UiB-rektor Dag Rune Olsen legger ikke fingrene imellom når han kritiserer kritikerne av UiB sitt Kina-samarbeid. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Olsen: Vitenskapelig justismord overfor kolleger i Kina-saken

Kina. Khrono har fått oversendt avtalene mellom Universitetet i Bergen og det omstridte Konfutse-instituttet i Bergen. Rektor Olsen avviser at de er selvmotsigende, og han advarer pressen mot å bli mikronfonstativ for Kina-kritikere.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Harald Bøckman og Torbjørn Færøvik kommer med sterke påstander og anklager mot kolleger. Det ville være lurt om påstandene ble sannsynliggjort, synliggjort og dokumentert. Det er vitenskapelig justismord overfor kolleger de beveger seg inn på, sier Dag Rune Olsen til Khrono om kritikken om selvsensur og naivitet blant kinaforskere.

Olsen ber også pressen skjerpe seg.

— Mediene må passe seg for ikke å bli mikrofonstativ til disse to toneangivende kritikerne, sier han.

— Blir lett stemplet

Bergensrektoren har etterlyst flere stemmer i Kina-debatten, men mener mange kvier seg for å delta, nettopp fordi de blir stemplet som naive og for å bedrive selvsensur.

— Det er mange, kanskje et hundretalls forskere i Norge, som jobber med Kina, og mange vil ikke kjenne seg igjen i det disse to toneangivende kritikerne sier om alt som er vondt og vanskelig med Kina-samarbeid, mener han.

Mediene må passe seg for ikke å bli mikrofonstativ til disse to toneangivende kritikerne.

Dag Rune Olsen

Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet er også de to eneste høyere utdanningsinstitusjonene i Norge som har opprettet et Konfutse-senter i samarbeid med et kinesisk universitet.

Dette samarbeidet har også fått kritikk, og mange universiteter verden over har avsluttet sitt samarbeid, flere norske institusjoner har takket nei til lignende institutter fordi de mener at de er styrt av det kinesiske kommunistpartiet.

— Sikrer autonomi og uavhengighet

Dag Rune Olsen har tatt sterk avstand fra dette når det gjelder instituttet i Bergen, og mener at de gjennom avtaler har sikret seg mot dette.

Han mener nettopp det at instituttet i Bergen er organisert som stiftelse gjør at det er sikret autonomi og uavhengighet.

Khrono har fått oversendt begge avtalene rektor Olsen viser til. Den siste inngått i mars 2017.

I avtalen mellom Konfutse og UiB står det blant annet:

«Det er en forutsetning at alle tiltak skal gjennomføres uten at det kommer i konflikt med institusjonenes regelverk og avtalen med Hanban.»

Les også:

I den engelskspråkelige avtalen med Hanban står det blant annet:

«The CIB must accept the assessment of the Headquarters on the teaching quality. The CIB activities must be in accordance with the Constitution and By-laws, and also respect cultural custom, shall not contravene concerning the laws and regulations, both in Norway and China.»

Videre heter det at:

«Article 6 Obligations 1. The obligations of the Headquarters: (The Headquarters tilsvarer Confucius Institute Headquarters of China, også kalt Hanban. Red.mrk) To authorize the use of the title «confucius Institute» logos and institute emblems. To provide teaching materials, course wares and other books according to the necessary, to authorize the use of online courses. To annually approve an amount of project funds as proposed by the board of CIB. To send numbers of Chinese instructors based on the requirements of teaching, and pay for their air fares and salaries.»

— Uberettiget kritikk

Olsen holder fortsatt på sitt om at kritikken mot Konfutse er uberettiget og viser til avtalene.

— Her er det nedfelt at instituttet skal følge norsk lovs krav til stiftelser, det vil si at de skal operere fritt og uavhengig. I avtalen står det at UiB har ansvar for studieplaner, studieopplegg og pensum. Der finnes også et eget punkt om tvisteløsninger, sier Olsen.

Han mener nettopp det at instituttet i Bergen er organisert som stiftelse gjør at det sikrer autonomi og uavhengighet.

— Slik jeg leser begge avtalene er de selvmotsigende - og kinesiske myndigheter - «headquarter» eller Hanban - har siste ordet?

— Nei, den norskspråklige avtalen viser at vi har en stiftelse og ingen andre kan interfere med norske stiftelser, de skal følge norsk lov, sier Olsen.

— I avtalen fra 2014 sto det at avtalen ikke skulle stride verken mot norsk eller kinesisk lov. I den siste avtalen fra 2017 står det at det er forutsetning at ingenting skal komme i konflikt med avtalen med Hanban. Er ikke det litt selvmotsigende?

— Her er det slik at Hanban har godkjent stiftelsen og da skal vi følge de norske reglene, sier Olsen, og mener at det aldri har vært noe problem i forhold til kinesiske myndigheter.

— Vil ikke revurdere Konfutse-instituttet

— Hvis det hadde vært slik at Hanban styrer innholdet i instituttet så er det ikke bare uakseptabelt, men faktisk i strid med universitets- og høgskoleloven, og det kan jo ikke vi som universitet være med på sier han, som mener UiB «har stålkontroll på jussen» her.

