fusjonsplaner

Tre institutter tar planer om konsern videre

Første forsøk på å slå sammen fire forskningsinstitutter strandet. Nå lager tre av dem en allianse, der målet er å bli et av landets største forskningskonsern.

Tre forskningsinstitutter danner alliansen NORIN. Fra venstre adm. dir. Nils Morten Huseby i Institutt for energiteknikk, adm. dir Tor-Petter Johnsen i Norsk Institutt for vannforskning og adm.dir John Rune Nielsen i Norsk institutt for luftforskning .
Publisert Oppdatert

Det er de tre forskningsinstituttene Norsk institutt for luftforskning (NILU) Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Institutt for energiteknikk (IFE) som nå går sammen i en allianse.

Vil danne konsern

Under navnet NORIN etablerer de en samarbeidskonstellasjon rundt avendt forskning rådgivning innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet.

De tre instituttene legger ikke skjul på at de har en langsiktig ambisjon om å danne et felles forskningskonsern med over tusen ansatte totalt.

Fakta

Norsk institutt for luftforskning (NILU)

 • NILU er en uavhengig stiftelse etablert i 1969.
 • NILU har 155 årsverk og 205 millioner i omsetning. Instituttet mottar 40,3 millioner i grunnfinansiering fra staten.
 • Kjerneområder er atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet, miljøgifter og bærekraftige miljø- og klimaløsninger.
 • NILUs forskning og kompetanse skal bidra til å bevisstgjøre samfunnet om årsaker til og konsekvenser av klimaendringer og forurensning.
 • Adm. dir. er John Rune Nielsen (bildet)

– Vi tror at NORIN på sikt vil bli Nordens ledende forskningsinstitutt innen energi, miljø, klima og samfunnssikkerhet. Sammen er vi mer enn tusen ansatte med fokus på kunnskap for omstilling til et bærekraftig samfunn og industriell fornyelse, sier John Rune Nielsen, administrerende direktør NILU, i en pressemelding.

Felles mål og strategi

I meldingen heter det at NORIN-instituttene skal utfylle hverandre og på den måten bli et tyngdepunkt både nasjonalt og internasjonalt gjennom kombinasjonen av fagfelt.

Fakta

Institutt for energiteknikk (IFE)

 • IFE er en selveid stiftelse etablert i 1948. IFEs visjon er forskning for en bedre fremtid.
 • Instituttet har 650 ansatte og 1,1 mrd kroner i omsetning i 2020. Instituttet mottar 64,8 millioner i grunnfinansiering fra staten.
 • IFE ser det som en del av samfunnsoppdraget å være en kompetent og fremtidsrettet partner for norsk industri og næringsliv for å utvikle mer bærekraftig virksomhet og innovasjon blant eksisterende bedrifter, og stimulere til fremvekst av nytt næringsliv.
 • IFE tilbyr et bredt spekter av forskningstjenester innen energi, miljø og digitalisering.
 • Adm. dir. er Nils Morten Huseby (bildet)

I samarbeidet skal det utvikles en felles strategi og et felles mål. Det innebærer også at de vil opptre sammen når det gjelder forsknings- og innovasjonspolitiske interesser overfor myndigheter og virkemiddelapparat.

De ser også for seg felles profilering i forbindelse med konferanser og på sentrale arenaer, heter det i pressemeldingen.

— De store samfunnsutfordringene krever tverrfaglige og nye løsninger. NORIN-samarbeidet gjør at vi kan levere enda bedre på samfunnsoppdraget. Sammen med våre oppdragsgivere og kunder vil vi i enda større grad kunne bidra til innovative og samfunnsnyttige løsninger, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør IFE.

Hans kollega i NIVA mener også mulighetene har økt gjennom samarbeidsprosessen.

– NORIN-instituttene utfyller hverandre godt faglig og vi er godt fornøyde med å se at samarbeidspotensialet er enda større enn vi antok da utredningen startet for tre år siden, sier Tor-Petter Johnsen, administrerende direktør NIVA i pressemeldingen.

Ikke så fort frem

Norges Geotekniske Institutt (NGI) var fjerdemann i det planlagte samarbeidet. De var lenge med på diskusjonene om å danne det som ville bli landets nest største forskningskonsern. Men valgte å trekke seg i desember i fjor.

Fakta

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

 • NIVA er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål.
 • NIVA-konsernet har om lag 430 ansatte og drøye 634 millioner i omsetning. Instituttet mottar 59,2 millioner i grunnfinansiering fra staten.
 • Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv.
 • NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre.
 • Instituttet arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise.
 • Adm. dir er Tor-Petter Johnsen (bildet)

— Årsaken er at NGI har ulikt syn på forpliktelsen og tempoet mot en eventuell konserndannelse mellom disse instituttene. Derfor valgte vi å trekke oss, sier administrerende direktør Lars Andresen i NGI.

Han forklarer at NGI ønsker å bruke mer tid enn de andre, men har respekt for at det finnes ulike behov.

— Partene har også i perioden utviklet ulike former for samarbeid som uansett fortsetter, sier Andresen.

— Kan det tenkes at dere vil komme inn igjen i et samarbeid med de tre andre?

— Hvordan instituttlandskapet i Norge ser ut fremover er ingen gitt å si. NGI har store og spennende utviklingsprosjekter på egen kjøl fremover. Og vi vil alltid søke løsninger der vi har størst mulig handlingsrom, sier Andresen.

Powered by Labrador CMS