Flere unge lovende norske fosrkere har nådd opp i konkurransen om prestisjerungt EU-stipend. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Ti norske forskere har fått prestisjetungt EU-stipend

Forskning. 403 europeiske forskere har fått det såkalte ERC Starting Grants, et prestisjefyllt EU-stipend for unge , lovende forskere. Flere norske forskere har også nådd opp.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det europeiske forskningsrådet (ERC) deler årlig ut ‘Starting grants’ til forskere tidlig i karriereløpet. 27. juli ble det klart at 403 forskere får slik finansiering i år.

Dette er kategorien for lovende, yngre forskere, mottakerne skal tildeles stipendene mellom to og sju år etter fullført doktorgrad.

En rekke norske forskere har også nådd opp, og NUPIs Elana Wilson Rowe er en av dem, skriver Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) på sine hjemmesider.

— Lang prosess

— Etter en lang prosess, inkludert et intervju med et panel i Brussel i mai, var dette fantastiske nyheter å få midt i sommerferien! Politisk arbeid knyttet til det stater har definert som ‘delte økosystemer’ har blitt samlet sammen med regionale studier av miljøpolitikk over lang tid. Mitt prosjekt undersøker om og hvordan disse ‘økosystemiske’ anstrengelsene best kan forstås som en egen kategori innenfor global styring. Jeg er veldig begeistret for denne tildelingen, og ser frem til å rekruttere et forsknings-team og sette i gang,’ sier Elana Wilson Rowe.

Hun er blant de knappe 13 prosentene i søkemassen som har fått innvilget finansiering via Starting grants. Søkerne er forskere innen både natur- og samfunnsvitenskap. Nå skal Rowe stå i spissen for et forskningsprosjekt som gjennom tre case-studier skal besvare følgende spørsmål: Har regional politikk rundt økosystemer som krysser landegrenser viktige likheter – og skiller denne seg fra global politikk generelt?

Krishna Agarwal fra UiT Norges Arktiske universitet er også blant de 403 heldige utvalgte denne gangen.

Seks nye starting grants på Universitetet i Oslo

Universitett i oslo framhever på sine hjemmesider at de har fått 6 nye mottakere av startings grants, og 5 av disse innen SH (samfunnsvitenskap og humanoria). I tillegg fikk Harald Stenmark ett nytt advanced grant tidligere i år.

— Excellent science er ikke norges paradegren i EUs rammeprogram, men det er helt klart UiOs fremste styrke. Vi kan nå gratulerer følgende seks nye innehavere av starting grants, skriver UiO.

UiO har siden 2008 konkurrert seg til 45 ERC tildelinger. Mens vi de første årene fikk forholdsmessig mange advanced grants, lykkes vi nå i større grad med starting og consolidating grants. Det er svært viktig for den faglige etterveksten. Totalt har vi fått 24 starting, 6 consolidating og 15 advanced grants. I tillegg har vi vært og er involvert i flere synergy grants.

Seks nye mottakere

Heidi Østbø Hagen, postdoktor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi med prosjektet Brokering China´s Extraversion: An Ethnographic Analysis of Transnational Arbitration.

Johannes Hov, forsker ved Institutt for klinisk medisin med prosjektet Recurrent desease in the liver transplant: window to identify and stop gut signals driving autoimmunity

Siri Leknes, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt med prosjektet How distress alters opioid drug effects and abuse liability

Paolo Giovanni Piacquadio, førsteamanuensis ved Økonomisk institutt med prosjektet Value Judgements and Redistribution Policies

Aike Peter Rots, førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk med prosjektet Whales of Power: Aquatic Mammals, Devotional Practices, and Environmental Change in Maritime East Asia.

Lars T Westlye, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt med prosjektet Brains and minds in transition: The dark side of neuroplasticity during sensitive life phases

To fra Bergen

Scott Bremer og Randi J. Bertelsen begge ansatt på Universitetet i Bergen (UiB) får begge ERC Starting Grant-stipend, skriver På Høyden.

