fremragende utdanning

Tre av fire sentre får støtte i fem nye år

Tre sentre med NTNU og Universitetet i Oslo får forlenget status som fremragende utdanningssenter. Et senter ved Høgskolen i Innlandet fikk nei.

Professor i fysikk, Anders Malthe-Sørenssen, står bak et av sentrene for fremragende utdanning som fikk penger i fem nye år.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Torsdag 10. desember behandlet styret i Direktoratet for internasjoalisering og kvalitet i utdanning (Diku) sak om midtveisevaluering av sentre for fremragende utdanning.

Fakta

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

  • Sentre for fremragende utdanning er en nasjonal prestisjeordning som gir Norges fremste utdanningsmiljøer ressurser til å videreutvikle studiene sine.
  • Ordningen innebærer en målrettet og langsiktig innsats for å stimulere til utvikling av undervisning og innovative tilnærminger til læring i høyere utdanning på bachelor- og mastergradsnivå.
  • Status som senter for fremragende utdanning gis for fem år, med mulighet for ytterligere fem år etter en midtveisevaluering.
  • I høst er det sentrene som fikk tildeling i 2016 som er blitt evaluert av et uavhengig, internasjonalt sammensatt ekspertpanel.
  • Fikk forlengelse: Centre for Computing in Science Education ved Universitetet i Oslo, Centre for Engaged Education through Entrepreneurship ved NTNU og Centre for Excellent IT Education ved NTNU.
  • Fikk nei: Centre for Excellence in Film and Interactive Media (CEFIMA) ved Den norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet.

Kilde: Diku

— Styret har vedtatt videreføring av tre sentre: Centre for Computing in Science Education ved Universitetet i Oslo, Centre for Engaged Education through Entrepreneurship ved NTNU og Centre for Excellent IT Education ved NTNU, forteller styreleder Kristin Flornes, i en pressemelding fra Diku.

De to siste sentrene har Nord universitet som sentral samarbeidspartner. Det første ledet av UiO har universitetet i Sørøst-Norge som samarbeidspartner.

– Vi har tre svært sterke fagmiljøer som har potensiale til å ta en internasjonalt ledende posisjon innen sine fagområder, legger Flornes til i presseomtalen.

Imponerende resultater

— Sentrene som videreføres har oppnådd imponerende resultater i første senterperiode, heter det fra Flornes.

Hun legger til:

— Det er positivt å se at ekspertpanelet har store forventninger til sentrenes videre arbeid og rolle som fremragende utdanningsmiljøer, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Jeg gleder meg til å følge sentrenes arbeid videre.

Styret besluttet også at Centre for Excellence in Film and Interactive Media (CEFIMA) ved Den norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet ikke videreføres i ny senterperiode.

— Som det fremkommer av evalueringsrapporten anbefaler ekspertpanelet ikke videreføring av CEFIMA. Sakkyndigvurderingen er omfattende og grundig, og styret har lagt denne anbefalingen til grunn for sin beslutning, sier Flornes.

Powered by Labrador CMS