Førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, Helge Holgersen, er hard i kritikken av fakultetsledelsen. Foto: Joar Hystad

Uenighet om konsekvensene av flytting. Førsteamanuensis mener at fakultetsledelsen bør gå av

Psykologistudiet. Dekan ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Bente Wold, garanterer at flyttingen av Institutt for klinisk psykologi ikke får negative konsekvenser for praksisdelen av studiet. Førsteamanuensis Helge Holgersen rister på hodet.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For tre uker siden gikk førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen (UiB), Helge Holgersen, ut i et leserinnlegg i Khrono og uttrykte sin bekymring rundt flyttingen av instituttet fra Christies gate i Bergen sentrum til den nye helseklyngen Alrek på Årstad i Bergen.

Flyttingen skal etter planen skje til høsten. Holgersen mener at flyttingen vil medføre negative konsekvenser for den kliniske praksisdelen i profesjonsstudiet, og i leserinnlegget går han hardt til verks mot fakultetsledelsen.

Rent konkret mener han at fakultetsledelsen vil svekke praksisdelen av utdanningen som følge av at kapasiteten i de nye lokalene på Årstad er dårlig.

Dekan: — Ikke ferdigbehandlet

— Egentlig er det vanskelig for meg å kommentere dette.

Slik innleder dekan ved Det psykologiske fakultet på Universitetet i Bergen, Bente Wold, intervjuet med Khrono, som det for ordens skyld skal nevnes at er gjort to uker etter at Holgersens innlegg sto på trykk.

Wold poengterer videre at denne saken er langt ifra ferdigbehandlet.

— Per nå ligger det kun inne et forslag, som først skal vurderes og evalueres av Kvalitetsutvalget for undervisning og evaluering (KUE). Der kan det bli gjort endringer, og det kan også bli gjort endringer når saken etter hvert skal ferdigbehandles av fakultetsstyret, forteller dekanen.

Vi er spesielt positive til å være i samme helseklynge med medisinske enheter og ikke minst Bergen kommune.

Bente Wold

Dagens kliniske praksis ved psykologistudiet i Bergen består av tre semester med 6 studiepoeng i hvert. Slik mener Helge Holgersen at det bør forbli.

— Slik jeg har forstått forslaget som nå skal behandles av KUE og fakultetsstyret, så går det ut på at ett semester skal tas bort, eller i alle fall gjøres om til såkalt «pre-praksis». Det betyr i grove trekk rollespill mellom studentene og ikke behandling av ekte pasienter, forklarer Holgersen til Khrono.

Han fortsetter:

— Samtidig forsvarer ledelsen denne omgjøringen med at de skal øke antall studiepoeng i de to gjenværende semestrene, slik at det blir 10 studiepoeng i hvert av dem, utdyper Holgersen.

— Hvordan skal de få plass til 20 studiepoeng med praksis fordelt på to semester når det samtidig er klart at det ikke er plass til 18 studiepoeng praksis fordelt på tre semester, kommer det spørrende fra førsteamanuensisen.

Gir garanti

Bente Wold ønsker ikke å gå innpå Holgersens meninger rundt dette, men vedgår at hun synes det er leit at dette er noe som kommer ut i offentligheten før det egentlig er avgjort hvordan utfordringene fakultetet står overfor skal løses.

— Det jeg kan si er at det ikke er aktuelt for oss å redusere praksisen ved profesjonsstudiet.

— Kan du garantere at flyttingen ikke vil få negative konsekvenser for praksisen?

— Ja, det kan jeg, svarer Wold bestemt.

Akkurat det er jeg ganske sjokkert over, faktisk så sjokkert at jeg mener hele fakultetsledelsen bør trekke seg og gå av.

Helge Holgersen

Hun forteller videre at flyttingen til Årstad er noe fakultetsledelsen velger å se positivt på, og at hun går utifra at det moderne bygget gir fakultetet gode forutsetninger for å drive godt. Samtidig vedgår hun at det kan dukke opp visse utfordringer rundt kapasitet, men at disse vil være mulig å løse.

— Vi er spesielt positive til å være i samme helseklynge som medisinske enheter og ikke minst Bergen kommune. Når det gjelder kapasitetsutfordringer så er det noe som har vært tatt opp tidligere, for eksempel i forbindelse med vedtaket om flyttingen, understreker Wold.

På spørsmål om hvordan de har tenkt å løse utfordringene, svarer dekanen følgende:

— Det er foreløpig ikke en sak. Vi mener at det er tilstrekkelig kapasitet til å opprettholde kvaliteten. Vi har også fått et forslag fra klinikkleder Roar Solholm, og det skal som sagt behandles videre. Jeg har inntrykk av at både ansatte og studenter ved fakultetet er positive til flyttingen.

— Svartmaler Holgersen situasjonen?

— Det vil jeg ikke kommentere. Han må få mene akkurat det han vil, svarer Wold.

Mener ledelsen bør gå av

Klinikkleder og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi på UiB, Roar Solholm, ønsker ikke å si så mye om denne saken når Khrono tar kontakt med ham, men understreker – i likhet med Bente Wold – at det ikke er bestemt hva som skal skje med internpraksisen ved profesjonsstudiet.

Slik blir ett av byggene i den nye helseklyngen «Alrek» på Årstad i Bergen. Førsteamanuensis Helge Holgersen er bekymret for at kapasiteten Institutt for klinisk psykologi har fått til rådighet ikke er tilstrekkelig for å opprettholde kvaliteten i studietilbudet. Illustrasjon: b+b Arkitekter

— Jeg har kommet med et forslag til endringer. Det handler ikke bare om flyttingen, men om flere forhold knyttet til utdanningen, som jeg mener utløser et behov for endring, sier Solholm.

Helge Holgersen mener stemningen ved instituttet er laber, noe som avvises av Bente Wold. Noe annet Holgersen reagerer på er at det, ifølge ham, ikke finnes noen skriftlig dokumentasjon på at fakultetsledelsen har prøvde å sette inn tiltak for å løse utfordringene rundt kapasiteten i de nye lokalene på Årstad.

— Akkurat det er jeg ganske sjokkert over, faktisk så sjokkert at jeg mener hele fakultetsledelsen bør trekke seg og gå av, sier Holgersen, som langt ifra kjøper Bente Wolds garanti om at det ikke vil bli noen negative konsekvenser som følge av flyttingen.

— Vi står i fare for å måtte gi studentene våre et dårligere tilbud. Psykologi er et modningsfag, der vi er avhengige av et svært godt og bredt praksistilbud, sier Holgersen.

— Holgersen mener ledelsen bør gå av fordi dere ikke har gjort nok for å prøve å løse utfordringene rundt kapasitet? Hva tenker du om det, Bente Wold?

— Jeg kan ikke se at det finnes noe grunnlag for å tenke i de banene. Dette handler om en endring i et studieemne, ikke bare som følge av utfordringer knyttet til kapasitet, men også som følge av flere andre faktorer, svarer Wold.

Powered by Labrador CMS