Fhi og helsedirektoratet

Tror fadderuka kan gå som normalt i august

Preben Aavitsland, Folkehelseinstituttet og assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, er optimistiske med tanke på gjennomføring av normal fadderuke til høsten.

— Vi vil gjerne ha dialog med sektoren fram mot semesteråpning for å vurdere eventuelle tiltak, skriver overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Epidemien vil sannsynligvis være veldig liten i august, og da må vi kunne åpne på vanlig måte, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland.

Også assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, er optimistisk.

Universiteter og høgskoler Khrono har vært i kontakt med, velger å ha en mer pessimistisk holdning, og planlegger for at en del undervisning fortsatt vil være digital.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, skriver i en epost til Khrono at de håper at semesterstart i august kan forløpe så normalt som mulig.

— Mye vil avhenge av om alle ned til 18 års alder vil ha fått tilbud om vaksine i løpet av ferien. Hvis så er tilfelle, og vi ikke får problemer med nye virusvarianter, vil det være mulig å avholde både fadderuke og undervisningsstart ved de fleste undervisningsstedene i Norge, skriver Nakstad.

— Enn så lenge ser det ut som at mange studenter vil kunne bli tilbudt første vaksinedose på slutten eller rett etter sommerferien. Det vil bety mye for mulighetene til å ha fysisk undervisning. Jeg tror universitetene og høgskolene gjør lurt i å følge med på FHIs vaksinekalender og råd inn mot sommeren.

— Tror det blir en nokså vanlig semesterstart

Overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), Preben Aavitsland, tror også på bedre tider når sommeren går mot hell.

— Jeg tror det blir en nokså vanlig semesterstart. Epidemien vil sannsynligvis være veldig liten i august, og da må vi kunne åpne på vanlig måte. Så får vi heller ha beredskap for en eventuell vinterbølge, skriver Aavitsland i en epost til Khrono.

— Har dere noen råd til universitetene og høgskolene?

— Følg med på epidemiens utvikling. Legg til rette for at ansatte og studenter som ønsker det, kan vaksinere seg. Vi vil gjerne ha dialog med sektoren fram mot semesteråpning for å vurdere eventuelle tiltak.

Aavitsland skriver at det viktigste med tanke på normalitet er at epidemien er på et veldig lavt nivå, uavhengig av hvor mange som er vaksinert.

— Ansatte og studenter kan beskytte seg ved vaksinasjon, men vi har ikke satt noe mål for andel. Første dose gir god beskyttelse fra uke 3 til omtrent uke 15.

Universitetet i Bergen: Vil leie eksterne lokaler

I sakspapirene til Universitetet i Bergen (UiB) sitt styremøte denne uken står det at UiB «legger opp til en undervisningsplan som skal håndtere at det fortsatt er smitteverntiltak utover høsten». De vil fortsette å leie eksterne lokaler til undervisningsaktiviteter og fakultetene vil prioritere hvor mye fysisk oppmøte det skal være.

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal

«Også for høsten må det planlegges med redusert omfang på saleksamen og kun i emner der det er nødvendig for å opprettholde kvalitet i vurderingen,» heter det i sakspapirene.

— Vi prøver å få til en dialog med kommunen og andre om studiestart, slik at det blir mulig å gjennomføre fadderopplegg og samlinger. Vi er forberedt på å gjennomføre en del smittevern-tiltak, og vil leie lokaler for å kunne gi mest mulig fysisk undervisning og gode arbeidsplasser for studentene, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal til Khrono.

— Dere er ikke litt vel pessimistiske da? Kan det ikke være at vi er kommet lenger i august?

— Ting endrer seg raskt. Den siste uken har man snakket om at studentene kanskje er fullvaksinerte ved tidlig høst. Tidligere har det vært snakk om at det er da vaksineringen starter. Foreløpig tenker vi at det er bedre å legge seg på et konservativt estimat i planleggingen. Det er lettere å få fra mye areal til lite areal, enn omvendt, sier hun.

— Hvordan tenker dere å tilrettelegge for de nye studentene, og de studentene som har hatt sitt første studieår under pandemien?

— Vi er veldig opptatt av at studenter får komme på campus og både jobbe med studiene og være på undervisning. Det tror vi at vi får til. Vi vil ha særlig oppmerksomhet både på de nye studentene og de som begynner på andre året. Vi vil gi dem god oppfølging, og planlegger å utvide mentorordningen vår, slik at studenter kan møtes i grupper på 20. Det gjør det lettere å bli kjent, sier hun.

