helse

Trening kan beskytte studentenes psykiske helse

En undersøkelse, basert på tall fra SHoT-undersøkelsen, viser at trening reduserer risikoen for psykiske vansker, selvskading og selvmordsforsøk.

Mange studenter trener mye, men noen trener ikke. Trening kan redusere risikoen for psykiske vansker, kommer det frem i en ny undersøkelse.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mange norske studenter har det vanskelig. I Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), som blir gjennomført hvert fjerde år, kom det i 2018 frem at nesten hver tredje student rapporterer om psykiske vansker.

Nå har forskere fra Høgskulen på Vestlandet, Folkehelseinstituttet og Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) brukt tall fra SHoT-undersøkelsen i en ny studie. De har analysert data om trening og psykisk helse. Hovedfunnet er at trening reduserer risikoen for psykiske vansker, selvskading og selvmordsforsøk. Studien ble publisert tidligere i vår.

Lite aktivitet, mer problemer

— Funnene viser at trening er negativt assosiert med psykiske vansker, selvskading og selvmordsforsøk, sier Michael Grasdalsmoen, forsker og lektor ved Høgskulen på Vestlandet i en pressemelding.

Grasdalsmoen, som er hovedforfatter, sier at kvinner som oppga at de hadde et lavt fysisk aktivitetsnivå hadde nesten tre ganger større sjanse for å score høyt på psykiske plager og selvrapportert depresjon, sammenliknet med kvinner som trente hver dag. For menn så vi at sammenhengen var enda sterkere.

I SHoT-undersøkelsen er det kvinner som oftest rapporterer at de skader seg selv. Sammenlignet med tall fra 2010, er det også kvinner som har den største økningen i andelen som oppgir at de har psykiske vansker.

Mener det må legges til rette

Hensikten med undersøkelsen var å se på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og ulike mål på psykisk helse og suicidalitet blant norske høyskole- og universitetsstudenter. Studien viser at jo sjeldnere, kortere og roligere trening, jo større risiko for psykisk uhelse og selvskading. Hyppigheten av trening ser ut til å ha særlig stor betydning for den psykiske helsen. Sammenhengen er sterk både hos kvinner og menn.

— Vi vet også at mange som har psykiske vansker trener lite, noe som også kan være med på å forklare funnene i denne artikkelen, sier Grasdalsmoen i pressemeldingen.

Han sier at den beskyttende effekten av trening på både fysisk og psykisk helse viser at det å hjelpe norske studenter til å bli mer aktive bør være en prioritert oppgave for norske studentsamskipnader og utdanningsinstitusjoner.

Powered by Labrador CMS