Fem av landets universitesrektorer samlet på ett brett: Fra venstre Anne Husebekk (UiT), Ole Petter Ottersen (UiO), Dag Rune Olsen (UiB), Bjørn Olsen (Nord universitet) og Mari Sundli Tveit (NMBU). Her fotografert under feiringen av kongeparet tidligere i år.

Debatt om ansatt eller valgt rektor på 4 av 5 universiteter

Fra neste sommer er det tid for nye rektorperioder på Norges fem største universiteter. Ved fire av dem er det også knyttet spenning til om den nye rektoren skal velges eller ansettes.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Oslo, Bergen og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) skal alle tre ta sin beslutning om valgt eller ansatt rektor før sommeren.

UiT Norges arktiske universitet venter til i september med endelig diskusjon, mens NTNU ikke har noen debatt om ledermodell. 

Ansatt rektor er normalen

Regjeringen fikk gjennom stortingsmeldingen Konsentrasjon for kvalitet gjennomslag i Stortinget for at det normale på høgskoler og universitet skal være at de har ansatt rektor og ekstern styreleder og ikke valgt rektor.

Samtidig endrer man reglene slik at det bare trengs alminnelig flertall for å endre styringsstruktur, mot dagens krav om to tredjedels flertall.

Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd 22. april og trer i kraft fra 1. juni. NMBU har sitt styremøte 16. juni.

Bergen først ut

Allerede torsdag 2. juni skal universitetsstyret på Universitetet i Bergen (UiB) behandle en sak om valgt eller ansatt rektor. Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm har innstilt på at UiB skal beholde sin valgte modell, skriver På Høyden.

Styret signaliserte at de ønsker en sak som belyser begge modeller, med tilsatt og valgt rektor.

Asbjørn Bartnes

Dersom styret ønsker det kan man relativt tidlig i neste periode få til en diskusjon om ansatt eller valgt rektor, og hva en slik overgang ville bety.

Kjell Bernstrøm

UiB behandler dermed denne saken dagen etter at den nye loven trer i kraft, og det kreves bare alminnelig flertall for å endre fra valgt til ansatt modell.

— Jeg har gjort en selvstendig vurdering av saken. Hvis vi skulle gått over til ansatt rektor, måtte personen begynt neste sommer. Stillingen måtte blitt lyst ut tidlig i høst. I tillegg til at en omlegging fra valgt til ansatt rektor hadde vært omfattende, hadde man også måttet gå gjennom ledelsesstrukturen ved hele universitetet, sier direktør Bernstrøm til På Høyden. Også rektor Dag Rune Olsen (bildet) er for fortsatt valgt rektor. 

(Foto: Nicklas Knudsen)

I styresaken poengterer Bernstrøm at UiB har en tradisjon for rektorvalg helt tilbake til 1946, og at det sittende rektoratet er valgt på en plattform der valgt rektor er en del av forpliktelsen som ble solgt inn overfor velgerne. 

Uavklart i styret

— Det er min vurdering at man vil trenge mer tid. Men dersom styret ønsker det kan man relativt tidlig i neste periode få til en diskusjon om ansatt eller valgt rektor, og hva en slik overgang ville bety, sier Bernstrøm ifølge På Høyden. 

Men det er også stemmer for ansatt rektor ved Universitetet i Bergen. En opptelling som På Høyden har foretatt viser at 4 av 11 styremedlemmar trolig stemmer for valgt rektor, 2 vil ha tilsatt, mens 5 i universitetsstyret i Bergen ikke har bestemt seg ennå. 

Instituttleder Anders Goksøyr og direktør ved Bjerkes senter for klimaforskning, Tore Furevik, har nettopp skrevet innlegg der de argumenterer for ansatt rektor i Bergen. 

Les også: Jamt mellom vald og tilsett rektor i Bergen

Lederthriller i Ås

Universitetsstyret på NMBU i Ås bestemte på sitt møte 10. mars at de først skal behandle saken etter at den nye loven har trådt i kraft.

I tillegg har man på NMBU hatt en sterk strid med departementet om det forholder seg slik at universitetet faktisk har valgt eller ansatt rektor. Mange NMBU-ansatte føler at de er lurt ved at departementet nå definerer at NMBU har ansatt og ikke valgt rektor. Da UMB og Veterinærhøgskolen ble slått sammen valgte man en hybridmodell, der rektor først ble valgt og så ansatt av styret, samtidig som man dermed fikk ekstern styreleder.

Les også: 800 krever valgt rektor i Ås

3 for ansatt, 4 for valgt og 4 vet ikke i Ås

Khrono var tilstede da NMBU-styret først drøftet saken om ledelsesmodell for NMBU (Norges miljø- og biotvitenskapelige universitet) skulle realitetsbehandles. Deretter fulgte vi styremøtet via livestream fra møtet.

Samtlige styremedlemmer tok ordet, noen signaliserte klart hva de ønsker, andre markerte usikkerhet. Av de 11 i styret viser Khronos raske oppsummering at 4 styremedlemmer sa at de klart går for valgt modell, 3 sa at de ønsker seg ansatt ledelse og 4 var usikre.