Scott Bremer og Randi J. Bertelsen kan nå skrive seg inn på en forholdsvis eksklusiv liste: UiB-forskerne som har mottatt de prestisjefylte EU-stipendene.

UiB Aktuelt skriver at Bremer og Bertelsen begge nå har fått beskjed om at de har nådd opp i kampen om å få ERC Starting Grant.

Dette er kategorien for lovende, yngre forskere, mottakerne skal tildeles stipendene mellom to og sju år etter fullført doktorgrad.

Munnbakterier og lungesykdommer

Bertelsen er forsker ved Klinisk institutt 2. Pengene hun nå får skal brukes til å forske på hvordan bakteriesammensetningen i munnen påvirker lungesykdommer. Bakteriesammensetningen i munnhulen har mye å si for lungehelsen, men kan også ha en sterk påvirkning på betennelsesdannelser i hele kroppen.

Bertelsen har tidligere sagt til UiB Aktuelt at i motsetning til tidligere forskning, som stort sett har fokusert på eldre kolspasienter når man har villet studere hvordan tannhelse og bakteriene i munnhulen påvirker sykdomsstatus, skal Bertelsen kartlegge munnhygienen til en ung og frisk gruppe personer.

Hvordan forstår man årstider?

Scott Bremer er forsker ved Senter for vitenskapsteori. Han får 1,5 millioner euro til å forske på hvordan årstider er forstått av samfunnet og hvordan disse forståelsene kan hjelpe en, eller holde en tilbake, fra å kunne tilpasse seg endringer i årstider.

— Jeg mener prosjektet vil bidra med verdifull kunnskap om hvordan vi kan styre samfunnet i møte med klimaendringer, og det vil forhåpentligvis også kunne tilføre noe nytt til klimaforskningen som allerede er anerkjent og etablert her ved UiB, sier Bremer til UiB Aktuelt.

Både han og Bertelsen er naturlig nok svært glade over stipendene, og gleder seg over muligheten til å kunne etablere forskergrupper.

Fornøyd er også prorektor Margareth Hagen. Hun sier til UiB Aktuelt at slike stipender er både gledelig og viktig for UiB.

— ERC blir gitt til sterk nysgjerrighetsdrevet forskning, og denne form for forskning er et viktig vitnesbyrd om UiBs kvalitet, sier Hagen.

Fremragende forskning

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram, som Norge også bidrar til.

Starting grants er en del av programmets ‘Fremragende forskning’-pilar, og består av stipender på opp til 1,5 millioner Euro til bruk på forskningsprosjekter med opp til fem års varighet. Mottakerne er talentfulle forskere fra hele verden, med 2-7 års erfaring etter avlagt doktorgrad.

— Med 3170 søkere var stipendene i år veldig etterspurte, sier ERC-president Jean-Pierre Bourguignon ifølge en pressemelding, skriver NUPI.

Fakta

Det europeiske forskningsrådet (ERC)

ERC ble etablert av EU i 2007, og er den fremste europeiske finansieringsorganisasjonen for fremragende forskning.

Hvert år velger og finansierer ERC de beste, kreative forskerne fra alle land og aldersgrupper til å lede prosjekter basert i Europa.

ERC tilbyr fire bevilgningstyper:

  • Starting, Consolidator, Advanced og Synergy Grants, i tillegg til bevilgningstypen Proof of Concept

Ti norske forskere nådde opp denne gangen, 6 fra UiO, 2 fra UiB, 1 fra UiT og 1 fra NUPI.

Dette er:

  • Elana Wilson Rowe, Krishna Agarwal, Heidi Østbø Hagen, Johannes Hov, Siri Leknes, Paolo Giovanni Piacquadio, Aike Peter Rots, Lars T Westlye, Scott Bremer, Randi J. Bertelsen.

Kilde: European Research Council og NUPI

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS