaffe seg kontroll over sitt alkoholforbruk».

Noen uker etter at avtalen ble inngått var professor Langeland beruset på jobben etter å ha drukket kvelden i forveien, forteller Brygfjeld, og det var dette forholdet som utløste personalsaken.

Ifølge advokaten skal professor Langeland sterkt ha anmodet UiS om å videreføre oppfølgingen og støtte under Akan-avtalen, noe UiS ikke har ønsket å gjøre. hevder han.

— Jeg anser dette som et brudd både på avtalen og på UiS sine retningslinjer i rusmiddelproblematikken, skriver advokat Kjell M. Brygfjeld i pressemeldingen.

Ønskes gjort kjent

Advokaten skriver at det er Langeland som har bedt han gjøre kjent hva som er UiS’ grunnlag for innstillingen.

Langelands alkoholforbruk har tidligere vært trukket fram i ulike sammenhenger. Under NRKs ukeslutt i sommer der Langelands grove meldinger til flere kvinner ble debattert, sa blant andre Langelands venn, Dag og Tid-journalist John Hustad blant annet dette om Langelands omtalte meldinger:

— Det er klart han har gjort noe galt. Han burde aldri ha gjort det. Å være inkompetent sosialt, å være full og si dumme ting er noe alle menn bør la være. Men spørsmålet er hva slags rettssamfunn vi skal ha, sa han om medienes omtale av saken.

Refser Khrono og «angivere»

Pressemeldingen fra Langelands advokat er delt inn i fem punkter. I det siste og femte punktet tar han for seg pressens håndtering av saken:

«Det er til slutt å beklage at noen ved UiS anonymt og illojalt finner det nødvendig å bringe en personalsak til offentlighetens kunnskap.»

«Jeg opplever det også som presseetisk problematisk at media, først og fremst gjennom nettstedet Khrono.no, publiserer informasjon om en personalsak på et så misvisende grunnlag som ble gjort.»

«Professor Langeland har utført sin forskning, undervisning og veiledning ved UiS på uklanderlig vis og på høyt faglig nivå. Å bli avskjediget fra en stilling man er glad i er i seg selv en katastrofe – å bli gjort til syndebukk for et alvorlig samfunnsproblem etter anonymt angivere en helt anne problemstilling. Jeg tror ikke at vi ønsker oss dit. Dette bør kanskje de ansvarlige i mediene reflektere over», avsluttes pressemeldingen som er signert advokaten.

Khrono har vært i kontakt med rektor Marit Boyesen som ikke ønsker å kommentere advokatens påstander om UiS i pressemeldingen.

Fakta

Langelandsaken

Nils Rune Langeland (53) er professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Langeland har doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 1997 med avhandlingen Myten om det politiske herredømet. Han har gitt ut flere faglitterære bøker, og var i årene 1998–2002 redaktør for tidsskriftet Syn og Segn.

2,juli 2017 la flere kvinner ut flere grove meldinger med seksuelt innhold som Langeland hadde sendt dem, enten privat eller skrevet på facebook. Flere medier omtalte saken.

Universitetsledelsen så alvorlig på meldingene, og kalte Langeland inn til samtale.

Pedagogstudentene i Stavanger har også klaget ham inn.

Lørdag 8.juli beklaget Langeland saken, uten forbehold, via en sms til NRK.

I august i år ble det kjent at Langeland ikke skulle undervise dette året, men kun forske.

I slutten av september skrev UiS på sine hjemmesider at Langelandsaken var avklart, men fortsatt var en pågående personalsak.

I begynnelsen av oktober orienterte ledelsen Langeland om at han ville bli avskjediget.

25.oktober skrev Langelands advokat Kjell M. Brygfjeld et innlegg i Khrono under tittele: Det er ingen Langelandsak ved UiS

24.november kommer avskjedssaken opp i Styrets ansettelsesutvalg ved UiS, som ledes av rektor Marit Boyesen.

Powered by Labrador CMS