De tre som klart signaliserte at de er for ansatt rektor er alle eksterne representanter, mens de som signaliserte at de var for valgt rektor alle er NMBU-ansatte eller studenter.

Dermed er det duket for en thriller når styret behandler saken i sitt møte 16. juni.

Tromsø bestemmer seg i september

Ved UiT Norges arktiske universitet drøftet styret saken om organisasjons- og ledelsesmodell 19. mai.

Kommunikasjonsdirektør, Asbjørn Bartnes, bekrefter overfor Khrono at endelig vedtak skal gjøres i septembermøtet.

— Når det gjelder spørsmål om valg av styringsmodell, har styret, i tråd med innstillingen, besluttet at det skal opp en sak om det i universitetsstyrets møte i september. Styret signaliserte at de ønsker en sak som belyser begge modeller, med tilsatt og valgt rektor, skriver Bartnes i en epost til Khrono.

2 heller enn 3 kandidater?

I en sak i Khrono nylig foreslo en ansattrepresentant i styret ved UiT, professor Bjørn Hersoug, at Universitetet i Tromsø burde innføre en modell med valgkomité ved rektorvalg, det som Universitetet i Oslo kaller «hybridmodell». Samtidig som han lanserte ideen om to heller enn tre kandidater i valget. Han fortalte at det var problemer med å få noen til å stille mot nåværende rektor Anne Husebekk (bildet) ved forrige valg i 2012. 

— Jeg er fortsatt tilhenger av en valgkomité, men jeg synes at de som stiller til valg kun skal være to, altså én rektor og én prorektor, sa han til Khrono.

Les også: Vil ha 2 heller enn 3 kandidater i rektorvalg

Underdal-utvalget ved UiO

Også ved Universitetet i Oslo pågår det en diskusjon om rektorvalg, om valgt eller ansatt rektor. Det såkalte Underdal-utvalget, ledet av tidligere UiO-rektor, Arild Underdal, kom tidligere i vår med en rapport der et flertall i utvalget anbefalte ansatt heller enn valgt rektor ved Universitetet i Oslo.  

Les også: Topptungt utvalg går for tilsatt rektor ved Universitetet i Oslo

Et solid flertall (10 av 15) av et topptungt utvalg som blant annet har utredet lederorganiseringen ved universitetet anbefaler at universitetet bytter ut nåværende ledermodell med enhetlig ledelse, altså innfører ansatt rektor og ekstern styreleder.

Arbeidsgruppen ved UiO har merket seg at ved de 80 ledervalgene på nivå 2 og 3 (fakulteter og institutter red.mrk) som er gjennomført ved UiO de siste 10 årene, hadde fem valg to kandidater, mens de øvrige 75 hadde bare én kandidat.

«Hybridmodellen» 

Et annet tiltak som utvalget også lanserer er en såkalt «hybridmodell». Det er en modell som kombinerer aktivt søk og grundig vurdering av kvalifikasjoner (hvor studenter og ansatte har viktige roller) med et avklart mandat fra universitetssamfunnet – vurderes på nivåene 1 og 2. 

Denne såkalte hybridmodellen for valg, som foreslått av Underdal-gruppen, vurderes av Universitetsstyret som så interessant at de snakker som om den allerede er vedtatt, skriver UiOs avis Uniforum.

Høringsrunden over de ulike forslagene som ble fremmet i Underdal-utvalget er nå over, og administrasjonen skal gjennomgå dem. Universitetsstyret skal ta stilling til spørsmålene i sitt møte i juni. 

Rektor Ole Petter Ottersen (bildet) har tidligere signalisert at han tror det vil bli valgt rektor ved UiO også neste periode. 

Les også: 

Bovim søker en ny rektorperiode

Ved NTNU har de ansatt rektor, og det er ingen debatt om skifte av ledermodell ved landets største universitet. Men rektorperioden til Gunnar Bovim og resten av rektoratet og dekanene er over og det skal rekrutteres nye. Ifølge Universitetsavisa har rektor Bovim bekreftet at han kommer til å søke rektorjobben på nytt. 

De to tidligere rektorene ved Gjøvik og Ålesund, Jørn Wroldsen og Marianne Synnes, er allerede ansatt som viserektorer i henholdsvis Gjøvik og Ålesund. 

Om det ikke er diskusjon om valgt eller ansatt rektor ved NTNU er kjønnsfordeling i ledelsen satt på dagsorden. Og Bovim bekrefter at når han nå lyser ut 60 lederstillinger er det kvinner og utlendinger som står øverst på ønskelista. 

Les også: 

De yngste er ferdig snakka

De tre yngste universitetene hadde valg eller ansettelse fra og med 1.januar 2016. Nord universitet fikk ny ansatt rektor, Bjørn Olsen, fra 1.januar i år, samtidig som fusjonen med Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna var en realitet.

Universitetet i Agder fikk ny valgt rektor, Frank Reichert, med knappest mulig margin, også fra 1.januar i år. Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger ble gjenvalgt som rektor og gikk på sin andre periode fra 1.januar 2016.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS