styremøte universitetet i bergen

Tror det kan bli en krevende budsjettprosess i Bergen

Torsdag er det styremøte ved Universitetet i Bergen. På agendaen står blant annet «BOTT» og budsjettet for 2022.

Robert Rastad, universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen.
Robert Rastad, universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen.
Publisert Oppdatert

«UiB går inn i 2022 med en grunnleggende solid totaløkonomi, men samtidig en bevilgningsøkonomi der mange av virkemidlene er strukket langt for å følge opp UiBs ambisjoner. Dette må dempes i løpet av 2022, og budsjettet har i seg flere justeringer av UiB Felles sin aktivitet sammenliknet med forrige langtidsbudsjett.»

Det skriver universitetsdirektør ved Universitetet i Bergen (UiB), Robert Rastad, i sin oppsummering av universitetets budsjett for 2022.

Grunn til å vente endringer

«Dersom statsbudsjettet blir liggende slik det nå er foreslått, vil det også være behov for krevende budsjettprosesser på alle enheter», fortsetter Rastad.

Budsjettet skal opp på torsdagens styremøte i Bergen, og det understrekes at statsbudsjettet som nå foreligger, er lagt frem av Solberg-regjeringen, og at det som følge av regjeringsskiftet er grunn til å vente endringer før det endelige statsbudsjetter vedtas.

«Forslaget som er lagt frem inneholder en rekke kutt, en netto inndragning av studieplasser og ingen særskilte satsinger for UiB. UiB har derimot også i 2022-budsjettet betydelige resultatinntekter som retter opp noe av reduksjonen», står det i sakspapirene til torsdagens styremøte.

I forslaget til statsbudsjettet får UiB et kutt i bevilgningen på 132 millioner kroner på grunn av forventet lavere pensjonspremie til Statens pensjonskasse, mens UiBs egne tall viser at besparelsen kun er på 42 millioner.

Dermed blir kuttet i bevilgningen 90 millioner kroner større enn UiBs egne beregninger viser.

— Vi ser ut til å tape 90 millioner kroner, til tross for at regjeringen sier at dette skal være budsjettnøytralt. Dette får vi virkelig ikke til å gå opp, sa rektor Margareth Hagen til Khrono da statsbudsjettet ble lagt frem.

Se hele sakslisten nederst eller trykk her for tilgang via UiBs nettsider.

— DFØs løsninger vært spesielt krevende

Noe annet som skal opp på møtet er «BOTT» som handler om Universitetet i Bergens, Universitetet i Oslos, NTNUs og UiT Norges arktiske universitets samarbeid om anskaffelse og innføring av nye administrative systemer.

Innenfor områdene økonomi, lønn og lønnsnær HR har BOTT inngått avtale med DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) om innføring av nye systemer fra 1. januar 2021. UiB har fra denne datoen mottatt tjenester fra DFØ.

«Som orientert om i styresak 106/21, tar også UiB konsekvensen av at DFØs utviklingsarbeid er forsinket på sentrale områder og at løsningene som tilbys ikke er som forventet og mindre effektive og brukervennlige enn de løsningene UiB hadde før overgangen. Innsatsen rettes nå inn mot å forbedre arbeidshverdagen til ansatte som bruker disse deler av løsningene.», kan man lese i sakspapirene.

Universitetsdirektør Robert Rastad kommenterer følgende:

— BOTT Økonomi og lønn innebærer at alle de mest kritiske systemene innenfor økonomi, lønn og lønnsnær HR skiftes ut samtidig. Selv om innføring av nye IT-systemer generelt er utfordrende, har overgangen til DFØs løsninger vært spesielt krevende for organisasjonen.

Dagsorden styremøtet UiB 28. oktober

  • Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
  • Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
  • Økonomirapport per 2. tertial
  • Regnskap for Universitetet i Bergen andre tertial 2021
  • Status for innovasjonsarbeidet ved UiB
  • Status og tiltak informasjonssikkerhet
  • Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget 2020/2021
  • BOTT Økonomi og lønn. Status for prosjektet og innføringen på UiB
  • Budsjett for Universitetet i Bergen 2022
  • Innspill til statsbudsjettet for 2023
Powered by Labrador CMS