NTNU: Planlegger redusert kaparitet for skriftlig eksamen

Også NTNU planlegger for smitteverntiltak til høsten.

Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU

Prorektor for utdanning, Marit Reitan, svarer skriftlig gjennom sin kommunikasjonsrådgiver at de derfor har lagt timeplanen med tanke på at én-metersregelen fortsatt kan gjelde. NTNU planlegger også redusert kapasitet for skriftlig eksamen.

— Immatrikuleringen vil bli en hybrid løsning, der selve seremonien kjøres digitalt, mens studentene møtes fysisk for å se den sammen med klassen sin, skriver Reitan.

Hun forteller at de ellers følger regjeringens gjenåpningsplan.

— Trinn 4 der tilsier at vi vil være nesten tilbake til normale tider i juli og at de fleste av oss vil være vaksinert innen utgangen av august. Hvis dette holder stikk regner vi med å gjennomføre høstsemesteret med fysisk undervisning nesten som normalt, men med noen smitteverntiltak.

Hun legger likevel til at de er godt rigget for eventuelle innstramminger, hvis gjenåpningsplanen skulle bli forsinket eller det skulle oppstå nye smitteutbrudd til høsten.

Ser uutnyttet potensial i digital undervisning

— Dere har sikkert lært masse det siste året. Tenker dere annerledes om noe nå?

— Det siste året har vi gjort et kvantesprang når det gjelder digital undervisning. Det skal vi ta med oss videre og bruke til å styrke utdanningstilbudet ved NTNU. Jeg mener at det ligger mye uutnyttet potensial i digital undervisning, som kan gjøre utdanningene våre lettere tilgjengelig for en bredere del av befolkningen. Dette er særlig relevant for tilbudet innen livslang læring. Jeg vet også at mange av våre faglærere ser på hvordan man kan styrke undervisningen med en kombinasjon av digital og fysisk undervisning i tiden som kommer, skriver Reitan.

— Også har vi fått bekreftet at heltidsstudenten trenger et tilbud på campus. Det studentene savner aller mest under pandemien, er hverandre. For de aller fleste fulltids gradsstudenter er det viktig å være en del av et faglig og sosialt nettverk, for å sikre studieprogresjon og trivsel.

UiT: Fortsatt hybrid løsning

Wenche Jacobsen, prorektor for utdanning ved UiT

— Universitetet blir ikke sånn som før. Det ser vi allerede nå. Da måtte det skjedd en revolusjon, sier prorektor for utdanning ved UiT Norges arktiske universitet, Wenche Jakobsen.

Hun forteller at det fortsatt er litt usikkert hvordan neste semester blir, men en ting som er sikkert er at hvert studieprogram kommer til å lage fysiske arrangementer for sine studenter.

— Det blir en hybrid løsning med tanke på undervisning — med noe digitalt og noe fysisk, hvis smittetiltakene er som i dag. Alle studenter skal få mulighet til å møtes fysisk, sier hun.

I Tromsø har de ikke vært like preget av strenge tiltak som i andre byer, det siste året. Jakobsen forteller at de har hatt gode erfaringer med å dele studentene inn i små kohorter.

— Vi har hatt en del fysisk undervisning i smågrupper, og biblioteket har vært åpent. Vi har gjort alt vi kan innenfor smittevernreglene, sier hun.

Hun forteller at det siste året har vært en stor læringsprosess, og at det er viktig å finne ut hvordan man kan legge opp digital undervisning på en måte som også motvirker ensomhet.

Levi Gårseth-Nesbakk

Nord universitet: Bedre å glede seg hvis det går andre veien

Ved Nord universitet planlegges det for såkalt gul grad i «systemet».

— Vi planlegger for at det fortsatt vil være en viss smitte, og behov for å holde avstand, slik det har vært den siste tiden, sier prorektor for utdanning ved Nord universitet, Levi Gårseth-Nesbakk til Khrono.

Han sier at det vil være vanskeligere å omstille seg fra et optimistisk estimat enn omvendt.

— Det er bedre å planlegge ut fra at det blir lav kapasitet på undervisningsrom, så får vi heller glede oss hvis det går andre veien, sier han.

Men en form for fadderuke må de få til på en eller annen måte, understreker Gårseth-Nesbakk.

— Det er utrolig viktig. Vi må ta vare på studentene som best vi kan. Vi vil ha et ekstra blikk på de som starter og på de som begynner på andre året, og ikke har hatt det så kjekt. Vi har fortsatt ikke tenkt ferdig om hvordan vi skal gjøre dette, sier han.

Powered by Labrador CMS