rettsvitenskap

UiA får ny behandling av juss-søknad

Nokut opphever avslaget på søknaden fra Universitetet i Agder om å få opprette full jussutdanning, og gir søknaden ny behandling.

Håpet om likevel å få godkjent full jussutdanning er tent ved Universitetet i Agder, etter at Nokut gir saken ny behandling.
Publisert

Universitetet i Agder (UiA) fikk 17. oktober avslag på søknaden om å få akkreditert en master i rettsvitenskap. Det skjedde etter at Nokuts sakkyndige komité hadde konkludert med at UiAs fagmiljø i rettsvitenskap ikke var sterkt nok innen prosess og strafferett til at en søknad kunne godkjennes.

Nå er avslaget opphevet, går det fram av et brev fra Nokut til UiA, og søknaden er sendt til sakkyndig komité for en ny vurdering.

Har ansatt nye

Bakgrunnen er nye opplysninger som UiA sendte inn 17. oktober, samme dag som vedtak om avslag ble fattet. Her viser UiA til at det ble ansatt en professor i rettsvitenskap i full stilling ved kallelse på styremøtet i oktober. I tillegg er det ansatt en professor II i 50 prosent stilling.

UiA viser også til at Universitetet i Stavanger, som også har søkt om å få akkreditert en master i rettsvitenskap, har fått anledning til å gi supplerende opplysninger i saken etter utløpet av den opprinnelige tilsvarsfristen. Dette er grunnen til at søknaden fra UiS fremdeles er til behandling hos Nokut.

Dermed ba UiA om at vedtaket om avslag på søknaden blir omgjort.

Ved godt mot

Dekan Roger Henning Normann ved Handelshøyskolen ved UiA sier at de er fornøyde med at Nokut nå sender saken tilbake til fagkomiteen.

Dekan Roger H. Normann ved Handelshøyskolen på UiA.

— Vi er optimistiske og ved godt mot og er glade for at Nokut gjør det på denne måten, sier han.

Normann sier at han regner med at det går noen måneder til før endelig svar foreligger.

Betyr dette at dere tidligst kan komme i gang i 2024?

— I praksis, ja, men vi jobber på for å få dette på plass, uansett utfall av denne søknaden, sier han.

Særskilte hensyn

Ifølge brevet som er sendt UiA, tar Nokut som hovedregel ikke stilling til dokumentasjon de får etter tilsvarsfristen. I dette tilfellet er det likevel «særskilte rimelighetshensyn som tilsier at Nokut likevel tar informasjonen til følge og foretar en ny vurdering i denne saken».

Videre viser Nokut til at konkurrenten UiS har fått anledning til å fremlegge supplerende informasjon etter fristen.

UiS har foreløpig ikke fått noe vedtak om akkreditering fra Nokut, mens BI fikk godkjent sin søknad i oktober.

Nokuts sakkyndige komité skal nå gi en tilleggsvurdering av UiAs søknad, som sammen med de andre opplysningene i saken vil danne grunnlaget for et nytt og endelig vedtak på om universitetet skal få tilby en fullverdig jussutdanning.

Oppmykning

Gradsforskriften som ble myket opp våren 2021 gir anledning for flere enn de bare eldste universitetene å tilby profesjonsstudiet i psykologi og master i rettsvitenskap.

Per i dag er det kun Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, UiT Norges arktiske universitet som har full jussutdanning, mens BI har fått grønt lys for å sette i gang.

Torsdag ble det kjent at Nokut har avslått UiAs søknad om å få akkreditert et profesjonsstudium i psykologi.

Universitetet i Stavanger har også søkt om psykologi og har fortsatt sin søknad om å få akkreditert profesjonsstudiet til behandling hos Nokut.

Powered by Labrador CMS