nso 2021

Tuva Todnem Lund innstilt som studentleder

Valgkomiteens flertall mener Tuva Todnem Lund bør lede Norsk studentorganisasjon det kommende året.

Tuva Todnem Lund har blant annet sagt at hun vil jobbe med NSO som organisasjon dersom hun blir leder.
Publisert Oppdatert

Tuva Todnem Lund har vært tydelig det siste året. Som studenleder ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) har hun vært kritisk til nedstengningen - og urolig for konsekvensene.

Nå kan Lund bli leder for Norges studenter det neste året. Et flertall i valgkomiteen til Norsk studentorganisasjon (NSO) innstiller Lund som leder. NSOs landsstyre starter torsdag.

«Tuva er tydelig i sin kommunikasjon og fremstår som en omsorgsfull leder som på en god måte vil ivareta kontoret og vil sørge for at arbeidsmoralen holdes oppe. Valgkomiteens flertall mener Tuvas nytenkning og engasjement for NSO og landets studenter vil være det organisasjonen trenger det kommende året», heter det blant annet i innstillingen.

Mindretall vil ha Økland

Men innstillingen er ikke enstemmig. Et mindretall ønsker Jonas Økland som leder. Han er i dag velferds- og likestillingspolitisk ansvarlig i NSO.

«Jonas sin styrke er et balansert perspektiv på hvilken rolle NSO skal ta, en klar plan for hvordan man skal bruke medier til å få gjennomslag og hvordan studentbevegelsen kan være en konstruktiv og effektiv kraft i politikken. I det kommende året med blant annet stortingsvalg vil dette være kvaliteter NSO har behov for for å bygge gode relasjoner med et nytt storting og nye politiske samarbeidspartnere», heter det om Økland.

Som Khrono har skrevet, stiller også Daniel Hansen Masvik som lederkandidat.

Anbefaler Siggerud som nestleder

Da Khrono snakket med Herman Siggerud i vinter, var studentlederen ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet usikker på om han ønsket å flytte til Oslo under en pandemi. Men han meldte seg som kandidat til nestledervervet, og er nå enstemmig innstilt til dette.

«Med sine solide kunnskaper på det brede feltet av studentpolitiske saker kan han være en god støtte for både leder og resten av arbeidsutvalget. Han har tydelige tanker om hvordan han vil utvikle organisasjonen og politikken videre», heter det.

Vilde Veronica Haukeland er innstilt som fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, Magnus Dybdahl som fag- og forskningspolitisk ansvarlig og Emily MacPherson som internasjonalt ansvarlig. Til alle disse vervene var det flere som meldte seg som kandidater.

Vervet som velferds- og likestilingsansvarlig var det derimot ingen som ønsket seg. Leder for valgkomiteen, Nikolai Klæboe, har tidligere sagt til Khrono at komiteen skulle se på om noen av de andre kandidatene kunne passe til dette vervet. Nå er konklusjonen av valgkomiteen ikke kommer med noen innstilling: «Etter en ekstra runde vurderer valgkomiteen at det ikke er noen aktuelle kandidater med stort nok engasjement eller de rette egenskapene for rollen som velferd- og likestillingspolitisk ansvarlig».

Fremhever fem til sentralstyret

På landsmøtet skal det også velges et sentralstyre. Her er det 13 medlemmer. Det meldte seg 12 kandidater.

Valgkomiteen fremhever fem kandidater, som de innstiller enstemmig. Dette er Olea Norseth (UiA), Thomas Finnøy Trouiller (OsloMet), Jiohannes Saastad (UiO), Maika Maria Godal Dam (UiB) og Jonas Dahlberg Toft (UiT).

De sju andre som er innstilt er Anna Emilie Hagen (HVL), Gesine Fischer (HiNN), Kristoffer Eik (UiB), Maria Lehmann (HiØ), Marte Emilie Skjennem (HiØ), Ola Gimse Estenstad (OsloMet) og Tina Tufte Holtsdalen (USN).

Powered by Labrador CMS