Skjermdump av På Høyden-styrets forslag til forside på «Dagens universitet», deres forslag til nasjonal sektoravis, med NTNU-rektor Gunnar Bovim på fronten. Se hele illustrasjonen nederst i saken.

Tre universiteter diskuterer å opprette ny nasjonal sektoravis

Ny avis. Universitetet i Bergen fortsetter sin utredning av nasjonal sektoravis og diskuterer nå en konkurrent til Khrono med NTNU og UiO. Prorektor Bjarne Foss ved NTNU, mener uh-sektoren trenger to «nasjonale talerør».

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I styremøtet ved Universitetet i Bergen (UiB) torsdag 31. mai diskuterer styret orienteres om det videre arbeidet med en nasjonal universitetsavis.

Se styremøtet ved UiB del 3 her (de to første delene nederst i saken):

Styret ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet, vedtok i november 2015 at Khrono skulle satse og videreutvikles til en nasjonal avis som dekker universitets- og høgskolesektorens virksomhet og relaterte temaer ikke bare lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt.

Avisen er i dag 100 prosent eid av OsloMet. Høsten 2016 lanserte rektor Curt Rice at han ønsket å få inn flere eiere i avisen for å styrke den nasjonale posisjonen til avisen. 2017 ble det sendt ut invitasjoner om medeierskap til en rekke høyere utdanningsinstitusjoner. Svarfrist for å takke ja eller nei til invitasjonen var desember 2017.

I forrige styremøte diskuterte styret ved Universitetet i Bergen invitasjonen til samarbeidsprosjekt med OsloMet om å videreutvikle Khrono som en nasjonal avis for universitets- og høgskolesektoren i Norge. Styret var positive, men ønsket utredning av flere alternativer enn kun å gå inn som medeier i Khrono.

Dette er en såpass viktig sektor at den egentlig fortjener to nasjonale talerør, for å forhindre en monopol-situasjon.

Bjarne Foss

Les også: UiB skal utrede flere alternativer til nasjonalt avissamarbeid

Ønsker en solid avis

Siden da har UiB-ledelsen arbeidet sammen med styret i UiBs nyhetsavis, På Høyden, om ulike alternativer.

«Styret i På Høyden og universitetsledelsen deler vurderingene av at status quo ikke er ønskelig i en situasjon der ulike aktører posisjoner seg for å etablere en nasjonal avis. På Høyden-styret og universitetsledelsen vurderer det heller ikke som realistisk å kunne etablere en nasjonal universitetsavis uten å samarbeide med andre aktører», heter det i styrepapirene til Universitetet i Bergen som skal ha møte 31.mai. .

På Høyden-styret har ifølge rektor Dag Rune Olsen videre hatt dialog med NTNU, som har sin egen avis, Universitetsavisa, om dette.

— Vi ser på ulike konstellasjoner, men vårt ønske er å få til en solid nasjonal avis som kan ta de store debattene og sakene i sektoren. Vi har sett det for eksempel med foretaksmodellen, og jeg regner med at vi vil se det om rapporten fra Underdalsutvalget også. Dette er store saker som vi trenger en solid avis til, men da trenger vi backing fra aviseierne i sektoren, sier Olsen til Khrono.​

— Hvilket alternativ til avismodell kunne du tenke deg å anbefale?

— Vi er ikke der ennå at vi har noe å anbefale, da trenger vi forpliktelser fra de som er aviseiere i dag. Jeg kan ikke og bør ikke ha anbefalinger i så måte. Men jeg har tidligere sagt at Khrono er et godt spor. Det går fram av forrige styresak. Det er en solid avis med betydelig kompetanse, som gjør det godt på de områdene jeg nettopp beskrev, svarer han, og legger til at andre modeller og konstellasjoner også utredes.

— Trenger nasjonal redaksjon med tyngde

Mest framtredende av de seks skisserte alternativene er det styrepapirene henviser til som NRK- og Schibsted-modellene. Olsen viser til at det er På Høyden-styret som har foreslått å se på disse to modellene, der Schibsted-modellen innebærer å dele artikler mellom de forskjellige avisene.

— Når jeg i Bergen leser tre forskjellige Schibsted-medier betyr det å finne samme sak i tre aviser. Det kan være effektivt og frigi ressurser til arbeid med flere saker, uten at det nødvendigvis gir leseren et mer omfattende tilbud, sier Olsen, og fortsetter:​

— Om jeg skal velge mellom disse to modellene, uten hensyn til Khrono, er Schibsted-modellen minst appellerende. Den innebærer ikke en nasjonal redaksjon slik som NRK-modellen. Vi trenger en nasjonal redaksjon med tyngde, det er viktigere og ser bedre ut enn bare å ha en avtale om å dele stoff.

På Høyden-styret har ifølge styrepapirene til UiB foreslått en alternativ nasjonal publiseringsplattform under navnet «Dagens universitet», der de foreslår at redaktøransvaret rulleres med seks måneders intervall mellom de avisene som ønsker å delta.

Les også: Fornyet interesse for eierskap i Khrono

Viktigst med skikkelig dekning

Olsen mener mediemangfold naturligvis er viktig, og at man i sektoren er opptatt av ulike røster i forskjellige sammenhenger, og at det i vitenskapen er mangfold som bringer en videre. At dette derfor er viktig også når det gjelder media.​

— Samtidig er det viktig med en slagkraftig nok presse. Vi er et lite land, må vi innse, og hvor mange slike kan vi holde oss med? Noen har snakket om at når Khrono har potensial og ambisjoner om å bli store, kan man holde seg med en annen avis i tillegg. For meg er det viktigst å i hvertfall ha én avis som dekker den nasjonale debatten skikkelig, noe jeg mener vi i dag ikke har. Khrono fyller rollen i en viss grad i dag, samtidig som det er andre som også kan det.​

For meg er det viktigst å i hvertfall ha én avis som dekker den nasjonale debatten skikkelig, noe jeg mener vi i ikke har i dag.

Dag Rune Olsen

— Hvordan ser du det at forskning.no ser ut til å ha en sentral rolle i På Høyden-styret sitt forslag?

— Ankepunktet mitt til det er om det medfører at forskning.no får en annen profil. I mitt hode er forskning.no en kanal for formidling av forskningsstoff, som er kjempeviktig. Og om vi mister det, er jeg ikke begeistret. Dette vil være et viktig argument for meg. Formidling av forskning og ikke utdannings- eller forskningspolitikk er viktig, sier han, og viser samtidig til at alle universitetene i Norge er medeiere i forskning.no, og at de nok vil kunne mene noe om en eventuell endring i profilen.​

NTNU og Universitetet i Oslo takket i desember i fjor nei til å videre dialog om eierskap i Khrono.

UiB-rektor Dag Rune Olsen vil ikke at forskning.no skal endre profil. Foto: Cicilie S. Andersen

— Venter dere nå på en avklaring fra Universitetet i Oslo (UiO) og NTNU før ny styrebehandling i august?

— Jeg tror avklaring er å ta litt hardt i. Vi skal ta en diskusjon om hva de store institusjonene som også eier aviser tenker. Foreløpig er det ikke noe tydelig syn på dette kommunisert til meg, så vi skal sette oss ned og diskutere dette. Jeg tror ikke NTNU og UiO har tenkt ferdig med seg selv, så det blir nok mer en orientering.

— Tror du noe har endret seg for NTNU og UiO siden i fjor?

— De har signalisert et ønske til meg om en åpen diskusjon om hva en er best tjent med nasjonalt. Jeg regner med at de ønsker å se på dette med helt åpent sinn for å se hvilke innfallsvinkler som kan være naturlige, svarer Olsen, og legger til:

— Jeg regner med at vi er omforente om målet om en nasjonal avis som kan dekke den nasjonale debatten, så spørsmålet handler om hvordan dette best kan skje. Og så har jo NTNU og UiO som oss også behov for å ivareta den lokale debatten. Dette skal ikke jeg legge meg opp i, det finnes forskjellige løsninger på det.

Forsøkt tidligere​

Bransjeavisen Medier24 har tidligere skrevet om forhandlingene mellom UiB og OsloMet, og siterte da rektor Dag Rune Olsen på et tidligere initiativ om et nasjonalt prosjekt som blant annet har involvert Universitetsavisa (NTNU), Uniforum (UiO), På Høyden (UiB) og forskning.no (eid av de fleste unviersiteter og høgskoler m.fl.). Dette bekreftet også På Høyden-redaktør Dag Hellesund til Medier24.

Nina Kristiansen, som er redaktør i forskning.no og styremedlem i På Høyden, sa da at prosjektet ikke har vært like konkret som det Olsen sa.

Ikke prioritet på UiO

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo bekrefter overfor Khrono å ha blitt spurt om å tenke høyt om nasjonal sektoravis.

— Jeg vil gå inn med åpne øyne, og har verken lovet eller tenkt så mye om det. Jeg er åpen for diskusjonen, og det gjelder i alle saker, sier han.

— Har det skjedd noe nytt siden dere takket nei til OsloMets invitasjon til medeierskap i Khrono i desember fjor?

— Dette har ikke vært høyt på min agenda, vi har hatt mye annet viktig å arbeide med. Men når vi blir invitert til en diskusjon, så sier vi generelt ja takk, svarer Stølen.

NTNU sonderer

​Bjarne Anton Foss, prorektor for forskning ved NTNU, sier at NTNU ikke har hatt samtaler direkte med På Høyden, men uformelle samtaler med ulike aktører innenfor sektoren.

— Vi sonderer, med utgangspunkt i invitasjonen om medeierskap i Khrono i fjor sommer, da vi stilte oss avventende, sier han.

Ifølge Foss skjer det en del i sektoren nå, og NTNU vil tenke på nytt og se på ulike alternativer.

Prorektor for forskning ved NTNU, Bjarne Foss. Foto: NTNU

— Dette er en såpass viktig sektor at den egentlig fortjener to nasjonale talerør, for å forhindre en monopolsituasjon, sier han.

— Olsen i Bergen sier én solid kanal er viktigere enn mangfold?

— To nasjonale stemmer er en idealsituasjon, og det kan være visse utfordringer i veien for å få det til. Vi mener det er viktig å ha en tydelig nasjonal stemme, som representerer sektoren, og som gir sektoren fortsatt økt innflytelse nasjonalt. Og så får vi se hva det til slutt betyr, sier han, og gjentar at ting fortsatt er på sonderingsstadiet, uten reelle diskusjoner.

— Vi har dessuten Universitetsavisa på NTNU nå, som er en solid avis i seg selv, så det er flere ulike alternativer her.

— Hva tenker du om at forskning.no har en sentral rolle i det alternativet På Høyden-styret har utredet for UiB-styret?

— En slik type nasjonal nyhetskanal må jo appellere nasjonalt, også inn mot beslutningstakere, og da er det ikke sikkert at en direktekobling til forskning.no er den riktige løsningen, svarer han.

De positive har ikke hastverk

Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet sier til Khrono at dette ikke er en hastesak for dem. Det samme sier Høgskulen på Vestlandet-rektor Berit Rokne:

— Vi vil fortsatt gå i dialog om eierskap i Khrono, det er ikke noe som er endret fra det vi tidligere har sagt, ei heller noe tidspress.

Gjør som styret sier

Tore Hansen, direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved OsloMet, oppfatter ikke at arbeidet med å finne nye eiere er tilbake ved start, selv om UiB nå går i dialog med UiO og NTNU.

— Jeg oppfatter ikke at et samarbeid om Khrono er ute, jeg leser det heller som om UiB-styret har bedt om utredning, som da blant annet innebærer at de vil høre med UiO og NTNU, og det synes jeg er greit. Jeg oppfatter ikke at de sier nei takk til samarbeid med Khrono som nasjonal avis.

— Grunnen til at vi venter på UiB er at de har en redaksjon selv, for å få en avklaring rett og slett.

— Har dere satt en ny frist for UiB?

Vi mener Khrono er en nasjonal avis allerede, og vi vil styrke Khronos mulighet til å bli enda bedre.

Tore Hansen

— Nei, men det er klart at det finnes grenser. Så lenge de ikke sier nei ser vi det som nyttig å holde mulighetene åpne. Dersom de hadde sagt nei så hadde vi gjort noe annet.

Har utredet konkurrent

— Er det fare for at OsloMet nå er i ferd med å havne på sidelinjen, når Bergen sier de vil ta føringen i etableringen av en nasjonal sektoravis?

— Vi har invitert UiB til å være med og ta føringen. Ikke alene, men sammen. Vi mener Khrono er en nasjonal avis allerede, og vi vil styrke Khronos mulighet til å bli enda bedre.

— De skriver også i sakspapirene at de har sagt til oss at de ikke får til noen avgjørelse før sommeren. Så oppfatter ikke at de har sagt nei, tvert imot.

— Hva tenker OsloMet, som medeier i forskning.no, om at de nå er skissert som så sentrale i det vedlagte alternativet?

— Vi er ikke orientert om forslaget fra forskning.no, det har ikke vært diskutert der. Prinsipielt vil en bevegelse mot den dekningen Khrono har lagt seg på innebære en endring av forskning.no, og da bli en konkurrent til Khrono. Men Bergen kan gjerne utrede det, sier Tore Hansen.

Avisen ved Universitetet i Bergen, På Høyden, har tidligere skrevet om forslaget til den nye avissatsingen og samtaler mellom de tre eldste universitetene.

(Saken oppdatert med lenke til streamen fra styremøtet, torsdag 31.mai 2018 kl. 12.15)

Se styremøtet ved UiB del2 her:

Styremøtet til Universitetet i Bergen del 1

Fakta

Seks alternativer

Ifølge styrepapirene ved Universitetet i Bergen har følgende seks avisalternativer vært drøftet:

  1. Status quo.
  2. På Høyden som nasjonalt alternativ til Khrono.
  3. På Høydens egen samarbeidsmodell med andre universitetsaviser og forskning.no (NRK-modellen).
  4. På Høyden i formalisert samarbeid med Khrono, men som selvstendig avis (Schibsted-modellen).
  5. På Høyden inn i nasjonal Khrono, men På Høyden som plattform for lokalt stoff.
  6. UiB inn i Khrono, jf. utredet modell (sammen med flere aktører) + På Høyden videreføres med endret formålsparagraf som lokalavis for UiB (ansatte og studenter).
Fakta

Dette er Khrono

Khrono.no ble lansert 22. april 2013, og er en uavhengig nettavis for og om høyere utdanning.

Avisen er redigert etter Redaktørplakaten, og er medlem i Fagpressen og heleid av OsloMet.

Khrono skal i sin dekning av universitets- og høgskolesektoren tilstrebe en kritisk og seriøs journalistikk, i tråd med den frie pressens idealer.

Khronos målgruppe er ansatte og studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner, samt andre som er interessert i stoff fra avisens nedslagsfelt.

Siden 2015 har Khrono hatt som formål «å dekke universitets- og høgskolesektorens virksomhet og relaterte temaer lokalt, nasjonalt og internasjonalt».

I juni 2017 inviterte daværende Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet, flere unviersiteer og høgskoler til å gå inn som medeiere i Khrono.

Fortsatt er ingen nye eieravtaler inngått.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS