Frank Reichert vant valget i 2015 med bare fem stemmers overvekt. Nå skal styret ved Universitetet i Agder avgjøre om ordningen med valgt rektor skal fortsette. Foto: Kjell Inge Søreide
Frank Reichert vant valget i 2015 med bare fem stemmers overvekt. Nå skal styret ved Universitetet i Agder avgjøre om ordningen med valgt rektor skal fortsette. Foto: Kjell Inge Søreide

Unison støtte til valgt rektor i Agder

Ledelse. Ansatte og studenter ved Universitetet i Agder er helt tydelige i høringsrunde: De vil fortsatt ha valgt rektor.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Fagforeninger, studentene, alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning gir det samme svaret i høringen, som ble avsluttet 1. juni. De ønsker å fortsette med valgt rektor etter 1. august 2019, når åremålsperioden til dagens valgte rektor, Frank Reichert, utløper.

Den eneste i høringen som ikke tar klart standpunkt er fellesadministrasjonen ved universitetet, som nøyer seg med å påpeke negative og positive sider ved begge modeller.

I styret tirsdag

Jeg observerer å finne flere eksempler på folk i noen av disse organisa-sjonene som mener at makt trumfer fornuft.

Jørn Varhaug

Universitetsstyret skal diskutere saken på sitt møte på studiesenteret som UiA har på den greske øya Lesbos tirsdag, men endelig beslutning vil først bli tatt i styremøtet 12. september.

Argumentene som går igjen er at valgt rektor er bedre for demokratiet, for medbestemmelse, legitimitet og autonomi, og dessuten sier flere at de har gode erfaringer med å ha valgt rektor.

Selv om en del mener at det også kan være positive sider ved en modell med ansatt rektor, spesielt når det gjelder beslutningsdyktighet og mulighet for raskere prosesser, så veier ikke dette opp for fordelene de ser ved å ha valgt rektor.

I en kronikk i Khrono nylig, undertegnet av 90 ansatte og studenter, ble det også argumentert for å beholde dagens modell.

Stemte for valgt rektor sist

Eksternt styremedlem ved Universitetet i Agder, advokat Bjørn Stordrange, vil ikke flagge om han vil stemme for ansatt eller valgt rektor.

— Jeg ønsker at styret skal ha en åpen debatt om saken og vil vente med å gi utrykk for hva jeg mener til styret har sitt møte, sier Stordrange.

— Hvilken modell stemte du på for fire år siden?

— Det var flere av oss som var i tvil, og etter sterk tvil stemte jeg for dagens ordning, sier han.

Stordrange er den eneste av de fire eksterne styremedlemmene fra forrige styreperiode som fortsatt sitter.

Heller ikke eksternt styremedlem Tom Fidjeland, som er administrerende direktør i Cameron Sense i Kristiansand, vil si hvilken modell han ønsker.

— Jeg har ikke tatt stilling til det og vil avvente styrets behandling, sier han.

I dag må kandidatene vinne en popularitets-konkurranse for å få jobben, og en ser at det stort sett er internt ansatte som melder seg som kandidater. Det er få eksterne. Får UiA dermed de beste kandidatene?

Anne Grete Ellingsen

Samarbeidspartner er for ansatt

Daglig leder i NCE Node, Anne Grete Ellingsen, er tilhenger av en modell med ansatt rektor.

NCE Node er en næringsklynge på Sørlandet som har mye samarbeid med Universitetet i Agder.

— Næringslivet ser på Universitetet i Agder som en viktig samarbeidspartner, og det er derfor naturlig at vi interesserer oss for hvordan universitetet er organisert. Jeg mener at en ansatt rektor gir flere fordeler, og selv om rektor er ansatt er han ikke eneveldig. Det er fortsatt et kollegium, akkurat som i bedrifter, som jobber og tar avgjørelser sammen, sa Ellingsen under et frokostmøte på universitetet 28. mai, ifølge uia.no.

Hun uttrykte bekymring over dagens valgordning.

— I dag må kandidatene vinne en popularitetskonkurranse for å få jobben, og en ser at det stort sett er internt ansatte som melder seg som kandidater. Det er få eksterne. Får UiA dermed de beste kandidatene? spurte hun.

Vil sikre demokratiet

Avdeling for lærerutdanning peker plant annet på at valgt rektor gir mer kvalitetssikrede prosesser og beslutninger. Forskerforbundet trekker fram positiv nærhet mellom ledelse og ansatte/studenter, mens Studentorganisasjonen i Agder blant annet sier at valgt rektor gir mer rom for strategisk ledelse.

Dekan på Avdeling for lærerutdanning, Jørn Varhaug, sa på frokostmøtet at han helst ser at UiA fortsetter med valgt rektor.

— Jeg er litt bekymret over at politikere velger bort demokratiske løsninger. Universitetene burde være det siste stedet dette bygges ned. Rollen til et universitet er å være en viktig og uavhengig stemme i samfunnet. Å ha en ansatt rektor vil øke skillet mellom de ansatte og ledelsen, og gjøre de ansattes stemme mindre verd, sa han.

Makt over fornuft?

Varhaug har også lagt ut et innlegg på UiAs debattsider, der han argumenterer for at ansatte rektorer som Gunnar Bovim (NTNU), Katrine Skretting (HINN), Petter Aasen (USN), Curt Rice (OsloMet) og Berit Rokne (HVL) ikke trenger konsensus eller bred støtte for sine beslutninger, og at de derfor har kunnet gjøre mer.

«Så langt jeg kan se preger personligheten til disse lederne mer sine organisasjoner mer enn hva som er vanlig med valgte rektorer. Man kan se at de vanligvis orienterer seg mer mot økonomistyring og strategi og at de gjør prioriteringer i høyere grad enn andre. Jeg observerer å finne flere eksempler på folk i noen av disse organisasjonene som mener at makt trumfer fornuft», skriver han.

Universitetstradisjonen

Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA sier at rektors dobbeltstemme sikrer ansattes innflytelse, mens Fakultet for helse og idrett sier at valgt rektor understøtter universitetets spesielle posisjon i samfunnet.

Utdanningsforbundet mener valgt rektor bidrar til å opprettholde idealene i universitetstradisjonen, mens Fellesorgansisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere mener denne modellen gir friere kunnskapsutvikling.

Klager på forrige valg

Selv om det er nesten full enighet om at valgt rektor er best er det noen som mener at selve valgprosessen kan forbedres.

Ved forrige valg i 2015 ble fikk Frank Reichert bare fem stemmer mer enn motkandidaten Sigbjørn Sødal. De fem stemmene var avgitt manuelt, og etter at resultatet var klart kom det inn to klager der klagerne krevde at alle manuelle stemmer måtte forkastes, og så må opptellingen foretas på nytt. Klagene ble ikke tatt til følge av valgstyret.

I sin høringsuttalelse sier Fakultetet for samfunnsvitenskap at dersom styrevedtaket blir valgt rektor, så bør en gjennomføre en evaluering av forrige valgprosess.

«Dette for å sikre en best mulig gjennomføring og for å se på tiltak for å fremme engasjement og informasjonsflyt», heter det i uttalelsen.

Forskerforbundet anbefaler i tillegg å tilby ansatte opplæring i hva det vil si å ha en styringsmodell med valgt rektor, «for å sikre og forbedre det demokratiske grunnlaget som fremmer kvaliteten i styringsordningen», som det står.

Fakta

Ledelsesmodell

De 21 statlige universitetene og høgskolene har følgende styrings- og ledelsesmodell:

Ansatt rektor:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Nord universitet Norges handelshøyskole
 • NMBU
 • NTNU OsloMet
 • Universitetet i Stavanger (fra 2019)

Valgt rektor:

 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder (skal vedta modell i september 2018)
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • UiT Norges arktiske universitet
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS