tyskervits-saken

UiB beklager og betaler ut erstatning til tysk student

Studenten som følte seg krenket og trakassert av professoren i tyskervits-saken, får 10.000 kroner i erstatning, i tillegg til å få dekket advokatutgifter fra Universitetet i Bergen. Grunnen er den sterke mediebelastningen h*n er blitt utsatt for.

Vi i fakultetsledelsen tar ikke stilling til innholdet i varselet. Vi gir verken student eller professor medhold, men anerkjenner og forstår at saken har blitt en stor belastning for begge, skriver dekan Bente Wold i en e-post.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er endret/presisert søndag formiddag. Se endringslogg nederst i saken).

Fakultetsledelsen ved Universitetet i Bergen (UiB) legger seg flate i tyskervits-saken. Det er stor mediebelastning som er grunnen til at universitetet betaler studenten kompensasjon.

I tillegg skal universitetet nå finne ut hvem som har lekket det de mener er taushetsbelagt informasjon i saken.

— Betyr dette at dere gir studenten fullt medhold i saken?

— Vi beklager (som vi også har gjort tidligere) at studenten har hatt ubehagelige opplevelser i forbindelse med undervisning. Den store medieinteressen for saken har medført store belastninger for studenten, som langt overgår det studenter forventes å bli utsatt for når de bruker Si fra-systemet. Dette anerkjenner vi, og dette er grunnen til at vi gir hen økonomisk kompensasjon, skriver dekan Bente Wold i en e-post til Khrono lørdag.

Dette har skjedd:

Hendelsene og uttalelsene som er bakgrunnen for klagene mot professor Svein Larsen fra studenten, skjedde under to ulike forelesninger i august 2019.

Den første - med professorens vits om at «tyskerne har vært her før, nå sniker de seg inn igjen» - skjedde den 15.august i fjor og ble klaget inn via Si fra-systemet ved universitetet kort tid senere.

Den andre saken, om Hermann Hesse og Der Steppenwolf, skjedde i en annen forelesning i august i 2019, og ble klaget inn muntlig av studenten til instituttet to måneder senere, i oktober 2019.

Det har ikke foreligget noe skriftlig varsel eller referat fra denne siste hendelsen før 3.juli i år, da instituttet sendte referat fra det muntlige varselet til advokat Birthe Eriksen. Professoren selv har heller ikke vært informert om denne klagen før nå i sommer.

Saken om tyskervitsen ble offentlig kjent via Khrono 26.juni i år - 10 måneder etter at den ble omvarslet via Si fra-systemet.

Studentens muntlige klage på professoren rundt historien om Hermann Hesse og Der Steppenwolf, der studentene opplevde at professoren mente h*n ville bli gal dersom h*n leste boken, ble kjent via et brev som studentens advokat sendte til UiB-rektor Dag Rune Olsen 13.juli i år.

Dette brevet fra advokaten fikk flere medier, blant annet BA og Khrono, delvis innsyn i sist uke.

Under begge de omvarslede forelesningene i august i fjor, var det flere titalls personer tilstede.

Beklager sterkt

Fakultetsledelsen «beklager sterkt», og betaler studenten økonomisk kompensasjon/erstatning.

Den totale erstatningssummen er foreløpig ikke kjent, men vil ifølge dekan Bente Wold beløpe seg til 10.000 kroner pluss advokatutgifter.

Dekan Bente Wold ved Det psykologiske fakultet svarte lørdag på spørsmål fra Khrono via e-post.

— Hva med professoren? Dette er fortsatt ikke å regne som en «personalsak» som kan få konsekvenser for professorens stilling ved UiB?

— Vi i fakultetsledelsen tar ikke stilling til innholdet i varselet. Vi gir verken student eller professor medhold, men anerkjenner og forstår at saken har blitt en stor belastning for begge. Nå arbeider vi med å finne gode løsninger slik at begge skal kunne fortsette med å studere/arbeide ved Universitetet i Bergen så godt som mulig, skriver Wold i e-posten.

UiB skal undersøke lekkasjer

— Hvor stor er den samlede summen som studenten vil få erstattet?

— Vi har ikke fått oversikt over advokatutgiftene, ellers dreier det seg om et beløp på Nok 10 000.-, skriver dekanen.

I referatet står det at UiB skal sikre studenten anonymitet og beskyttelse.

— Hva betyr det?

— Noen har delt fortrolige og taushetsbelagte opplysninger med utenforstående, og det er blitt gjort tilgjengelig for media, inkludert studentens navn. Dette er ikke akseptabelt, og vi vil gjøre det vi kan for å beskytte studentens identitet, og undersøke hvordan disse opplysningene er kommet på avveie, skriver dekan Wold.

«Alle parter er enige»

Ifølge et referat fra et møte mellom ledelsen ved Det psykologiske fakultet, dekan Bente Wold og fakultetsdirektør Ørnulf Lillestøl på den ene siden, og studenten og vedkommendes advokat Birthe Eriksen, på den andre siden den 21.juli i år, er det

«Enighet mellom alle parter om de faktiske forhold som presentert i brevet sendt 13. juli.»

Videre i referatet som Khrono har fått delvis innsyn i, heter det:

«Fakultetet beklager sterkt til studenten at en varslingssak i «Sifra» systemet har fått konsekvenser for studenten som beskrevet i brev til fakultetet av den 13. juli 2020»

Det heter også at dekan og direktør «poengterer at det er svært viktig å lære av denne prosessen og enda bedre å sikre at det ikke oppfattes eller oppleves som en belastning å varsle for fremtidige studenter og ansatte».

Khrono har tidligere omtalt brevet fra advokat Eriksen som ble sendt 13.juli på vegne av studenten.

UiB betaler og skal beskytte anonymiteten

I møtereferatet kommer det også fram at Universitetet i Bergen informerte studenten og advokat Eriksen om at «studentens rimelige kostnader til juridisk bistand i sammenheng med saken, blir betalt av UiB».

Videre heter det også at «studenten vil få erstattet økonomisk tap slik fremsatt i brev av 13. juli 2020».

Ifølge brevet mener studentens advokat at h*n bør få erstatning for advokatutgifter, tapt arbeidsfortjeneste, forsinkelse av studiene og en avbestilt feriereise.

I møtet 21.juli er også mulig gjengjeldelse og det å sikre anonymiteten til studenten omtalt. Fakultetsledelsen skal vurdere flere tiltak i forbindelse med studiestart.

— «UiB vil foreta en risikovurdering av studentens situasjon med tanke på risikoen for gjengjeldelse», står det i referatet. Har dere gjennomført disse tiltakene/risikovurderingen i forbindelse med studiestart nå?

— Dette baserer seg på studentens opplevelse av situasjonen, og her er vår vurdering at det er liten risiko for gjengjeldelse. Vi har tett kontakt med instituttlederne på aktuelle institutt slik at de også kan være oppmerksom dersom det oppstår ubehagelige situasjoner for noen av partene her, svarer dekan Bente Wold.

Ikke enighet om beklagelse

Fakultetsledelsen beklaget overfor studenten allerede i fjor høst, men professor Svein Larsen og hans fagforening Forskerforbundet mente det ikke var noen ting å beklage. De oppfattet det hele som om professoren var pålagt munnkurv i saken.

Dekan Wold tok noe senere i juni selvkritikk på UiB-ledelsens håndtering av saken.

Den tyske studenten som i august i fjor klaget på psykologiprofessor Larsen, har så langt ikke villet kommentere saken overfor Khrono eller andre medier.

Studenten føler seg mobbet

Men lørdag snakker 27-åringen ut i Bergensavisen BA (for abonnenter), sammen med sin advokat Birthe Eriksen under forsidetittelen «Slik ble jeg mobbet av UiB-professoren».

— Jeg opplevde det som om hensikten var å nedverdige meg personlig og som student, samt å få frem professorens mening om at det var for mange tyskere ved fakultetet, forteller studenten ifølge BA.

— Jeg vil ikke skade noen, heller ikke professor Svein Larsen. Det eneste jeg vil er at det skal være trygt å varsle om kritikkverdige forhold som trakassering på UiB, sier den tyske studenten til avisen.

Studenten har så langt ikke ønsket å kommentere saken i Khrono, heller ikke i dag, lørdag.

Kritisk til varslingssytemet

I et brev som Khrono fikk delvis innsyn i fredag, som studentens advokat Birthe Eriksen sendte til rektor Dag Rune Olsen 13.juli i år, skriver Eriksen at studenten nå stiller spørsmål ved om konteksten hvor dette ble sagt kom tydelig nok frem i varselet.

Som følge av denne saken, sier advokat Eriksen i et intervju med Khrono, at hun frykter at studenter ikke vil tørre å varsle, og er sterkt kritisk til håndteringen av varslingssaker og systemet for varsling.

Leder i Forskerforbundet ved UiB, Steinar Vagstad er langt på vei enig med advokat Birthe Eriksen i at Sifra-systemet ved universitetet ikke er en god måte å si fra om ting på, og at ledelsens håndtering av Si fra-saker ikke er gode nok.

— Det er fortsatt ikke opprettet noen personalsak mot professoren slik at dette vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet hans ved UiB?

— Nei, ikke så langt vi er kjent med. Professor Larsen har ikke lenger munnkurv og så langt jeg vet har han bedt om å slippe undervisning dette semesteret og det skal han ha fått innvilget, sier Vagstad.

Saken ble «kvittert ut»

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm bekrefter i en e-post til Khrono lørdag at man ikke anser saken som en personalsak.

— Nei – det er ikke en personalsak. Larsen finner også medietrykket belastende, skriver han.

7. august opplyste rektor Dag Rune Olsen til Khrono at det var avholdt et møte mellom advokaten, studenten og fakultetsledelsen, der saken ble «kvittert ut» og man er «omforent».

— Betyr det at dere anser dere som ferdige med saken nå?

— Ja, fra vår side er vi det, sa Olsen.

(Endringslogg: Saken er endret/presisert søndag 16.august 2020 kl 11.16 der det kommer tidligere og tydeligere fram at universitetet betaler erstatning på grunn av det sterke medietrykket som har vært i saken. Kronologien i bakgrunnen for klagene/varslene fra studenten er også lagt inn. Kl. 11.52 har gjentakelser blitt tatt bort.)

Powered by Labrador CMS