Universitetet i Bergen

Tre interne vil verta nest­kommander­ande

Ni personar, blant dei tre som allereie har ei direktørstilling, står på søkjarlista når Universitetet i Bergen skal tilsetja assisterande universitetsdirektør.

Rektor Margareth Hagen er vald. Direktørane er tilsett, og Tore Tungodden, her til venstre, er no universitetsdirektør. Her var han assisterande universitetsdirektør — som er stillinga som no er lyst ut. Robert Rastad (i midten) vart tilsett som universitetsdirektør frå januar 2021, men hadde stillinga berre i to år.

Tore Tungodden vart tilsett som assisterande universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen (UiB) i 2015. Då hadde han vore konstituert i stillinga i nokre månader — frå Kari Tove Elvbakken gjekk av som universitetsdirektør og økonomidirektør Kjell Bernstrøm, som var avløysande direktør, vart konstituert som direktør.

I juni i år vart Tungodden tilsett som universitetsdirektør, og no er det hans assisterande som skal tilsetjast. 

I alt ni personar, sju kvinner og to menn, har søkt stillinga.

Fire interne

På søkjarlista finn ein tre UiB-direktørar: Kari Fuglseth er i dag stabsdirektør og har arbeidsplassen sin ved universitetsdirektøren sitt kontor.

Kim Ove Hommen er fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultetet, og Maria-Carme Torres-Calvo er direktør for universitetsbiblioteket.

UiB-forskar Marwa Jalal er òg intern søkjar.

Desse vil verta assisterande universitetsdirektør

NamnNoverande stilling
Sehrish Hamid Butt (35)National University of Sciences and Technology)
Ella Jeanette Helgesen (52)Avdelingsleiar
Marwa Jalal (45)Forskar
Jalil Azizzifar (49)Beton Saze Torbat
Ana-Isabella Oen (26)Rekneskaps- og HR-medarbeidar
Anne Line Grepne (44)Seniorkonsulent, AFF
Kari Fuglseth (56)Stabsdirektør
Kim Ove Hommen (47)Fakultetsdirektør
Maria-Carme Torras-Calvo (52)Avdelingsdirektør

Utsett frist

UiB skal òg tilsetja kommunikasjonsdirektør. I vår vart det kjent at Olaf Erlend Gundersen går til ei stilling i Bergen kommune, og stillinga hans vart lyst ut med søknadsfrist tidleg i oktober. No er fristen forlenga til 30. oktober.

Også tidlegare har både UiB og Universitetet i Oslo brukt lang tid på å tilsetja kommunikasjonsdirektørar. UiB måtte mellom anna lysa ut stillinga to gongar for nokre år tilbake.

    

Powered by Labrador CMS