Rektor og styreleder Anne Husebekk ved UiT. Foto: Siri Øverland Eriksen

UiT: Museum og pengebruk på dagsorden

Direkte. Styret ved UiT vedtar i dag hvor mye av fakultetenes ubrukte midler som skal inndras fra fakultetene og også hvordan sammenslåing av kunstfakultetet og Tromsø museum skal foregå.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med vedtak som ble gjort under styremøtet. Vedtakene gjelder videre prosess for å slå sammen Kunstfakultetet med Tromsø museum og tiltak for å få ned beholdningen av ubrukte midler ved universitetet.)

Styret ved UiT Norges arktiske universitet møtes kl 9.15 i dag og har mange store saker på dagsorden.gjelder videre prosess for å slå sammen Kunstfakultetet med Tromsø museum og

Møtet foregår på Tromsø universitetsmuseum, og første sak på sakskartet gjelder nettopp museet.

Styremøtet fra 09.15 til 12.30

Styremøtet fra 13-15.00

Liten entusiasme å spore

Etter at styret 19. juni vedtok å slå sammen kunstfakultetet med Tromsø museum, har styret nå vedtatt videre prosess for sammenslåingen. Den skal skje allerede fra 1, januar 2019.

Jeg må vel kanskje innrømme at det ikke er stor entusiasme å spore for denne sammenslåingen blant de ansatte.

Anne Husebekk

Ved starten av møtet viste rektor og styreleder Anne Husebekk til at vedtaket i juni kom overraskende på både kunstfakultetet og museet. Ingen av partene har ønsket denne løsningen.

— Jeg må vel kanskje innrømme at det ikke er stor entusiasme å spore for denne sammenslåingen blant de ansatte. Det er mye usikkerhet overfor det ukjente, men vi skal bygge sten for sten og hjelpe til med å finne fram til et spennende innhold for enheten, sa hun.

— Vi skal jobbe hardt for at dette skal bli spennende og morsomt og at det etterhvert vil skape entusiasme, sa hun.

Skal ikke være et fakultet

Den nye enheten skal være på fakultetsnivå, men blir likevel noe annet enn et fakultet. Enheten skal bestå av kunstakademiet, musikkkonservatoriet og Tromsø museum.

Universitetsdirektør Jørgen Fossland forklarte at den nye enheten skal være en fomidlingsarena for hele UiT, ikke bare for kunstfagene, og det er dette som gjør den annerledes enn et fakultet.

sa at det er to grunner til at den nye enheten ikke skal kalles fakultet.

— For det første har styret vedtatt at vi ikke skal ha mer enn seks fakulteter, og for det andre har styret sagt at dette skal være nyskapende og noe mer enn fakultet. Detv er mest naturlig å gi enheten samme fullmakter som et fakultet og i tillegg de fullmakter den har som museum, sa han.

Han forklarte videre at den nye enheten skal være en fomidlingsarena for hele UiT, ikke bare for kunstfagene, og det er dette som gjør den annerledes enn et fakultet.

Organisering ut på høring

Styret vedtok å gi rektor fullmakter til å fastsette stillingsinstrukser for lederstillingene ved den nye, fortsatt navnløse, enheten og å starte tilsetting av ledere. Videre å oppnevne et interinmstyre, som skal fungere fram til 1. januar 2020, når nytt styre skal være på plass. Organisering på nivå tre, det vil si instituttnivå, skal ut på høring.

Endelig organisering skal vedtas på neste styremøte ved UiT, 25.oktober.

Flere av styremedlemmene tok til orde for en organisering som gir mest mulig integrasjon mellom kunstfakultetet og museet, når de fra 1. januar blir til én enhet, men flere ønsker også å ha en åpen holdning og avvente hva som kommer fram i høringen.

Skal kjøpe museumstomt

Styret skal også vedta kjøp av tomt for nytt museumsbygg i Tromsø sentrum (unntatt offentlighet), der det er meningen at dagens kunstfakultet og museet skal samlokaliseres.

En annen sak på dagens møte gjelder UiTs store beholdning av ubrukte midler.

UiT hadde 1. mai i år 495 millioner kroner i avsatte ubrukte midler.

I sommer fikk universitetet streng beskjed av Kunnskapsdepartementet bom å få fart på pengebruken.

Vedtok tak på ubrukte midler

Styret vedtok 19. juni å inndra ubrukte midler fra fakultetene, og på torsdagens styremøte ble det vedtatt et tak for hvor mye ubrukte midler enhetene kan ha.

Styreleder Anne Husebekk sa på møtet at universitetet konstant er på etterskudd med å få brukt opp bevilgningen.

— Vi fikk et dip i ubrukte midler etter at vi hadde investert 425 millioner i bygg, men nå har det bygget seg opp igjen, sa hun og understreket hvor viktig det er at universitetet bruker opp pengene det får fra staten.

Fakultetene vil få inndratt ubrukte midler som overstiger 10 prosent av bevilgningen i 2019 (basert på regnskapstall for 2019), mens året etter vil alt over 7 prosent bli inndratt.

— Det overskytende vil gå inn i en strategisk pott, sa Anne Husebekk.

— Disse midlene skal ikke brukes til tiltak som gir varige kostnader, men vi har identifisert en del områder vi vil prioritere å bruke midlene på, sa hun.

Videre fikk universitetsdirektøren fullmakt til å bruke opp 200 millioner ekstra av de ubrukte midlene før nyttår. En del av dette går til å forskuttere kjøp av museumstomt i Tromsø sentrum.

Her er sakskartet for møtet

Sak 21/18:Oppfølging av vedtak om sammenslåing av Det kunstfaglige fakultet og Tromsø museum - universitetsmuseet

Sak 22/18:Fakultetenes strategier frem mot 2020

Sak 23/18 :Videreutvikling av UiTs arbeid med de tematiske satsinsområdene

Sak 24/18: Lokale lønnsforhandlinger 2018 ved UiT Norges arktiske universitet

Sak 21/28:Tilbakemelding - Etatsstyring 2018 (orienteringssak)

Sak 25/18:Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren ved UiT Norges arktiske universitet

Sak 26/18: Nivå på UiTs økonomiske avsetninger

Sak 27: Nytt museumsbygg - kjøp (unntatt offentlighet)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS