Ansatte på Konfutse-instituttet i Bergen (f.v.): Xu Qiqi, Wong Yalan, Ricky Heggheim, Li Hao, Geir Nordal-Pedersen, Zhao Yilin, Rune Ingebrigtsen, He Jiqing, Song Xiaojuan, Cui Jinlu og Fu Tongtong. Foto: Njord V. Svendsen

Konfutse-instituttet i Bergen: Vi driver ikke med politikk og religion

Kina-samarbeid. Påstander om sensur og politisk kontroll preller av hjemme hos Norges eneste Konfutse-institutt. Men direktøren vil ikke uttale seg om menneskerettigshetssituasjonen i Kina.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Påstander om sensur og politisk kontroll preller av hjemme hos Norges eneste Konfutse-institutt.

— Vi opererer innenfor norsk lov, enkelt og greit, sier direktør ved Bergen Konfutse Institutt, Rune Ingebrigtsen til På Høyden.

Han har nylig flyttet inn i nokså tomme lokaler i Folkets hus, som Universitetet i Bergen (UiB) leier for instituttet. Tre kinesisklærere har base her, en arbeider ved Institutt for fremmedspråk ved UiB, to ved Amalie Skram videregående skole i Bergen. Videre har tre mastergradsstudenter og tre praktikanter kontor her.

Vi opererer innenfor norsk lov, enkelt og greit.

Rune Ingebrigtsen

I tillegg har instituttet en lærer ved Red Cross United World College i Flekke i Sunnfjord, to mastergradsstudenter i Molde og en mastergradsstudent i Svolvær. På kontoret i Bergen arbeider også en norsk kommunikasjonsmedarbeider og en spesialrådgiver, begge på deltid.

Konfutse-instituttet i Bergen ble etablert i Bergen i 2008 og har siden den tid fått noelunde arbeidsro sammen med sine norske samarbeidspartnere, UiB og Høgskulen på Vestlandet (HVL). I det siste er imidlertid UiB blitt sterkt kritisert for sitt tette samarbeid med Konfutse-instituttet.

– Ikke vår rolle

Direktøren kjenner seg ikke igjen i kritikken.

— Vi har ingen rolle for å fremme kinesiske synspunkter innen politikk eller religion. Følgelig legitimerer vi heller ikke brudd på verdier som mange her legger til grunn for sin politiske oppfatning. Først og fremst har vi en rolle som formidler kinesisk språk og kultur. Ut fra denne rollen gjør jeg mitt beste for å ikke gå inn i disse debattene om Konfutse, sier Ingebrigtsen.

Bakgrunnen for kritikken som er kommet er blant annet en rapport om Konfutse-instituttene fra norsk UD, som ble gjort kjent gjennom Khrono i juli i år. Notatet, som har tittelen «Konfucius-institutter – et redskap i Kinas myke maktutøvelse» pekte på at Konfutse- eller Konfucius-institutter i en rekke land er blitt lagt ned fordi «arbeidsformen er kommet i konflikt med lærestedenes grunnleggende verdier, som akademisk frihet».

Det er faren for sensur, selvsensur og kompromittering av den akademiske friheten som ifølge rapporten er bakgrunnen for dette. Videre skal institusjoner i flere land ha lagt ned Konfutse-institutter. Instituttene «ønsker å fremstå som uavhengige kulturinstitusjoner, men knytter seg i realiteten tett til partnerinstitusjonen i vertslandet, og er i stor grad politisk kontrollert fra Beijing», heter det i rapporten.

«UiB må betale en pris for sitt Kina-engasjement, og denne prisen er selvsensur», hevdet forfatter og historiker Torbjørn Færøvik.

Raftostiftelsen etterlyste selvransakelse rundt universitetenes samarbeid med Kina.

– Aldri opplevd sensur

Rektor ved UiB har på sin side avvist kritikken, og sagt at UD-rapporten blir feil i forhold til UiB. Ifølge Olsen er ikke den faglige uavhengigheten truet, fordi UiB og Høgskulen på Vestlandets avtale med Konfutse-instituttet er ulik den instituttene har med institusjoner andre steder i verden.

Jeg har aldri opplevd å bli utsatt for sensur eller den typen påvirkning som det blir hevdet.

Rune Ingebrigtsen

— Jeg har aldri opplevd å bli utsatt for sensur eller den typen påvirkning som det blir hevdet. Og om du skulle bli slik, ville jeg ikke akseptert det, sier Ingebrigtsen.

Han viser til at de ikke driver utdanning i egen regi, men samarbeider med institusjoner i vertslandet, som opererer i samsvar med nasjonale og lokale fagplaner, kvalitetssystem og tilsyn.

– Institusjonene vi samarbeider med velger selv ut hvem som skal undervise hos dem. Det burde være lett å forstå at det ikke er Bergen Konfutse institutt som styrer eller legger premissene for kinafaglig aktivitet ved UiB eller andre institusjoner vi samarbeider med.

— Hva tenker du om situasjonen for menneskerettigheter i Kina?

– Jeg har kan ikke uttale meg om det. Det er ikke min rolle. Jeg sørger for at vi holder oss innenfor rammene av avtalen og norsk lov.

Vertsnasjonens fagplaner

Ingebrigtsen peker på at instituttet er organisert som en stiftelse og derfor er forpliktet til å følge norsk lov.

— Vi driver ikke utdanning i egen regi, men samarbeider med ulike kommunale, fylkeskommunale og statlige institusjoner. Dette foregår med grunnlag i vertsinstitusjonens fagplaner, kvalitetssystem og tilsyn.

Ingebrigtsen viser også til svar på et brev han skrev til den norske ambassaden i Beijing, som utarbeidet det kritiske notatet om Konfutse-instituttene. I svarbrevet står det at «dialogen rundt premissene for etableringen av samarbeidet har vært god».

— Mest interessert i kultur

I et hjørne av lokalene, har språklærer Song Xiaojuan sin arbeidsplass, når hun ikke har undervisning på Amalie Skram. På to og et halvt år i Norge har hun rukket å lære mange norske elever mye om både språk og kinesisk kultur.

— Jeg har også lært mye om Norge, forteller hun.

— På det politiske planet var det lenge et vanskelig forhold mellom Norge og Kina, etter at Liu Xiaobo fikk fredsprisen. Stiller elevene deg vanskelige spørsmål om politikk?

— Sjelden. De er mest interessert i kultur. Mange er opptatt av at Kina nå er blitt verdens nest største økonomi, og derfor er de interesserte i å lære om kinesisk språk og kultur, sier Song Xiaojuan.

Jeg er overrasket over at det i media blir lagt frem feilaktige påstander om hva vi holder på med

Rune Ingebrigtsen

Det var Rune Ingebrigtsen som ble spurt i 2006, da kineserne ønsket å opprette et Konfutse-institutt i Norge og Bergen. Ingebrigtsen har hatt forbindelser til Kina helt siden han var student på 1970-tallet. I 1988 fikk han stipend fra UD for være ved Bejing Sport University, som siden ble samarbeidspartner med Konfutse-instituttet, HVL og UiB. Fra 2012 har Ingebrigtsen hatt direktørstillingen på fulltid.

Viktig å kjenne Kina

Til høsten skal flere kinesiske lærere rekrutteres – en skal til Molde og en til Svolvær. Dessuten skal de også få selskap på kontoret av en kinesisk direktør og en ekspert i Wushu, kinesisk kampsport.

De er allerede ikke så rent få, lærere, praktikanter og ansatte på veg inn til ukentlig treff. I Folkets hus, omtrent rett over Arbeiderpartiets lokaler i etasjen under, har instituttet nå et stort møterom til disposisjon, etter en tidligere mer presset tilværelse i Fysikkbygget ved UiB.

— Jeg gleder meg til å lære om Norge og norsk kultur, sier Li Hao. Det er bare to uker siden hun kom til Bergen.

— Jeg er overrasket over at det i media blir lagt frem feilaktige påstander om hva vi holder på med, slik at vi kan fremstilles som nyttige idioter for et fjernt regime. For fremtiden er det viktig at flere nordmenn blir kjent med Kina, og at Norge kan ha en fri dialog med Kina, sier Konfutse-direktør Ingebrigtsen.

Fakta

Konfutse-institutter

Kinesiske kultursentre som opprettes som samarbeid mellom Hanban (utdanningsdepartementet), en kinesisk institusjon og en vertskapsinstitusjon.

Opprettet ved flere hundre universiteter verden rundt siden 2004.

Norge har ett senter, i Bergen, som samarbeid mellom UiB, HVL og Beijing Sports University.

Det norske senteret har ifølge egne nettsider som mål å «øke kompetansenivået om Kina og dets språk og kultur her i Norge.»

Har vært gjenstand for kontroverser siden opprettelsene startet, blant annet med bekymring for påvirkningen på vertskapsinstitusjonenes akademiske frihet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS