Styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Dag Rune Olsen (i midten), her da forslagene til endringer i universitets- og høyskoleloven ble lagt fram 13. februar. Foto: Ketil Blom Haugstulen

UH-topper med kritikk av Nokuts spørreundersøkelse om kvalitet

Nokut-kritikk. Styret i Universitets- og høgskolerådet mener det ligger utenfor Nokuts oppgaver å drive med spørreundersøkelser blant folk flest.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR) kritiserer spørreundersøkelsen som Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) fikk gjennomført blant folk flest nylig. I undersøkelsen blir rundt 1000 folk spurt om hvilke universiteter og høgskoler de mener har høy kvalitet, og hvilke de mener har dårlig kvalitet, blant annet.

NTNU ligger suverent på topp med 46 prosent som mener at universitetet har spesielt høy kvalitet, mens nesten ingen mener det samme om UiT Norges arktiske universitet (1 prosent) eller Handelshøyskolen BI (3 prosent). 4 prosent mener at Universitetet i Bergen har spesielt høy kvalitet.

Omdømmeundersøkelser er solid utenfor Nokuts kjernevirksomhet.

Dag Rune Olsen

Fakta

Styret i Universitets- og høgskolerådet (UHR)

Dette er de faste medlemmene av styret i Universitets- og høgskolerådet:

 • Leder Dag Rune Olsen, rektor Universitetet i Bergen
 • Nestleder Anne Husebekk, rektor UiT Norges arktiske universitet
 • Bjarne Foss, prorektor NTNU
 • Medlem Inge Jan Henjesand, rektor BI
 • Peter Tornquist, rektor Norges musikkhøgskole
 • Nina Skarpenes, rektor Politihøgskolen
 • Kathrine Skretting, rektor Høgskolen i Innlandet
 • Seunn Smith-Tønnessen, direktør Universitetet i Agder
 • Klaus Mohn, rektor Universitetet i Stavanger
 • Marte Øien, leder Norsk studentorganisasjon
 • Felipe F. Garcia, nestleder Norsk studentorganisasjon

UHR-styreleder: Går utover Nokuts troverdighet

Styreleder i Universitets- og høgskolerådet, Dag Rune Olsen sier at UHR er opptatt av at Nokut legger vekt på sine kjerneoppgaver; akkreditering og kvalitetsarbeid.

Styret består av topper i UH-sektoren, blant dem sju rektorer i tillegg styreleder Olsen, som til daglig er rektor ved Universitetet i Bergen.

— Dette er viktig av hensyn til Nokuts troverdighet. Omdømmeundersøkelser er solid utenfor Nokuts kjernevirksomhet, sier Olsen.

— Vi ser rett og slett ikke merverdien i at Nokut gjør denne typen omdømmeundersøkelser. Det gjør universitetene selv, og det har ingenting med akkreditering og kvalitetsarbeid å gjøre, sier han.

Er det enighet i UHR-styret om dette?

— Dette er det ingen uenighet om i styret, whatsoever, sier Olsen.

Han viser også til at Universitets- og høgskolelovutvalget anbefaler å se nøyere på hva som skal være Nokuts rolle og ansvarsområde.

— Det er vi enige med utvalget i, sier Olsen.

Uttalelsen som UHR-styret vedtok fredag 14. februar lyder:

«Nokuts primære oppgave er å evaluere kvalitet i utdanninger og akkreditere studier. UHR ser ikke merverdien av en slik omdømmeundersøkelse i regi av Nokut. Universiteter og høyskoler gjennomfører egne undersøkelser i forbindelse med blant annet arbeid for å rekruttere studenter.»

Mørland: Nyttig med tilbakemeldinger fra folk flest

Nokuts administrerende direktør, Terje Mørland, kommenterer kritikken fra UHR-styret slik:

—Nokuts aktiviteter skal i henhold til loven bidra til at samfunnet skal kunne ha tillit til kvaliteten i høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og godkjent utenlandsk utdanning. Da er det fra tid til annen nyttig å få tilbakemeldinger på hvordan folk oppfatter kvaliteten på både norsk og utenlandsk utdanning. Vi trenger dette i utviklingen av vårt eget arbeid, skriver Mørland i en e-post til Khrono.

Han viser ellers til et innlegg i Khrono, der han forklarer hvorfor Nokut gjennomførte undersøkelsen og valgte å offentliggjøre de svært positive hovedresultatene på sitt faglige vorspiel under utdanningsfesten de arrangerte for en stund siden.

Så spør vi oss selv, den tilsynsmyndigheten som skal se til kvalitet i utdanningene og institusjonene - er det verdig for dem å gå ut og spørre 1000 mennesker, altså hvermannsen i Norge?

Anne Husebekk

Husebekk: Helt uforståelig

Rektor og nestleder i UHR-styret, Anne Husebekk, kalte nylig undersøkelsen til Nokut for «useriøs».

På styremøte på UiT Norges arktiske universitet, 5.februar stilte hun spørsmål ved om en slik spørreundersøkelse er det statlige kvalitetstilsynet Nokut verdig.

— Så spør vi oss selv, den tilsynsmyndigheten som skal se til kvalitet i utdanningene og institusjonene - er det verdig for dem å gå ut og spørre 1000 mennesker, altså hvermannsen i Norge? Det er for meg helt uforståelig, sa hun.

Professor Dag Morten Dalen ved handelshøyskolen BI kritiserer også undersøkelsen i et innlegg i Khrono, Hva Skjedde nå, Nokut? Der skriver han at en slik rangering er lite informativ og ikke kan brukes konstruktivt av institusjonene i arbeidet med forbedring.

Resultat som forventet

I målingen som Nokut kaller Utdanningskvalitetsbarometeret, ble folk spurt om hvilke utdanningsinstitusjoner de forbinder med både god og dårlig kvalitet.

De spurte fikk ikke noen liste over institusjoner å velge mellom, men har svart ut ifra hvilke institusjoner de kjenner til og hvilket inntrykk de har av kvaliteten ved institusjonen. Og det var NTNU som oftest ble trukket fram som universitetet som folk mener skiller seg ut med god kvalitet.

Nokut-direktør Terje Mørland sa da undersøkelsen ble lagt fram at Nokut merket seg at NTNU lå langt foran de andre på målingen. Men han mente at bildet for øvrig var omtrent som man kunne forvente ut fra utdanningsinstitusjonenes størrelse og synlighet i samfunnet over tid, med Universitetet i Oslo, NHH, Universitetet i Bergen og BI i toppen etter NTNU.

Nord universitet, BI, UiT, OsloMet og Westerdals (en del av Høyskolen Kristiania) ble hyppigst nevnt som høgskoler og universiteter folk mener har dårlig kvalitet.

Nokut har også stilt en rekke andre spørsmål i den såkalte omnibusen fra Kantar Media. Blant annet spør de folket om kjennskap til Nokut, om hvilke studier/yrker folk finner tror er best og om hvordan man mener universiteter og høgskoler samarbeider med arbeidslivet.

Ifølge svarene kjenner 1 av 4 (24 prosent) til Nokut. Det samme resultatet som i en tilsvarende undersøkelse gjennomført av Nokut i 2017.

Powered by Labrador CMS