— Etter all kritikken som har kommet - er du klar for en revurdering av Konfutse-instituttet i Bergen?

— Nei, absolutt ikke. Mye av det som diskuteres er tuftet på så feilaktige antagelser og ingen har ennå greid å påpeke, påvise og synliggjøre at vi ikke følger norske lover her, og dermed akademisk frihet, sier Olsen.

Han mener at Konfutse-instituttet er det aller minst problematiske i forhold til Kina-samarbeid.

— Det er det ikke noe politikk i dette, det er kun språkopplæring. Men når det gjelder forskning og forskningssamarbeid må vi påse at vi etterlever prinsippet om akademisk frihet, sier Dag Rune Olsen.

«Konfutse-instituttet ved UiB er en vanskapning»

«Beklager, Dag Rune, men UiB må betale en pris for sitt Kina-engasjement, og denne prisen er selvsensur. At norske akademikere har havnet i en slik situasjon, er bare trist. Og mens jeg har deg «på tråden»: Det kinesisk-finansierte Konfutse-instituttet ved UiB er en vanskapning», skrev Torbjørn Færøvik på Olsens Facebook-vegg i forrige uke.

Også rapporten fra UD peker på at de kinesiske instituttene skiller seg fra andre lands kultur- og språkinstitusjoner, som det franske Alliance Francaise og det tyske Goethe-instituttet, ved at de knytter seg direkte til akademiske institusjoner i landene de opererer i:

Instituttene «ønsker å fremstå som uavhengige kulturinstitusjoner, men knytter seg i realiteten tett til partnerinstitusjonen i vertslandet, og er i stor grad politisk kontrollert fra Beijing», heter det i rapporten.

Høgskulen lønner direktør

Bergen Konfutse Institutt har eksistert i ti år, først i regi av Høgskolen i Bergen og fra 2009 i samarbeid med UiB. Instituttet har i dag, ifølge På Høyden, fire kinesiske lærere, to norske ansatte på deltid, samt direktør på fulltid. I tillegg skal seks masterstudenter knyttes til instituttet fra høsten av.

Direktøren, Rune Ingebrigtsen, lønnes av Høgskulen på Vestlandet (HVL). UiB betaler for lokaler, infrastruktur og fasiliteter.

— Kina betaler øvrig lønn og prosjektmidler, sier Ingebrigtsen til På Høyden. Ifølge Ingebrigtsen betaler UiB for undervisning Bergen Konfutse Institutt yter UiB.

I avtalen mellom UiB og Konfutse-instituttet, som ble signert i 2017, står det at UiB skal sette av en årlig budsjettpost til samarbeidet på 550 000 kroner.

Ifølge Konfutse-instituttets egne nettsider har UiB et «svært omfattende og variert» samarbeid. I 2013 etablerte Institutt for fremmedspråk ved UiB bachelorprogram i kinesisk der Konfutse-instituttet der har bidratt med lærekrefter.

— Aldri opplevd føringer

Direktør Ingebrigtsen sier han ikke kjenner seg igjen verken i notatet fra UD eller i Færøviks fremstilling. Utover det viser han til styremedlem for Bergen Konfutse Institutt, Asbjørn Strandbakken, for ytterligere kommentarer.

Strandbakken, som er professor ved Det juridiske fakultet ved UiB, sier at de ikke har erfart noen av de problemene som tas opp i UD-rapporten.

— For oss er rapporten veldig lite dekkende, sier Strandbakken.

— Hva er det som gjør at UiB opplever dette som så forskjellig fra mange andre institusjoner?

— Jeg vet at det har vært enkeltstående episoder ved de institusjonene det er snakk om som har vært uakseptable. Om det er mulig å generalisere på grunnlag av disse, skal ikke jeg ta stilling til. Men det er ikke en problemstilling for oss. Jeg har selv samarbeidet med kinesere i lang tid og aldri opplevd føringer, sier Strandbakken.

I tillegg til Strandbakken består styret i Konfutse-instituttet av en representant fra HVL, en fra næringslivet og tre fra den kinesiske siden. Per i dag er ingen styreleder, noe som begrunnes med at instituttet er under omorganisering der ytterligere et kinesisk universitetet skal med i samarbeidet, skriver På Høyden. Fra før er Beijing Sport University knyttet til HVL og UiB gjennom avtalen.

Fakta

Konfucius-institusjoner

Kinesiske kultursentre som opprettes som samarbeid mellom Hanban (utdanningsdepartementet), en kinesisk institusjon og en vertskapsinstitusjon.

Opprettet ved flere hundre universiteter verden rundt siden 2004. Norge har ett senter, i Bergen, som samarbeid mellom UiB, HVL og Beijing Sports University.

Det norske senteret har ifølge egne nettsider som mål å «øke kompetansenivået om Kina og dets språk og kultur her i Norge.»

Har vært gjenstand for kontroverser siden opprettelsene startet, blant annet med bekymring for påvirkningen på vertskapsinstitusjonenes akademiske frihet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS