PROFESJONSUTDANNING

Tre ganger så mange søkere som plasser på ny PPU-master

Ved Universitetet i Oslo kan utvalgte studenter fra høsten gå rett fra bachelorgrad til en master med integrert PPU. Konkurransen om plassene blir knallhard. 

Rita Hvistendahl, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet på UiO er svært fornøyd med gode søkertall.
Publisert
Fakta

Disse fordypningene vil søkerne ha

De 168 søkerne fordeler seg slik utover de ulike studieløpene:

 • Samfunnsfagdidaktikk: 41
 • Engelsk: 23
 • Historie: 21
 • Naturfagenes didaktikk: 14
 • Matematikk: 13
 • Norsk: 13
 • Religion, livssyn og etikk: 9
 • Norskdidaktikk: 6
 • Religion, livssyns- og etikkdidaktikk: 7
 • Engelskdidaktikk: 5
 • Fransk: 5
 • Tysk: 4
 • Matematikkdidaktikk: 4
 • Spansk: 3

Kilde: UiO

Universitetet i Oslo (UiO) tilbyr fra i høst en ny profesjonsrettet master med integrert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Kunnskapsdepartementet ga dispensasjon for denne masteren i mai. 

168 søkere skal kjempe om 50 studieplasser. Det skriver UiO på sin nettside

— Vi er veldig glade for den store søkningen. Det viser at mange fortsatt er interessert i å bli lærere når vi legger godt til rette for det, sier Rita Hvistendahl, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Kortere tid 

Utdanningen tilbys ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Det er populært med fagene samfunnsdidaktikk, engelsk og historie, tett etterfulgt av naturfagdidaktikk og matematikk. 

Ordinært må søkere til PPU ha fullført en mastergrad. Med den nye graden på UiO er opptakskravet bachelorgrad, noe som gjør at studentene potensielt kan fullføre mastergrad og PPU på fem år istedenfor seks år. 

Skal se hvem som er kvalifiserte

Masteren er den første i sitt slag, forteller Jonas Bakken, som leder Lektorprogrammet. Det gjør at studentene kommer til noe helt nytt.

— Samtidig bygger studiet på etablerte og velprøvde komponenter, ikke minst PPU, som har en over hundre år lang historie ved UiO, sier Bakken.

Studieavdelingen skal gå gjennom søknadene for å se hvor mange som er kvalifiserte, og aktuelle kandidater får studietilbudet i starten av juli. 

— Om to år vil minst 50 nyutdannede, velkvalifiserte lærere med mastergrad være klare for å undervise i skolen, og vi vet at det er stort behov for dem. Vi gleder oss til å ta vel imot alle de nye lærerstudentene som starter til høsten, sier dekan Hvistendahl.

Powered by Labrador CMS