Kristian Eik er studenten som vil saksøke Universitetet i Bergen, bare han får samla inn nok penger. Foto: Njord Vegard Svendsen, På Høyden
Kristian Eik er studenten som vil saksøke Universitetet i Bergen, bare han får samla inn nok penger. Foto: Njord Vegard Svendsen, På Høyden

Student vil saksøke Universitetet i Bergen for manglende vitenskapelighet

Søksmål. Student vil saksøke Universitetet i Bergen for manglende vitenskapelighet i kjønnsstudiene. Han får støtte fra UiO-professor Jan Lifjeld. I Bergen mener man at saken ikke har noe i en rettssal å gjøre.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Debatten om kjønnsforskning som blusset opp etter Harald Eias program Hjernevask for åtte år siden, kommer opp igjen når student Kristian Eik (31) fra Bergen nå ønsker å gå til søksmål mot Universitetet i Bergen og kjønnsstudier.

Etter studentens mening bryter studiet med kravene til vitenskapelighet i universitets- og høgskolelovens paragraf 1.1 der det blant annet står:

«c) formidler kunnskap om virksomheten og utbrer forståelse for prinsippet om faglig frihet og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i undervisningen av studenter, i egen virksomhet for øvrig og i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv.»

Jeg står gjerne i en rettssal og forsvarer humanistisk forsknings-kultur, men saken har likevel etter mitt syn ikke noe i en rettssal å gjøre.

Jørgen Magnus Sejersted

Støtte fra biologiprofessor

Bergensstudenten får støtte fra biologiprofessor Jan Lifjeld ved Universitetet i Oslo.

«Hurra! En våken student som har skjønt hva et universitet er.» skrev Lifjeld på twitter etter at nettavisen resett.no hadde omtalt saken.

— Hovedproblemet med norsk kjønnsforskning er at den i stor grad ikke følger den tradisjonelle vitenskapelige metode hvor man tester vitenskapelige hypoteser med empiriske data. Forskningen bærer preg av ideologi og likestillingspolitikk mer enn av en fordomsfri søken etter sannhet, svarer professor Lifjeld i en e-post til Khrono og fortsetter:

Professor Jan T. Lifjeld, UiO.
Professor Jan T. Lifjeld, UiO.

— Dessverre fikk ikke Hjernevask noe institusjonelt etterspill. Kjønnsforskningen har fått fortsette i regi av universitetene uten vesentlige justeringer. Det beklager jeg; det burde ha vært reagert og ryddet opp fra ledelsesnivå. Forskning og undervisning som ikke bygger på en vitenskapelig metode burde avvikles eller reformeres, skriver Lifjeld.

For dårlige karakterer

Bergensstudenten Eik hadde for dårlige karakterer til å komme inn på førsteønsket biologi, og valgte til slutt Kjønn, seksualitet og mangfold, som tidligere ble kalt Tverrfaglige kjønnsstudier ved Universitetet i Bergen.

Han var særdeles dårlig fornøyd studiet, og gjennomførte ikke. Til resett.no sier han at det var fordi han ble mobbet for meningene sine på studiet.

— Jeg fullførte ikke, blant annet fordi jeg opplevde at miljøet rundt som fiendtlig innstilt til meg, på grunn av mine politiske standpunkter. Jeg ble kalt nazist, og til og med Breivik. Men hovedproblemet mitt med studiet er at det ikke bygger på faktisk kunnskap, hevder han overfor resett.no.

Nå har han startet innsamling på bidra.no for å samle inn penger for å dekke advokatutgifter. Søndag kveld hadde han fått inn vel 19.000 kroner, mens målet er 80.000 kroner.

— Ikke noe i en rettssal å gjøre

Jørgen Magnus Sejersted er dekan på Det humanistiske fakultet på Universitetet i Bergen og professor i nordisk litteratur.

— Er du kjent med at studenten Kristian Eik ønsker å saksøke UiB for manglende vitenskapelighet på bakgrunn av et studium i Kjønn, seksualitet og mangfold?

Jørgen Magnus Sejersted. Foto: UiB
Jørgen Magnus Sejersted. Foto: UiB

— Ja, jeg er kjent med saken. Jeg har lest det han har skrevet på bidra.no og artikkelen på Resett. I tillegg har jeg hatt en telefonsamtale med ham, sier Sejersted til Khrono.

Dekan Jørgen Sejersted på UiB minner om at debatten Eik prøver å reise slett ikke er ny.

— Det er ikke akkurat en ny debatt Eik prøver å dra opp. Langt på vei handler dette om humanioras egenart. Diskusjonen rundt biologi og kjønnsstudier ble jo særdeles kjent med Harald Eias problematiseringer. For min del tenker jeg at når vi snakker om biologiske forskjeller er det biologene som bør svare, hvis vi snakker om kulturelle forskjeller, er det nærliggende å spørre en humanist. Debatten er interessant, og jeg står gjerne i en rettssal og forsvarer humanistisk forskningskultur, men saken har likevel etter mitt syn ikke noe i en rettssal å gjøre, sier Sejersted.

— Vi ser at en framtredende professor i biologi, Jan T. Lifjeld, retweeter saken om at Eik vil gå til sak med følgende tekst: «Hurra! En våken student som har skjønt hva et universitet er.» Hva tenker du om at en professor støtter opp under studenten på denne måten?

— Jeg tenker at professoren kanskje ikke har satt seg særlig godt inn i sakens enkeltheter, og utover det vil jeg ikke kommentere ytterligere, sier Sejersted.

— I verste fall samfunnsdestruktivt

Studenten Kristian Eik skriver blant annet:

«Før jeg påbegynnte denne kampanjen nå så tok jeg en telefon til det Humanistiskie fakulitet ved UiB, for å få svar på hva den akademiske verdien av kjønns-studer var. Jeg fikk en fargerik og høytsvevende, gjerne kunstneristisk forklaring om hvordan naturvitenskapen ikke nødvendigvis ikke var korrekt, og at man ikke nødvendigvis trengte å teste hypoteser på et Universitets-fag! Dette er den type postmodernisme man står ovenfor, og det er iferd med å deskreditere Universitets-utdanning til i bestefall en latter, og i verstefall en samfunns-destruktiv ideologi som fremmer samfunns-hat og oppfordrer til annarkisme (som man ser blandt terror-fraksjonen antifa i USA, der den samme typen ideologi som det dette faget her fremmer, står sentralt).» (Antifa er antifascistisk frak

Etter min mening tilfredsstiller ikke de kjønns-studier de tilbyr ved UiB de vitenskapelige krav som settes i universitets- og høgskole-loven.

Kristian Eik

Han bekrefter beskrivelsen overfor Khrono på telefon.

— Etter min mening tilfredsstiller ikke de kjønnsstudier de tilbyr ved UiB de vitenskapelige krav som settes i universitets- og høgskoleloven. Faget eller studiene burde vært sjekket av NOKUT, jeg tror ikke de hadde blitt godkjent, sier Eik.

Han legger til at han håper at innsamlingen hans gir nok penger slik at han kan få prøvd saken i rettsapparatet.

— Kjønnsforskning bærer preg av ideologi og likestillingspolitikk

Biologiprofessor Jan T. Lifjeld på Universitetet i Oslo etterlyser en opprydding.

— Hvorfor støtter du studenten i hans søksmål?

— Husker du Harald Eias «Hjernevask»-programmer på NRK for åtte år siden? Der avkledte han norske kjønnsforskere og viste at det de driver med ikke kan kalles vitenskap. Norske kjønnsforskeres mantra «ingen forskjell», det vil si mellom kjønn, ble grundig tilbakevist av seriøse forskere som kunne vise til god empirisk dokumentasjon av klare kjønnsforskjeller, beskriver Lifjeld.

— En sunn reaksjon

Lifjeld skriver videre at studenten i Bergen har reagert på en sunn måte, slik opinionen i Norge gjorde under Harald Eias programserie Hjernevask i 2010.

Kjønns-forskningen har fått fortsette i regi av universi-tetene uten vesentlige justeringer. Det beklager jeg; det burde ha vært reagert og ryddet opp fra ledelsesnivå.

Jan T. Lifjeld

— Han etterlyser vitenskapelighet i undervisningen ved universitetet og føler seg lurt. Jeg kjenner ikke undervisningen i Bergen, men jeg har ingen grunn til å betvile studentens påstander i artikkelen. Universitetet skal være en institusjon basert på vitenskapelig redelighet og søken etter sannhet. Derfor hilser jeg søksmålet hans velkommen, skriver Lifjeld og fortsetter:

— Nå får vi kanskje en ny analyse av kjønnsforskningens og kjønnsundervisningens innhold, og universitet må svare på om undervisningen holder vitenskapelig mål og er godt forankret i forskningsresultater. Hvis studenten vinner fram, vil det automatisk bli rettet et kritisk søkelys på den vitenskapelige ledelsen ved universitetet.

Overdrivelse med Antifa-bevegelsen

— Deler du også studentens angst for at slike kjønnsstudier fungerer kan de også være med å forsterke Antifa-bevegelsen i Norge, slik han formulerer seg i Resett-artikkelen, samt på bidra.no?

— Å trekke inn Antifa-bevegelsen (Antifascistisk aksjon. Red.mrk.) er kanskje en overdrivelse i denne saken, men jeg er enig i at universitetet skal være et sted for kritisk tenkning hvor ideologier skal analyseres og kritiseres fordomsfritt og med saklig argumentasjon uten å bli møtt med slagord, trusler og boikott, svarer Lifjeld og legger til:

— Jeg er generelt redd for at universitetet ikke er sitt ansvar bevisst på dette området og ikke står tilstrekkelig opp for ytringsfrihet og fri tenkning. Det ødelegger for vitenskapens anseelse i samfunnet og den generelle respekten for kunnskap.

Fakta

Vil saksøke UiB

En student ved Universitetet i Bergen vil saksøke UiB på grunn av det han kaller manglende vitenskapelighet i kjønnsstudier.

Kristian Eik som studenten heter tar dermed opp tråden fra 2010, da Harald Eia gjennom programmene Hjernevask kjørte hardt mot kjønnsforskere.

Dekanen ved UiB mener saken til studenten ikke har noe i en rettssal å gjøre, men studenten får støtte fra biologprofessor Jan T. Lifjeld på Universitetet i Oslo.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS