rektorvalg ved Universitetet i Oslo

UiO-Stølen stiller med litt nytt lag til rektorvalget

Prorektor Gro Bjørnerud Mo ønsker ikke en ny periode. Åse Gornitzka stiller i par med Stølen til nytt rektorvalg 2021.

Gro Bjørnerud Mo gir seg i rektoratet og Åse Gornitzka stiller til valg som prorektor i neste periode sammen med rektor Svein Stølen.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

At rektor ved Universitet i Oslo (UiO), Svein Stølen, ønsker å fortsette i jobben i fire nye år, er ingen hemmelighet.

Hvem han stiller i team med, har han derimot ikke villet si før nå.

Fredag ettermiddag møtte han og prorektor for utdanning, Gro Bjørnerud Mo, pressen. At nettopp Mo var med, er ikke tilfeldig. Hun ønsker ikke å fortsette i jobben dersom Stølen får fornyet tillit ved valget i 2021.

Inn på hennes plass kommer viserektor for forskning og internasjonalisering, Åse Gornitzka. Hun skal ikke være prorektor for utdanning, som Bjørnerud Mo, men ha ansvaret for forskning og «det store bildet», slik Stølen beskriver det.

Det er også klart at viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sandset, ønsker å fortsette i fire nye år. I tillegg blir Bjørn Stensaker og Mette Halskov Hansen en del av teamet.

De er henholdsvis pedagogikkprofessor og leder for læringssenteret LINK, og professor i Kina-studier.

Stensaker blir viserektor med særlig ansvar for å videreutvikle satsingen på utdanningskvalitet. Hansen blir viserektor med særlig ansvar for å videreutvikle og styrke arbeidet med klima, miljø og tverrfaglighet, opplyser Stølen.

Professor i kinastudier Mette Halskov Hansen blir ny viserektor i Stølens nye team.
Professor Bjørn Stensaker blir den andre nye viserektoren i Stølens team.

— En fantastisk prorektor

For Bjørnerud Mo var det et personlig veivalg som gjorde at hun ikke ønsket fire nye år.

— Da jeg sa ja til å bli med på teamet, visste jeg ikke hvilket privilegium det skulle bli. Og jeg må si at jeg er full av pågangsmot for det siste året. Jeg føler at jeg har fått utrettet mye av det jeg ønsket å utrette.

Til neste sommer har Bjørnerud Mo vært i ulike lederstillinger i 12 år. Det betyr også at hun har 12 år igjen av yrkeslivet før hun når den maksimale pensjonsalderen på 70 år.

— For meg kommer mye av engasjementet fra utdanningsledelse fra mitt eget faglige arbeid. Det er en tid for alt, og nå er det en tid for å gå tilbake til å undervise, sier Mo.

— Har totalbelastning ved å være i toppledelsen i tre år spilt en rolle i din beslutning?

— Det er en belastning å stå i den typen intensitet over tid, det skal jeg ikke legge skjul på. Jeg tror også at min arbeidsform med nøyaktighet og ansvar har gjort at perioder har vært så intense at jeg har spurt - er det bærekraftig? sier Bjørnerud Mo.

Full av lovord

Stølen er full av lovord om samarbeidet med Bjørnerud Mo.

— Det er ikke noe jeg hadde ønsket meg i utgangspunktet. Jeg må være soleklar på at jeg hadde aldri blitt valgt som rektor hvis det ikke var for Gro. Å miste en del av teamet stikker litt i hjertet, men det er riktig for Gro, sier Stølen.

Hvordan har arbeidsforholdet mellom dere vært?

— Nært. Det er så nære at vi kan se om det er uro. Så før vi selv sier noe, så spør vi den andre om det er noe galt. Vi kommer nok til å spise middag sammen resten av livet, sier Stølen.

— Det har vært trygt og vi har kunnet utfordre hverandre. Det har vært veldig mye energi. Vi har satt i gang tidlig om morgenen til sent på kveld i en fire års tid, sier Bjørnerud Mo.

— Problemet er at hun står opp tidlig og jeg legger meg sent, skyter Stølen inn.

Vant over Graver

Stølen vant i sin tid valget i 2017 med 54,84 prosent av stemmene i kampen om rektorkjedet mot jusprofessor Hans Petter Graver. Han overtok da rektorkjedet fra Ole Petter Ottersen, som hadde sittet ved roret i åtte år og ikke kunne gjenvelges.

Før Stølen ble rektor var han prodekan på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Han har også blant annet vært instituttleder ved Kjemisk institutt og styreleder for UiO: livsvitenskap og Digitalt Liv Norge.

Den gang gikk Team Stølen til valg på studenter og utdanning, tydelig ledelse, bedre kvalitet og elitesatsing som hovedpunktene i valgplattformen.

Da han presenterte laget for den neste perioden var Stølen opptatt av å presisere at dette ikke var starten på en valgkamp.

— Vi har meldt oss til søkekomitéen. Vi går ikke ut med et program. Det er to temaer; full trøkk på utdanning og klima, miljø og tverrfaglighet som er en ny dimensjon, sier Stølen.

P.t. ingen motkandidater

Per dags dato har ingen andre motkandidater meldt interesse for rektorjobben. Khrono snakket i juli med flere ved UiO om mulige utfordrere til Stølen. Ingen ønsket heller å bekrefte at de tar opp kampen da Khrono gjorde en omfattende ringerunde til potensielle kandidater.

Forrige fredag oppnevnte styret ved UiO medlemmer til en søkekomité som skal finne utfordrere til Stølen.

— Komiteen skal aktivt bidra til å identifisere og presentere gode rektor- og prorektorkandidater i forkant av valget. Det er viktig for alle parter å få reelle valg, for å sikre universitetets demokratiske prosesser, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen til uio.no.

Stølen sier at han ser gjerne at en motkandidat melder seg, men han ikke er sikker på om det er en «fare for demokratiet» at det ikke melder seg noen motkandidater i en mellomperiode.

Styret kan avlyse valget

Hvis ingen stiller mot Svein Stølen som ny rektor, kan et flertall i universitetsstyret vedta å droppe hele valget.

Det går fram av UiOs valgreglement paragraf 18, punkt 8.

Der står det at dersom det bare er fremmet ett forslag på rektor- og prorektorkandidat, anses disse som valgt dersom mer enn halvparten av universitetsstyrets medlemmer stemmer for dette. Dersom slikt flertall ikke foreligger, startes valgprosessen på ny.

Les også: Ikke alle er opptatt av flere kandidater ved rektorvalg

Powered by Labrador CMS