publisering

Truer med å flykte fra tidsskrift etter at redaktøren ble kastet

Utgiveren ville sjudoble antallet publiserte artikler. Sjefredaktøren sa nei, og ble erstattet.

Nok et tidsskrift som utgis av Elsevier kan oppleve at flere trekker seg.

Tidsskriftet Design Studies trues av masseflukt etter at sjefredaktøren fikk beskjed om at tiden hans som redaktør er over.

Dette er andre gang på kort tid at det stormer rundt tidsskrifter som utgis av storforlaget Elsevier.

I april varslet 40 redaktører for tidsskriftene NeuroImage og NeuroImage: Reports at de gikk av i protest og varslet at de ville starte et nytt tidsskrift. I sentrum for striden sto publiseringsavgifter — såkalt APC — som forlagene krever for publisering med åpen tilgang. Redaktøren gikk hardt ut mot det de mente var uetisk høye priser satt av forlaget.  

I en felles uttalelse skrev de at «forskere og finansiører føler i økende grad at det er galt av forlagene å ta så høy profitt». De viste videre til at forlaget ikke hadde finansiert forskningen og at forfattere eller fagfeller ikke fikk betalt.

Men nå stormer det altså rundt et annet tidsskrift.

Ville ha sjudobling

Denne gangen gjelder det tidsskriftet Design Studies. Det er Times Higher Education (THE) som nå melder at flere i redaksjonsrådet truer med å trekke seg.

Det skjer etter at Peter Lloyd, professor ved Delft University of Technology, forrige måned, uten varsel, skal ha fått beskjed i en e-post om at han var ferdig som sjefredaktør. 

Trusselen om masseflukt handler imidlertid ikke bare om redaktørskiftet.

Tidsskriftet mottar rundt 600 artikler årlig og publiserer rundt 35. I februar skal redaktøren ifølge THE ha mottatt en e-post fra utgiver Lily Khidr hos Elsevier, med mål om en voldsom vekst i antallet artikler som publisert, det var snakk om en sjudobling, fra 35 til 250 i året. Lloyd skal ha avvist det som urealistisk og ønsket en økning til 50.

Da Lloyd ble erstatt med Cara Wrigley, professor ved University of Queensland, skal det ifølge THE ha vakt opprør i redaksjonen, det skal blant annet ha blitt vist til at Wrigley ikke har publisert eller vært involvert i tidsskriftet. 

«Utmerket kompetanse»

Et medlem av redaksjonsrådet sier at han tror de fleste i redaksjonen kan komme til å trekke seg. Et annet, Linden Ball, professor ved University of Central Lancashire, sier til avisa at de er «forferdet». 

— Dette fokuset på antallet publiserte artikler heller enn kvaliteten, synes å være utelukkende motivert av høy profitt, sier Ball.

En talsperson for Elsevier sier på sin side at de har fulgt en streng prosess i utnevnelsen av Wrigley som vedkommende sier har «utmerket kompetanse som akademiker og leder».

Lloyd sier til avisa at han trolig vil etablere et nytt tidsskrift om beslutningen blir stående og sier det «sjokkerende» er «mangelen på konsultasjon, respektløsheten, antagelsen om at det bare handler om antallet artikler».

Trakk seg fra MDPI-tidsskrift

Det har vært flere tilfeller av masseflukt fra vitenskapelige tidsskrifter de siste månedene.

I mars ble det kjent at både redaktører og flertallet i redaksjonsrådet for tidsskriftet Publications, som utgis av MDPI, verdens største forlag innen åpen publisering, trakk seg. 

«Når det oppstår tilsynelatende uoverstigelige konflikter mellom forlag og akademikere om retningen til et tidsskrift, er det å trekke tilbake støtten ofte den eneste handlingen vi står igjen med», skrev 23 medlemmer av redaksjonsrådet i et felles brev der de varslet at de trakk seg.

Da hadde allerede sjefredaktør Gemma Derrick og viseredaktør Bart Penders varslet at de ville trekke seg.

— Vi gjør det i solidaritet og erkjennelse av at kritikken deres er noe vi stiller oss bak, sa universitetsbibliotekar Jan Erik Frantsvåg ved UiT Norges arktiske universitet til Khrono. Frantsvåg var en av de 23 som trakk seg.

I et innlegg i Khrono skrev tre norske medlemmer av redaksjonsrådet at redaktørene følte de ikke ble hørt da de tok opp problemer på vegne av redaksjonsrådet og at det blant annet handlet om at ryktet til tidsskriftet ikke skulle være avhengig av hva som skjer i andre MDPI-tidsskrifter. De skrev også at redaktørene opplevde å bli målt etter «enkle mål på vellykkethet, som Journal Impact Factor og andre bibliometriske mål» og at det for et tidsskrift som ofte publiserer om tema som ansvarlig forskning og innovasjon, åpnet opp for «anklager om hykleri».

Powered by Labrador CMS