Rektor Curt Rice åpnet nytt tverrfaglige kurs på Høgskolen i Oslo og Akershus for 500 studenter. Foto: David Engmo

Lot seg ikke stoppe av NOKUT-nei

Tverrfaglig. Prosjektet Interact tapte i finalen om å bli fremragende utdanningssenter, men denne uka har de første samling for 500 studenter fra seks ulike utdanningstyper.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Professor Liv Mette Gulbrandsen på samfunnsfag og førstelektor Ingvil Øien fra helsefag jobber på hvert sitt fakultet på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Men i prosjektet Interact jobber de sammen.

Torsdag og fredag denne uken har de to i spissen for en prosjektgruppe med 10 ansatte samlet 500 studenter fra seks ulike utdanningstyper ved Høgskolen i Oslo og Akershus til samme forelesninger og i etterkant skal studentene sammen løse gruppearbeid som skal innleveres i mars.

I finalen i 2016

I søknadsrunden for å få status som fremragende utdanningssenter (SFU) i 2016 var det 22 søknader og ni av disse ble plukket ut til et finaleheat, deriblant Interact på HiOA.

Men da de fire vinnerne ble annonsert i november 2016 var ikke HiOA-prosjektet blant disse.

Man fikk med seg mange godord far NOKUT og deres faglige komite, men en av grunnene til at de ikke nådde helt fram var at komiteen var usikker på om den tverrfaglige forankringen var god nok, og om man virkelig ville få fakultetene til å samarbeide.

Ingvil Øien og Liv Mette Gulbrandsen. Foto: Øystein Fimland

— Vi startet opp jobbingen med prosjektet i januar 2017, og det er ingen tvil om at vurderingene som ble gjort av fagkomiteen langt på vei var riktige, sier Gulbrandsen og Øien i dag.

— Men gjennom dette året er det etablert tverrfaglige grupper og et engasjement, helt i tråd med det vi trodde ville oppstå når vi kom i gang med det konkrete arbeidet, legger de to til.

Sluttdom fra NOKUTs panel

I den endelige dommen fra NOKUT står det at en av de sterkeste sidene ved Interact-prosjektet er det sterke engasjementet fra studenter, undervisningspersonale og interessentene utenfor høgskolen.

Videre står det at alle parter var tydelige på konseptet og kunne overbevise NOKUTs panel om formålet og behovet for senteret. Likevel ble det altså tommelen ned for å gjøre det til et SFU-senter. Ifølge tilbakemeldingen fra NOKUT oppdaget panelet hindringer i den institusjonelle, administrative strukturen, som det heter. Undervisningspersonalet var bekymret over arbeidsmengden, og det var tegn på silo-tenkning, som bekymret panelet. Videre står det at hverken høgskoleledelsen eller prosjektledelsen la nok vekt på å få en god administrativ struktur på senteret.

Vi startet opp jobbingen med prosjektet i januar 2017, og det er ingen tvil om at vurderingene som ble gjort av fagkomiteen langt på vei var riktige.

Ingvil Øien og Liv Mette Gulbrandsen

Oppsummert mener NOKUTs panel at senteret opprinnelig hadde en god visjon, men at det var for mange mangler til at prosjektet ble valgt som nytt SFU.

«Panelet er ikke overbevist om at senteret har potensiale for å lykkes, noe som skyldes utfordringer ved strukturen på senteret og institusjonen», står det.

Her kan du lese hele tilbakemeldingen fra NOKUT-komitéen.

Søker i 2019

Interact fikk penger fra styret på HiOA til prosjektoppstart i 2017 og har også fått penger fra styret for 2018, dog ikke så mye som de hadde håpet på.

— Sånn vil det være i en prosjektfase. Men støtten og engasjementet vi opplever fra ansatte, men ikke minst studentene selv, gjør at vi er sikre på at Interact har kommet for å bli, sier Gulbrandsen og legger til:

— I januar neste år skal 1500 studenter med, dette blir stort.

De to prosjektlederne understreker at man i 2019 igjen vil søke om å bli ets enter for fremragende utdanning.

— Det er også verdt å legge merke tila t det tverrfaglige samarbeidet vi nå får til for fagpersoner rundt barn og unge i utdanningsløpet, blir lagt merke til også internasjonalt. Vi gleder oss til en ny søknadsrunde, sier Gulbrandsen.

Rektor Rice åpnet første samling

Torsdag 4. januar var 500 studenter fra barnevern, sosialfag, barnehagelærer, grunnskolelærer, vernepleie, fysioterapi og sykepleie. For mange av studenten er kurset obligatorisk, for noen frivillig - i år.

Klare for Interact 1100. Foto: David Engmo

— Det er et utrolig spennende prosjekt dere får være med på, sa Rice da han startet første kursdag med studentene.

— Det å jobbe tverrfaglig er viktig rent faglig sett. Gjennom et slikt samarbeid oppstår det nye tanker, forskjellige ideer og analyser, enn når faggruppene sitter hver for seg, sa rektor og la til:

— Et annet viktig element er det teamarbeidet dere skal delta underveis i kurset. Erfaring fra slikt teamarbeid vet vi er etterspurt i arbeidslivet, og noe som gjør utdanningen dere tar enda mer relevant.

Fakta

Interact - Interprofessional interaction with children and youth

Et tverrfaglig prosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) som søkte om å få status som fremragende utdanningssenter i 2016 (SFU). De fikk avslag, men HiOA valgte å fortsette prosjektet.

Første samling for studenter arrangeres 4. og 5. januar 2018. 500 studenter fra tre ulike fakulteter og sju forskjellige utdanninger deltar. De har neste samling høsten 2018.

Utdanningene som deltar er: Barnevern, sosialfag, barnehagelærer, grunnskolelærer, vernepleie, fysioterapi og sykepleie.

Våren 2019 er planen at 1500 studenters kal delta i utdanningstilbudet. da ønsker man også igjen ø skle om SFU-status.

Prosjektet inngår i en større satsing ved HiOA der målet er å møte samfunnets behov for bedre samordning av tjenester rettet mot barn og unge, bedre samarbeid mellom profesjonsutøvere og bedre samarbeid mellom barn/unge og profesjonsutøverne.

Les mer om interact.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS