Uib og kina

UiB forsøkte å fjerne gull-fallskjerm for eks-direktør

UiB-ledelsen har forsøkt å få fjernet en lukrativ fallskjerm for eks-direktøren ved Sars-senteret. Avtalen gir ham rekordlønn og en egen forskningsgruppe, uten tidsbegrensning.

Professor Daniel Chourrout fikk en gullkantet fallskjerm da han var direktør ved UiBs Sars-senter. Den forrige UiB-ledelsen ved direktør Kjell Bernstrøm og rektor Dag Rune Olsen har forsøkt å hevde at avtalen ikke gjelder. Nåværende rektor Margareth Hagen er styreleder i Sars-senteret der Chourrout inntil nylig var direktør.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Eks-direktør Daniel Chourrout ved Sars-senteret i Bergen har gitt UiB-ledelsen flengende kritikk for manglende oppfølging av et avtalt samarbeid med et kinesisk universitet, om et felles marint forskningssenter i Kina.

Det var BT som først omtalte den saken.

Ved årsskiftet ble Chorrout byttet ut.

Han var tiltenkt en rolle som direktør for det nye Kina-samarbeidet, men den planen strandet. Den tidligere direktøren har en lukrativ fallskjermavtale, der han beholder lønnen på over 1,7 millioner kroner. Han får også en egen forskningsgruppe ved Sars -senteret. Denne avtalen har UiB-ledelsen forsøkt å gjøre om.

Det ser ut som en sak for retten hvis de ikke vil håndheve dette.

Daniel Chourrout, tidligere direktør Sars

Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi ligger under Universitetet i Bergen. Senteret har åtte forskningsgrupper som forsker på marine organismer for å finne ut av universelle prosesser.

Rekordlønn

Den tidligere Sars-direktøren havnet nest øverst på listen over de best betalte professorene i Norge, da Khrono laget denne oversikten i fjor høst. Med 1.694.000 kroner i lønn tronet Chourrout over rektoren ved UiB og de andre professorene ved universitetet. Fjorårets lønnsoppgjør har hevet rekordlønnen enda et hakk.

Samtidig som UiB-ledelsen jobber med å finne en løsning på samarbeidet med Ocean University of China (OUC), der partene skulle etablere et felles forskningssenter i Qingdao, har de også forsøkt å forhandle bort den eksisterende avtalen med den avgåtte direktøren.

Utklipp fra avtalen med professor Daniel Chourrout som UiB har forsøkt å kjenne ugyldig.

Åtte år på overtid

Daniel Chourrout har vært Sars-senterets eneste direktør, og skulle etter planen sitte i stillingen til senest ved utgangen av 2012. Men det lyktes ikke å finne en kvalifisert etterfølger, og Chourrout har fortsatt i direktørjobben i åtte år, uten at noen etterfølger kom på plass. Først ved siste årsskifte har styret ved Sars-senteret og UiB-ledelsen funnet en ny direktør. Dermed trådte Chourrout ut av jobben for en drøy måned siden.

Tidligere direktør ved UiBs Sars-senter, Daniel Chourrout fikk en gullkantet fallskjerm fra UiB, som den forrige ledelsen har forsøkt å komme seg ut av.

Et stridsspørsmål har vært hvilke forpliktelser UiB har tatt på seg den dagen Chourrout går ut av direktørjobben ved Sars-senteret. Han ble ansatt i 2003, men da Universitetet i Bergen tilbakeførte Sars-senteret som en del av universitetet, fikk Chourrout avtalt i detalj hva som skulle skje den dagen han gikk av.

Det få visste om var at UiB inngikk en avtale med Chourrout i 2007 som sikret direktøren den høye lønnen også etter at han var ferdig som toppleder ved Sars-senteret. Avtalen fra 2007 er undertegnet av tidligere UiB-direktør Kari Tove Elvbakken og daværende direktør for Unifob AS, Arne S. Svindland.

Khrono har fått tilgang til avtalen som regulerer den tidligere Sars-direktørens avgang.

Sikret topplønn uansett

Ifølge avtalen skal Daniel Chourrout etter endt direktør-tid gå over i en fulltids professorstilling ved Molekylærbiologisk institutt ved UiB. I tillegg skulle han ha en bistilling på 20 prosent som leder av en forskningsgruppe ved Sars-senteret. Daniel Chourrouts samlede lønn som professor ved UiB og seniorforsker ved Sars-senteret, skal ifølge avtalen «minst korrespondere med den lønnen han mottok som direktør ved Sars-senteret og senere professor ved UiB».

Avtalen har ingen tidsbegrensning på hvor lenge Chourrout skal motta den høye lønnen. Bortsett fra at han som forskningsgruppeleder ved Sars-senteret vil være underlagt de samme bestemmelsene som andre når det gjelder forskningskvalitet og produktivitet. Men det gjelder ikke lønnsnivået.

Utklipp fra avtalen med professor Daniel Chourrout som UiB har forsøkt å kjenne ugyldig.

Skulle han falle gjennom i noen av de faglige vurderingene med hensyn til kvalitet eller produktivitet, viser avtalen at Chourrout likevel skal beholde lønnen. Dersom han faller gjennom faglig skal han «tilbys en posisjon på en annen passende lokasjon i Sars-senteret med en godtgjørelse slik at hans totale lønn som direktør ved Sars-senteret og senere professor ved Institutt for mikrobiologi ved UiB, blir opprettholdt», heter det i avtalen.

Avtalen fra 2007 vil gi Chourrout en årslønn på drøye 1,7 millioner totalt. Den nye direktøren ved Sars-senteret, Lionel Christiaen, har i sin avtale en lønn på 1,2 millioner. Men han har ingen bistilling med ledelse av en forskergruppe.

Hadde godt tilbud

De svært gunstige betingelsene skal Chourrout ha fått fordi han i 2007 hadde fått gode tilbud fra andre institusjoner internasjonalt. Og UiB ville sikre seg franskmannen som fortsatt leder for Sars-senteret, og ga ham et tilbud det var vanskelig å si nei til.

Avtalen ble skrevet i 2007 og skulle tre i kraft senest ved årsskiftet 2012/2013. Den forrige UiB-ledelsen med tidligere direktør Kjell Bernstrøm og eks-rektor Dag Rune Olsen har forsøkt å hevde at avtalen fra 2007 ikke gjaldt når det var gått lang tid forbi 2012. De har også koblet på UiBs faste advokat Hans Olav Lindal, for å forsøke å løse avtalefloken med den tidligere Sars-direktøren. UiB-ledelsen skal ha forsøkt å hevde at den gylne fallskjermen var knyttet til en avtalt avgang i 2012 og ikke gjelder lengre. Nylig avgåtte UiB-direktør, Kjell Bernstrøm, bekrefter at de har fått avtalen sjekket juridisk.

— Vi har fått vurdert avtalen av advokatfirmaet Thommesen og deres konklusjon er at avtalen ikke nødvendigvis er gyldig i dag, sier tidligere UiB-direktør Kjell Bernstrøm.

Det er ennå ikke inngått noen ny avtale for Chourrout, etter det Khrono kjenner til.

— De skal takke meg

Professor Daniel Chourrout er ikke i tvil om at avtalen er gyldig.

— Denne avtalen ble inngått i 2007, og på det tidspunktet hadde jeg fått et veldig godt internasjonalt tilbud i et mye bedre rangert universitet. Det er her jeg ville vært nå, hvis UiB ikke hadde kommet med dette mottilbudet. At UiB-ledelsen mener avtalen ikke lenger gjelder, er åpenbart av nye grunner som de ikke avslørte for meg, en av deres mulige personlige straffer sannsynligvis, sier Chourrout.

Han har fått avtalen vurdert av Forskerforbundets advokater, og vil ikke gi avkall på vilkårene i denne avtalen.

— Årsaken til denne avtalen er krystallklar, den eneste endringen er at jeg har godtatt å være direktør i lengre tid. De skal takke meg for dette. Det ser ut som en sak for retten hvis de ikke vil håndheve dette, sier Daniel Chourrout.

— Det er en god avtale

Nytiltrådt rektor Margareth Hagen er styreleder i Sars-senteret siden mai 2020. Hun har tidligere sagt at UiB jobber med en løsning for hvordan Sars-senteret skal være best mulig knyttet til Matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

— Det er åtte år siden kontrakten med Daniel Chourrout gikk ut. Hvorfor har det tatt så lang tid å rekruttere en ny direktør?

— Det har jeg ikke noe godt svar på. Og det spørsmålet må du rette til tidligere rektor og direktør, sier Margareth Hagen.

— Den tidligere Sars-direktøren hadde en avtale om at han skulle beholde direktørlønnen selv om han gikk av, uten tidsbegrensning. Han skal også beholde lønnen dersom han faglig sett blir vurdert til ikke å kunne lede en av forskningsgruppene ved Sars-senteret. Hva tenker du om den?

— Jeg kan ikke kommentere den avtalen. Her vil jeg henvise til direktør Robert Rastad.

— Men sett utenfra virker det spesielt at en statsansatt skal beholde full direktørlønn selv om han går av. Og er sikret med det som folkelig må kalles «belte og bukeseler» også om han faglig blir vurdert ikke å strekke til?

— Jeg hører hva du sier. Det jeg kan si er at han har en god avtale, sier Margareth Hagen.

Hun viser til at det jobbes med å sluttføre detaljene for stillingen som den tidligere Sars-direktøren skal inn i.

— Jeg forsøkte å forklare i UiB-styret at SARS-senterets plassering i organsiasjonen er spesiell siden det ikke ligger i et fakultet. Dermed rapporterer direktøren der direkte til rektor, sier Hagen.

Vil bidra til løsning

Direktør Robert Rastad ved UiB sier han ikke har møtt Daniel Chourrout ennå og at han ikke kjenner de avtalene som gjelder eks-direktørens betingelser.

— Jeg har ikke truffet Daniel Chourrout ennå. Jeg forholder meg til den nye direktøren ved Sars-senteret, sier Rastad, som opplyser at det må forhandles med den forrige Sars-direktøren om betingelsene fremover.

Han vil rette blikket fremover.

— Jeg er opptatt av at vi i fellesskap skal finne en løsning i tråd med de avtalene som er inngått. Så må vi rette blikket fremover, sier Rastad.

— Her er det avtaler som sikrer full direktørlønn for en som ikke er direktør lengre?

— Jeg har ikke satt meg inn i de avtalene som finnes fra før. Jeg har vært opptatt av å følge de formelle linjene her. Dette er avtaler som er håndtert av min forgjenger og tidligere rektor var Chourrouts overordnede. For meg har det ikke vært naturlig å ha direkte kontakt med den tidligere Sars-direktøren hittil. Men jeg bidrar gjerne til at vi nå lander en avtale, sier Robert Rastad.

Olsen: — Ikke skjedd i dag

Som sjef for Sars-senteret skal Daniel Chourrout ha rapportert direkte til tidligere rektor Dag Rune Olsen. Det var ikke Olsen som inngikk den lukrative lønnsavtalen, men forklarer noe av bakgrunnen for den.

— Den må nok sees i lys av at det ble en virksomhetsoverdragelse. Sars-senteret driver mye grunnforskning og på den måten er det naturlig at det er en del av UiB, sier Olsen.

— Kjente du til avtalen?

— Jeg kikket etter hvert på avtalen, det gjorde også tidligere direktør Kjell Bernstrøm. Det er en grei avtale sett fra Chourrouts side.

— Det er riktig at dere har fått vurdert avtalen med tanke på gyldighet?

— Det er naturlig at vi har fått vurdert den, ettersom den i utgangspunktet varte til 2012.

— Er det ikke normalt at man går ned i lønn når en slik lederjobb avsluttes?

— Det kan jeg skrive under på for min egen del. Jo, men som sagt er det en god avtale for vedkommende.

— Hva tenker du om avtalen i dag?

— Både jeg og tidligere direktør Kjell Bernstrøm har vel vært enige om at vi ikke kunne laget en slik avtale i dag, sier Dag Rune Olsen.

Powered by Labrador CMS