ny strategi

UiB vil tydeliggjøre seg som internasjonalt breddeuniversitet

Den nye strategien tegner et tydelig bilde av Universitetet i Bergen i det norske institusjonslandskapet, sier rektor Margareth Hagen.

— Det er viktig at vi har ulik profil og et godt mangfold i universitets- og høgskolesektoren, sier rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen.
Publisert Oppdatert

Torsdag vedtok styret ved Universitetet i Bergen (UiB) ny strategi.

Strategien har et langsiktig perspektiv og skal gi retning for UiB på et overordnet plan. Den forrige strategien gikk ut i 2022, og den nye skal vare til 2030.

— Strategien gir en tydelig retning for UiB, for hva slags universitet vi skal være, og hvordan vi kan jobbe for å styrke oss fram mot 2030. Vi har en klar identitet som et internasjonalt, forskningsintensivt universitet. Den identiteten og kvaliteten vil vi beholde. I det landskapet vi befinner oss i nå er det viktig, sier rektor Margareth Hagen til Khrono.

Strategien har blitt diskutert inngående på alle nivåer i organisasjonen. Tittelen er fortsatt «Kunnskap som former samfunnet», og om hva universitetet skal være, står det blant annet:

«UiB skal være blant Europas fremste universiteter, internasjonalt kjent for høy kvalitet i forskning og utdanning. Som samfunnsinstitusjon skal vi bidra til en bærekraftig og demokratisk utvikling og være et attraktivt og inkluderende studie- og arbeidssted».

Tror det blir flere universiteter i byen

Under debatten rundt strategien sa Hagen at hun er særlig fornøyd med at den er ambisiøs og at UiB er tydelig som et internasjonalt universitet som satser på forskning.

— Den tegner et tydelig bilde av UiB i det norske forskningslandskapet eller institusjonslandskapet. Vi har et stort mangfold i Norge. Vi vet at vi vil få andre universiteter i Bergen snart. Derfor er det å dyrke og fremme dette mangfoldet i Norge viktig for oss.

— Jeg regner med at Høgskulen på Vestlandet blir universitet. Det er viktig at vi har ulik profil og et godt mangfold i universitets- og høgskolesektoren, helt uavhengig av hvor mange som kommer til Bergen, utdyper hun.

Ikke så forskjellig fra UiO

Styremedlem Marit Warncke kommenterte under debatten at strategien — med noen unntak — like godt kunne vært Universitetet i Oslo sin strategi.

— Hvis vi tok vekk ordet UiB, ville alle sett at det var vår strategi? spurte hun.

Til dette sier Hagen at UiB og UiO alltid har hatt en tydelig profil som breddeuniversiteter med sterke forskningsmiljøer.

— Dette er ikke nytt. Og jeg vet ikke om vi har behov for å skille oss så sterkt fra UiO. Så har vi også noen ulike styrker. UiB er for eksempel sterkere på hav enn UiO, sier Hagen.

Visjoner og ambisjoner

I strategien står det blant annet:

    • UiB skal være blant Europas fremste universiteter, internasjonalt kjent for høy kvalitet i forskning og utdanning. Som samfunnsinstitusjon skal vi bidra til en bærekraftig og demokratisk utvikling og være et attraktivt og inkluderende studie- og arbeidssted.

    • UiB skal flytte kunnskapsgrensene og bidra til en bærekraftig og demokratisk framtid gjennom sterk forskning i og på tvers av disiplinene over en stor faglig bredde.

    • UiB skal utdanne kandidater som kan forme morgendagens samfunn, arbeids- og næringsliv med perspektiver fra ulike fagområder. Vi skal gi studenter et faglig fundament som varer hele livet og som bidrar til å skape kompetente og reflekterte samfunnsborgere.

    • UiB skal være en åpen kunnskapskilde og en fremragende arena for forskningsbasert kunnskapsoverføring og samfunnsdialog.

    • UiB skal være et attraktivt arbeids- og studiested som rekrutterer og utvikler sterk kompetanse og fremmer en samarbeidskultur om felles høye ambisjoner.

Powered by Labrador CMS