kinasamarbeid

Tysk universitet bryter med kinesisk stipendprogram

Et av Tysklands største universiteter stanser samarbeidet med China Scholarship Council. Grunnen er faren for spionasje. 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg følger etter flere universiteter i Sverige, Danmark og Norge når det stanser samarbeidet med China Scholarship Council.

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg er med sine 600 professorer og nær 40 000 studenter blant Tysklands største. Nå bryter universitetet, som det første i landet, med det kontroversielle stipendprogrammet China Scholarship Council (CSC).

Universitetet oppgir «fare for industrispionasje» som grunn for avgjørelsen, ifølge University World News.

I Norge har Universitetet i Oslo (UiO) valgt å ikke stanse opptak av studenter med stipend fra CSC.

Det gjorde derimot Universitetet i Bergen (UiB), etter at Khrono i februar skrev om programmet.

UiO holder på samarbeid

Kontraktene i programmet forplikter kinesiske forskere og studenter i blant annet Norge til å følge kommunistpartiets linje og aldri gå imot styresmaktenes vilje. «Ikke forenlig med akademisk frihet», konkluderte universitetsledelsen i Bergen.

I februar varslet viserektor ved UiO og professor i kinastudier, Mette Halskov Hansen, at også de ville vurdere å stanse samarbeidet. 

I juni fortalte hun til Khrono at UiO «på prinsipielt grunnlag» likevel ville holde døren åpen for kinesiske studenter og stipendiater med kontrakter fra CSC.

Hun viste blant annet til at UiO i stedet har «styrket arbeidet for å øke forståelsen blant våre ledere for hva ansvarlig institusjonelt samarbeid innebærer (…)».

Krav om lydighet

Ifølge University World News har styret ved Friedrich Alexander-universitetet nå besluttet å kutte samarbeidet med bakgrunn i behovet for å trygge akademisk frihet, og beskytte mot spionasje.

Universitetet viser til kontraktene som de kinesiske stipendmottakerne må signere. Blant kravene er absolutt lojalitet til den kinesiske staten, og krav om å alltid «lydig følge pålegg» fra ambassaden.

CSC finansierer i hovedsak utenlandske studenter i Kina. Men også flere tusen kinesere får årlig stipender fra programmet for å studere og forske på universiteter i Europa og andre steder. Ifølge World University News huser rundt 30 universiteter i Tyskland stipendiater med støtte fra programmet.

Omstridt i flere land

Det kinesiske stipendprogrammet har vært kontroversielt i flere land, og det er ikke bare UiB som har stanset opptak av studenter gjennom programmet. I Sverige har blant annet Lund Universitet varslet det samme. I Nederland har flere universiteter strammet inn.

I Danmark har universitetene nå tatt en felles beslutning om å suspendere opptaket av studenter gjennom stipendprogrammet. 

I Norge har den kinesiske ambassaden avvist at kontraktene forplikter kinesiske studenter til lojalitet mot den kinesiske staten. I et tilsvar til Khrono i vinter omtalte ambassadens presseavdeling opplysningene i Khrono som delvis «villedende» og delvis «fullstendig fabrikkert». 

Tysk sikkerhetstjeneste pekte nylig på faren for kinesisk spionasje som en av de største truslene mot forskningsinstitusjonene i landet. I Norge har PST i flere runder advart universitetene mot faren for spionasje.

Powered by Labrador CMS