styremøte

Tre prorektorer skal ansettes i Innlandet

Peer Jacob Svenkerud skal ha tre nye inn i rektoratet sitt ved Høgskolen i Innlandet. Ansettelse skjer på styremøtet torsdag.

Rektor Peer Jacob Svenkerud startet i jobben 1. mai. Nå skal tre prorektorer ansettes for perioden som starter 1. januar.
Publisert

Høgskolen i Innlandet har digitalt styremøte torsdag 16. desember.

Den åpne delen av styremøtet kan følges her fra kl 12.30.

Styret skal ansette tre prorektorer; prorektor for forskning og utvikling, prorektor for utdanning og prorektor for samfunnskontakt.

Det meldte seg i alt 16 søkere til de tre stillingene.Både prorektor for utdanning, Stine Grønvold, og prorektor for samfunnskontakt, Jens Uwe Korten, søker ny periode i sine stillinger.

– Dette er særs viktige lederstillinger ved høgskolen. De tre som blir ansatt vil utgjøre rektoratet ved høgskolen saman med meg som rektor og ta del i den videre utviklingen av høgskolen, sier rektor Peer Jacob Svenkerud på inn.no.

Disse har søkt prorektor for forskning

 1. Peder Lombnæs (52), forskingsleder, Nibio
 2. Rune Hausstatter (49), instituttleder/professor, Høgskolen i Innlandet
 3. Arild Hovland (61), førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge
 4. Raoul Nap-Goedhuis (53), Dean, Oldambt
 5. Synne Bull (48), Guest Researcher UiO, Self-employed artist
 6. Stian Ellefsen (43), professor, Høgskolen i Innlandet
 7. Hilde Færevik (55), Senior forretningsutviklar

Søkerliste prorektor for utdanning

Prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet, Stine Grønvold, står på søkerlisten for en ny periode..
 1. Maria Løvsletten (57), fagrådgiver, Sykehuset Innlandet/Høgskolelektor HiNN
 2. Stephen Dobson (58) Dekan, Wellington i New Zealand
 3. Stine Grønvold (47), Prorektor utdanning Høgskolen i Innlandet
 4. Jawad Alam Ansari (31), TNS Beaconhouse, Punjab

Søkerliste prorektor for samfunnskontakt

 1. Ine Wigernæs (52), Førsteamanuensis, fagenhetsleder, forskningsruppeleder NTNU

 2. Gunnar Klinge (45), Leiar av internasjonalt fagteam/internasjonalt kontor ved Høgskolen i Innlandet
 3. Kristin Mathiesen (51), førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet
 4. Per Eikrem (56), konsulent/rådgiver
 5. Jens Uwe Korten (59), prorektor samfunnskontakt, Høgskolen i Innlandet
Jens Uwe Korten, prorektor for samfunnskontakt, har også søkt om en ny periode.

Orientering om universitetssøknad

Styret skal også vedta budsjett og årsplan for 2022.

Før det ordinære styremøtet starter skal styret få en orientering om status for universitetsakkrediteringen ved prosjektleder Anna L. Ottosen

Dessuten skal prorektor for utdanning, Stine Grønvold, orientere om mulig etablering av master i rettsvitenskap ved høgskolen. Det er blitt mulig etter at Stortinget vedtok å åpne for at flere universiteter og høgskoler kan tilby full jussutdanning.

Dette står på sakskartet:

 • Ansettelse av prorektor forskning og utvikling (FoU)
 • Ansettelse av prorektor utdanning
 • Ansettelse av prorektor samfunnskontakt
 • Forlengelse av midlertidig tillegg til forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN
 • Akkreditering av masterstudier for studieportefølje 2022/2023
 • Årsplan og årsbudsjett 2022
 • Evaluering av administrativ organisering - orientering
 • Orientering om gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger høsten 2021
 • Status i arbeidet med å utvikle HINNs studiesteder
 • Undervisningsterminer 2022 - 23
 • Statsbudsjettet 2021, kap. 260, post 50 og 70, kap. 275, post 70. Ubrukte midler tildelt til pandemitiltak i 2021
 • Sektormål for universiteter og høyskoler og rammeverk for utviklingsavtaler
 • Informasjon om koronasituasjonen.

Sakspapirene ligger her

Powered by Labrador CMS