beredskap

Tror forskningsskip egentlig er spionskip

Et russisk fartøy som er registrert som et forskningsskip har passert norske olje- og gassfelt.

Publisert Oppdatert

Flere medier skriver i dag om det russisk fartøyet «Akademik B. Petrov» som er observert sentrale steder ved kysten vår, blant annet ved Gjøa-feltet i Nordsjøen.

Skipet er registrert som et forskningsskip, men ifølge forsker ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen, fungerer det som et spionskip.

— Det skal holde rede på hva vi driver med, sier Ulriksen til NRK.

Etter det som er en mulig sabotasje av gassrørledningen Nord Stream 1 og 2, har sikkerhetsnivået blitt hevet. Blant annet holder nå væpnede soldater fra Heimevernet vakt ved en rekke norske landanlegg.

Ulriksen sier til NRK at mange russiske fartøy heter noe med «Akademik» eller «Mekanik».

— De suser opp og ned kysten her hele tiden, og legger seg ofte utenfor viktige anlegg og baser. Akademik B. Petrov har flere antenner enn vanlige skip, det ser ut til å ha stor sensorkapasitet. Skipet har vinsjer som kan sette ting ut i vannet. Det har altså utstyr som gjør det godt egnet til å utføre andre oppdrag enn ren forskning, sier han.

Forventer at det gjøres nye vurderinger

En kartlegging Aftenposten har gjort viser at ni russiske «forskningsskip», omtalt som spionskip, har fartet Nordsjøen og Østersjøen rundt siden juni.

Ifølge Dagbladet har norske myndigheter gitt Russland tillatelse til å gjennomføre et forskningstokt på den norske kontinentalsokkelen. Tillatelsen ble gitt til skipet Akademik Sergey Vavilov, og skal gjelde til 22. oktober.

I forrige uke sa tidligere forsvars- og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at hun mener regjeringen må revurdere tillatelsen til dette russiske fartøyet.

— Det er relevant å spørre om vurderingene fortsatt står seg, også etter det som har skjedd i Østersjøen. Jeg forventer at det gjøres nye vurderinger i etterkant av de utviklingene som har vært de siste dagen, sa hun til Dagbladet.

Har iverksatt egne tiltak

Selv om Sjøkrigsskolens Ståle Ulriksen mener Akademik B. Petrov er et spionskip, sier han at det ikke er et militært fartøy.

— Men Forsvarets operative hovedkvarter følger godt med på dette skipet. De har konstant oversikt.

Ved Gjøa har produksjonen gått som normalt. Det russiske skipet har ikke vært innenfor sikkerhetssonen på 500 meter ved Gjøa, skriver NRK.

— For oss var ikke dette særlig oppsiktsvekkende. Når det er sagt, er vi trygge på at tiltakene som myndighetene og industrien har satt i gang for å heve beredskapen fungerer som de skal. Vi har iverksatt egne tiltak for å sikre beredskapen lokalt. Så vi tar situasjonen på aller høyeste alvor, sier kommunikasjonssjef i Neptune Energy, som opererer Gjøa-feltet, Liv Jannie Omdal.

Hun bekrefter at også andre russiske skip har passert Gjøa, på omtrent samme avstand. Skipene har kun passert, ikke blitt liggende.

Har advart flere ganger

VG henviser i en sak til tall fra Oljedirektoratet som viser at et annet russisk forskningsfartøy «Akademik Lazarev», som blir omtalt som et spionskip av militæreksperter, har blitt innleid og har gjennomført to geofysiske undersøkelser på norsk sokkel siden 2019. Det vil si kommersielle undersøkelser i form av seismikk.

Ina Holst Pedersen Kvam, forsker ved Seksjon for sjømakt og ledelse ved Sjøkrigsskolen, sier til avisen at Russland utvilsomt har opparbeidet seg svært detaljert oversikt over den norske havbunnen med alt som hører med av undersjøisk infrastruktur.

— Det er all grunn til å tro at det russiske forsvaret har fått karret til seg seismiske data og detaljerte kart som avslører nøyaktig hvor et angrep vil treffe hardest og lønne seg aller mest, sier hun.

Kvam sier at Sjøkrigsskolen og Forsvaret selv har advart om de russiske skipene i flere omganger.

Havforskerne er blant dem som fortsatt har tett samarbeid med russiske forskere. Den norske regjeringen har gitt unntak her, og Khrono har vært med på tokt med Havforskningsinstituttet i høst.

Havforskningsdirektør Nils Gunnar Kvamstø vil likevel ikke si noe særlig om denne saken. Han skriver dette i en sms:

«Vi har ikke noe forskningssamarbeid som tilsier at vi skulle ha kunnskap om hva Akademik B. Petrov gjør langs norskekysten. Det ligger utenfor vår virksomhets oppgaver å følge med på det. Vi har derfor ikke noen kommentar til denne saken».

Powered by Labrador CMS