UiB-rektor og styreleder Dag Rune Olsen innleder for universitetsstyret om mulig avissamarbeid om Khrono. (Skjermdump)

UiB skal utrede flere alternativer for nasjonalt avissamarbeid

Nasjonal avis. Styret ved Universitetet i Bergen er positive til en nasjonal avissatsing, men ønsker utredning av flere alternativer enn kun å gå inn som medeier i Khrono.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med kommentar fra UiB-professor Anne Lise Fimreite, styreleder i Khrono).

Torsdag 12. april diskuterte styret ved Universitetet i Bergen invitasjonen til samarbeidsprosjekt med OsloMet om å videreutvikle Khrono som en nasjonal avis for universitets- og høgskolesektoren i Norge.

Khrono har siden 2015 hatt som formål å utvikle seg som en nasjonal og riksdekkende nisjeavis i universitets- og høgskolesektoren. Avisen er i dag 100 prosent eid av OsloMet. Høsten 2016 lanserte rektor Curt Rice at han ønsket å få inn flere eiere i avisen for å styrke den nasjonale posisjonen til avisen. Våren 2017 ble det sendt ut invitasjoner til en rekke høyere utdanningsinstitusjoner og i juni ble det holdt møte om planene.

Les også: Stor interesse for eierskap i Khrono

Universitetet i Bergen og OsloMet har vært i samtaler og forhandlinger om en avtale, og utkast til en avtale ble behandlet av universitetsstyret i Bergen torsdag.

Ba om mer utredning

Flere av medlemmene i UiB-styret understreket behovet for at saken ble bedre utredet, og de ønsket flere alternativer på bordet før de eventuelt ville gå nærmere inn i en debatt om å lage en avtale med OsloMet om å bli medeier i Khrono. Flere var også kritiske til prosessen.

Reaksjonene lokalt har vært sterke da mange har oppfattet at forslaget til samarbeid mellom OsloMet og UiB om Khrono forutsatte en nedlegging av UiBs egen avis På Høyden.

Under rektor Dag Rune Olsens presentasjon av saken til styret kom det også fram at På Høydens styre har tatt initiativ til samtaler med forskning.no, Universitetet i Oslo og NTNU om å lage en nasjonal avis sammen. Khrono har ikke vært invitert inn i disse samtalene.

Her kan du se debatten i universitetsstyret:

Etter debatten ble det i lunsjen utformet et vedtaksforslag som ble enstemmig vedtatt. Det lyder:

  1. Styret legger til grunn at UiBs videre utredning av en mulig nasjonal avis ikke skal svekke hensyn til lokaldemokrati, fri og kritisk debatt om og ved UiB.
  2. Styret ber universitetsledelsen utrede flere alternative muligheter for å posisjonere UiB og Bergen i videre utvikling av en nasjonal offentlig arena for vår sektor.
  3. I påvente av videre utredning og behandling i universitetsstyret får styret for På Høyden fullmakt til å prolongere ansettelse av redaktør inntil endelig behandling i universitetsstyret foreligger.
  4. Styret ber universitetsledelsen skissere en plan for hvordan arbeidet med internkommunikasjon ved UiB kan styrkes.

Her kan du se vedtaket bli gjort:

Fornøyd styreleder

Jan Heiret er professor i historie og styreleder i På Høyden. Heiret sier til Khrono at han er fornøyd med både debatten og vedtaket i UiB-styret.

— Det var mange i styret som uttrykte behov for å få flere alternativer på bordet og få en bredere debatt om løsninger for å bygge en nasjonal avis. Det er vi godt fornøyd med, sier Heiret til Khrono.

Jeg merker meg styrets positive holdning til en nasjonal offentlig arena for UH-sektoren, og håper at man kan få til en god og konstruktiv prosess rundt dette fremover.

Anne Lise Fimreite

Han understreker at han opplever at både styret i På Høyden og UiB-styret er enige om at man ønsker å styrke den journalistiske dekningen av forsknings- og universitetspolitikken, både lokalt og nasjonalt.

— Det ble fra flere styremedlemmer uttrykt skepsis til den modellen som nå er foreslått. Samtidig ble det en ryddig og god diskusjon i styret, mener Heiret.

— Hva tenker du om framdriften i saken, kan det bli et vedtak på neste styremøte?

— Det ble fra flere understreket et behov for å bruke den tiden som er nødvendig. Jeg merket meg at universitetsdirektør Bernstrøm mente de hadde god tid til å få ulike modeller på bordet fram til neste møte, så det får vi nesten bare se, sier Heiret.

Fimreite ser positivt på det

— Jeg tar vedtaket i UiBs styret til etterretning. Jeg merker meg styrets positive holdning til en nasjonal offentlig arena for UH-sektoren, og håper at man kan få til en god og konstruktiv prosess rundt dette fremover. Om det vil være mulig til 31.5 vil jeg ikke ha noen formening om. Det viktig er at prosessen er god og velforankret i eierinstitusjonene, sier styreleder i Khrono, Anne Lise Fimreite i en kommentar. Hun er også professor og tidligere prorektor ved Universitetet i Bergen.

OsloMet: Oppfatter UiB-styret positivt

Organisasjons- og virksomhetsdirektør på OsloMet, Tore Hansen, har hatt ansvaret for forhandlingene mellom UiB og OsloMet.

— Khrono har en ambisjon om å være en riksdekkende avis for UH-sektoren. Vår hensikt har vært å undersøke om flere enn OsloMet kan være med på å bidra til å realisere denne ambisjonen. Det oppfatter jeg at styret ved UiB er positive til, sier Hansen i en kommentar til dagens debatt og vedtak i UiB-styret.

Hansen legger til:

— Samtidig har styret behov for at dette utredes videre, og det er vi beredt til å gjøre. Nå får vi sette oss ned sammen med UiB for å se hva som skal til for å komme videre.

— Har du utifra debatten tro på at de klarer å lande et vedtak på UiB-styremøtet 31. mai?

— Jeg registrerer at universitetsdirektøren ser for seg at det er mulig å få fram en sak til neste styremøte ved UiB. Utover det vil jeg ikke spekulere i hva som er mulig, svarer Hansen.

Oppstart i 2017

Allerede i juni 2017 signaliserte UiB åpent interesse for medeierskap i Khrono.

— Khrono har en høy standing hos oss, også før vi fikk styrelederen i Khrono. Vi tror det er potensiale i en institusjonsdrevet felles avis, sa viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal, til Khrono den gangen.

«Universitetsstyret inviteres på dette stadiet i prosessen å drøfte åpent vurderinger av ulike modeller for universitetsavis. En overordnet premiss må uansett være å ivareta kravene til en fri og uavhengig presse og med minst like stor redaksjonell kapasitet i Bergen som i dag», het det i sakspapirene til torsdagens møte i universitetsstyret i Bergen.

Ifølge styrepapirene ønsker de to universitetene å opprette et samarbeid om Khrono etter modell av det såkalte BOTT-samarbeidet og eierskapet skal være likt fordelt med 50/50. Ifølge papirene forutsettes det at partnerne går inn med like store budsjett.

Også flere institusjoner er interessert i å samarbeide med OsloMet om en nasjonal avissatsing gjennom Khrono, blant annet Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Tromsø.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS