nye styrer

Tre av fire ansatte i styrene byttes ut

Det blir stor utskiftning av styremedlemmer valgt av ansatte fra 1. august. Kun én av fire forsetter i de nye styrene.

Universitetet i Stavanger er en av 10 utdanningsinstitusjoner som skal ha nytt styre fra 1. august. Ingen av ansatterepresentantene fortsetter i det nye styret. Her fra styremøtet 9. mars.
Universitetet i Stavanger er en av 10 utdanningsinstitusjoner som skal ha nytt styre fra 1. august. Ingen av ansatterepresentantene fortsetter i det nye styret. Her fra styremøtet 9. mars.
Publisert Oppdatert

10 universiteter og høgskoler skal ha nye styrer fra 1. august.

9 av 10 har nå gjennomført valg av ansatterepresentanter til styrene. Bare ved Samisk høgskole er valget ikke gjennomført ennå.

Valgresultatene viser at det kommer til å bli stor utskifting av ansatte i styrene. Ved Universitetet i Stavanger og ved Høgskulen på Vestlandet er alle de faste ansatterepresentantene nye, og det samme gjelder Høgskolen i Molde.

Ved Høgskulen i Volda og Kunsthøgskolen i Oslo fortsetter kun én av de faste som er valgt inn av ansatte, mens ved OsloMet fortsetter to.

Fakta

Disse skal ha nye styrer

  • OsloMet
  • Universitetet i Stavanger
  • Universitetet i Agder
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • Høgskolen på Vestlandet
  • Høgskolen i Innlandet
  • Høgskulen i Volda
  • Høgskolen i Molde
  • Samisk høgskole
  • Kunsthøgskolen i Oslo

Av disse har 4 valgt rektor som også er styreleder: Universitetet i Agder, Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda og Samisk høgskole.

De andre har ekstern syreleder utpekt av Kunnskapsdepartementet.

Departementet skal utnevne 4 eksterne til hvert styre.

Studentene velger 2.

I alt er 30 av de 41 styremedlemmene som hittil er valgt inn fra de ansatte nye.

Departementet jobber med saken

Kunnskapsdepartementet skal i tillegg utnevne fire eksterne representanter til hvert av styrene, og hos de som har ansatt rektor blir en av disse styreleder.

Khrono får opplyst at dette arbeidet ikke er ferdig.

— Kunnskapsdepartementet jobber med å oppnevne styremedlemmer, og kan derfor på nåværende tidspunkt ikke si noe om når oppnevningene er endelig klare, heter det i en e-post fra departementet.

Studentene skal også velge to representanter til hvert styre.

Alle nye i Stavanger

Ved Universitetet i Stavanger (UiS) er førsteamanuensis Ingvil Førland Hellstrand valgt inn i styret. Det samme er professor Ketil Fred Hansen og professor Ingrid Nielsen. For midlertidig vitenskapelig ansatte er stipendiat Frida Layti valgt.

I tillegg er seniorrådgiver Hege Cecilie Nygaard Barker valgt inn av teknisk/administrativt ansatte.

Ingen av disse sitter i styret i dag.

Førsteamanuensis i robotikk Erik Kyrkjebø er valgt inn i styret ved Høgskulen på Vestlandet.
Førsteamanuensis i robotikk Erik Kyrkjebø er valgt inn i styret ved Høgskulen på Vestlandet.

Stor utskiftning på HVL

Også ved Høgskulen på Vestlandet blir det stor utskifting av de ansatte i styret. De nyvalgte kandidatene er førsteamanuensis Erik Kyrkjebø, professor Tom Arne Trippestad, professor Sissel Rosland og porstdoktor Hege Myklebust for vitenskapelig ansatte.

For teknisk/administrativt ansatte er seniorrådgiver Solveig Råheim Grønsdal valgt. Ingen av disse sitter i styret i dag.

Braathen gjenvalgt

Ved OsloMet fortsetter én av de faste styremedlemmene som er valgt inn av ansatte. Det er Einar Braathen, forsker ved by- og regionsforskningsinstituttet NIBR på OsloMet.

Einar Braathen, styremedlem ved OsloMet.
Einar Braathen, styremedlem ved OsloMet.

I tillegg til Braathen kommer førstelektor ved grunnskolelærerutdaningen, Nanna Paaske, informatikk-professor Tale Skjølsvik og seniorrådgiver Tore Jascha Liechtenstein Vogt inn som nye faste styremedlemmer. Therese Sefton fortsetter dessuten som innvalgt fra midlertidig vitenskapelig ansatte.

Ved Høgskolen i Innlandet fortsetter de tre professorene Marte Monsen, Bent Sofus Tranøy og Barbara Zimmermann i styret en periode til, mens førsteamanuensis i idrettsfag, Per Øystein Hansen, er ny og Hanne Furuheim fortsetter som valgt inn fra teknisk/administrativt ansatte.

Tre fortsetter på USN

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) skal også ha nytt styre. Her er professor Lars Frers, professor Solfrid Bratland-Sanda, universitetslektor Mattias Øhra og professor Annett Arntzen valgt inn for de vitenskapelig ansatte. De tre første av disse sitter i styret i dag.

For teknisk/administrative er det seniorrådgiver Ann Marit Roterud Espe som er valgt inn som nytt styremedlem.

Rambø og Whittaker

Ved Universitetet i Agder fortsetter professor Gro Renée Rambø som fast styremedlem i universitetsstyret, som ledes av nyvalgt rektor Sunniva Whittaker.

Hun får selskap av førsteamanuensis Ronald Mayora Synnes, som tidligere har representert midlertidig ansatte i styret, mens stipendiat Elin Maria Berg skal representere midlertidig vitenskapelige det neste året.

I og med at UiA har valgt rektor som også er styreleder, er det kun tre vitenskapelige i styret i tillegg til styreleder.

For teknisk/administrativt ansatte er rådgiver Thomas Eikeland Fiskå valgt inn i UiA-styret.

Nye i Molde

Ved Høgskolen i Molde er Elin Mordal valgt til ny rektor og hun blir dermed også ny styreleder etter Steinar Kristoffersen. I tillegg er førsteamanuensis Solveig Straume og professor Harald Martin Hjelle valgt inn som nye vitenskapelige.

Elin Mordal, rektor Høgskolen i Molde
Elin Mordal, nyvalgt rektor og styreleder ved Høgskolen i Molde fra 1. august.

For teknisk/administrative er jurist i direktørens stab, Idun Krøvel Seliussen, valgt inn. Alle disse er nye.

Ex-rektor i Volda-styret

Høgskulen i Volda får ny styreleder, den nyvalgte rektoren Odd Helge Mjellem Tonheim. I tillegg fortsetter førsteamanuensis Silje Louise Dahl i styret, mens nåværende dekan Randi Bergem og professor Per Halse er nye faste medlemmer av styret, valgt inn av vitenskapelig ansatte. Halse var tidligere rektor og styreleder ved høgskolen i perioden 2011-15. I tillegg er seniorrådgiver Bjørn Gunnar Tafjord valgt inn som nytt medlem av teknisk/administrativt ansatte.

Én gjenvalgt på KHiO

Vitenskapelig ansatte ved Kunsthøgskolen i Oslo har valgt inn stipendiat Solveig Styve Holte, førsteamanuensis Ane Thon Knutsen, førsteamanuensis Maziar Raein og professor Mads Thygesen i styret. Ingen av disse sitter i styret i dag.

For teknisk-administrative er fungerende seksjonssjef Trond Mikkelsen gjenvalgt.

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) har endret styringsform og går fra valgt til ansatt rektor fra 1. august 2023. Dermed får KHiO ekstern styreleder oppnevnt av Kunnskapsdepartementet fra 1. august 2023.

Samisk høgskole er den eneste av de 10 som skal ha nye styrer som ennå ikke har gjennomført valg av ansatte representanter. Direktør Anne-Marie Gaino opplyser at valget gjennomføres elektronisk i perioden 31.05.-09.06.

Powered by Labrador CMS