Nina Teigland i Språkrådet minner om at universiteter og høgskoler har et lovverk å forholde seg til. Foto: Språkrådet / Moment Studio

UiO valgte bort norsk e-bokleverandør

Språk. Bokbasen ville levere norske e-bøker til Universitetet i Oslo, som heller valgte å gå for en britisk leverandør. Direktøren i Bokbasen kaller det hele for trist, mens Språkrådet vurderer å gå i dialog med UiO.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Universitetet i Oslo inngikk nylig en avtale med britiske Ebsco, om levering av e-bøker til universitetsbiblioteket tilknyttet institusjonen.

Nå vurderer Språkrådet å gå i dialog med UiO, mens norske Bokbasen reagerer på at de ikke nådde opp i anbudsprosessen.

— Vi ble diskvalifisert fra konkurransen fordi vi bare leverer e-bøker på ett språk. Når det ene språket er norsk, er det noe som skurrer, sier administrerende direktør i Bokbasen AS, Bente Franck-Sætervoll.

Sammen med de største norske akademiske forlagene, herunder Universitetsforlaget, Cappelen Damm Akademisk, Gyldendal Akademisk og Samlaget, driver Bokbasen AS studieplattformen Allvit.

Via Allvit kan studenter kjøpe og låne akademiske bøker, og konseptet er et resultat som følge av økt satsing på digitalisering i utdanningssektoren.

— Vi opplever også at de ulike utdanningsinstitusjonene har vært svært positive til at det nå kommer et bredt utvalg av digitale utgivelser på norsk, sier Franck-Sætervoll.

Ingen norske titler

I fjor høst la Universitetet i Oslo ut et anbud der målet var å innhente tilbud om e-bøker til universitetsbiblioteket. Ett av kravene i anbudet var at tilbyderne kunne liste opp 40 utvalgte titler på bøker med tilhørende pris. I tillegg skulle tilbyderne melde fra om faktorer som for eksempel administrative prosesser og forlagsrelasjoner.

Bokbasen-direktør Bente Franck-Sætervoll synes det er trist at de norske forlagene ikke nådde opp i konkurransen med britiske Ebsco. Foto: Privat

Bokbasen må gjerne være frustrerte over at forespørselen fra oss i denne omgang ikke adresserte norske e-bøker, men vi får ikke gjort så mye med det.

Kjell-Gunnar Linde Thomsen

— Utfordringen for oss var at ingen av titlene som skulle brukes som eksempler var norske. 34 titler var engelske, mens de resterende seks var tyske, forteller Franck-Sætervoll.

Hun forteller at ledelsen i Bokbasen reagerte på dette, men at de likevel bestemte seg for å levere et tilbud til UiO. I avslagsbrevet fra UiO til Bokbasen kan man lese at «pris-scoren» til Bokbasen ikke er vurdert. Dermed foreligger det heller ingen totalscore for Bokbasen.

Anskaffelsesrådgiver ved Universitetet i Oslo, Kjell-Gunnar Linde Thomsen, som er saksbehandler i universitetsbibliotekets anbudsprosess, forteller at det ikke var mulig å gi Bokbasen en fullverdig poengscore, ettersom de ikke hadde gitt eksempler på titlene som UiO etterspurte.

— Bokbasen er vurdert på lik linje med de andre tilbyderne, men vi mangler sammenligningsgrunnlag for pris på titlene, sier Linde Thomasen.

Ble overrasket

I løpet av anbudsprosessen åpnet UiO opp for å inngå avtaler med opptil tre leverandører. Derfor var overraskelsen stor i Bokbasen-leiren da det ble offentliggjort at britiske Ebsco hadde vunnet fått anbudet og at deres eget tilbud var blitt avslått.

— Først ble vi selvsagt overrasket over at UiO i denne prosessen ikke synes å ha vektlagt tilgang til norsk faglitteratur. Det skal også nevnes at det ikke hadde medført noen kostnad for UiO å inngå en rammeavtale med Bokbasen og Allvit om tilgang til å kjøpe norske lisenser, understreker Bente Franck-Sætervoll.

Fakta

E-bøker

Et digitalt medium som tilsvarer en vanlig bok.

Kan leses på datamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner og lignende.

Kan være en elektronisk utgave av en tradisjonell bok på papir, men også eksistere uten at det finnes en trykt ekvivalent.

En alminnelig e-bok som kun inneholder tekst er sjelden større en 1 megabyte, noe som tilsvarer omtrent en fjerdedel av en vanlig bildefil.

— Vektlegger dere ikke norsk faglitteratur, Linde Thomsen?

— I dette anbudet har ikke språk vært i fokus. Anbudet er laget ut ifra hvilke type titler og forlag som universitetsbiblioteket erfarer at brukerne av biblioteket etterspør, svarer Linde Thomsen, og legger til:

— Det er riktig at vi forbeholdt oss retten til å inngå avtaler med opptil tre ulike aktører – men det var hvis vi så at det ville medføre en betydelig gevinst.

På spørsmål om det ikke burde være interessant for UiO også å skaffe studenter og ansatte bred tilgang også til norsk faglitteratur, svarer Linde Thomsen følgende:

— Jo, men det har vi muligheter til på flere andre måter enn akkurat gjennom dette anbudet.

— Tilbyr Ebsco faglitteratur på norsk?

— Det kan jeg ikke svare på fordi det ikke har vært en aktuell problemstilling for oss i denne sammenhengen. I dette anbudet har fokuset vært tilgang til internasjonal faglitteratur som vi opplever at studenter forskere etterspør, poengterer Linde Thomsen.

I en e-post som Khrono mottok etter intervjuet med Linde Thomsen informerer Ebsco om at at de tilbyr noe faglitteratur på norsk, men at hovedfokuset deres er på internasjonal faglitteratur.

Les også debattinnlegget «Slik bør sektoren ta tempen på fagspråket»

Språkrådet: — Aktuelt med dialog

Nina Teigland er Språkrådets seksjonssjef for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning. Hun understreker at hun ikke vet noe om de eventuelle andre prosessene UiO har gående når det kommer til anskaffelse av norsk faglitteratur, men legger ikke skjul på at hun synes denne konkrete saken er spesiell.

— Vi jobber hardt for å styrke det norske språket, og utdanningssektoren er en svært viktig sektor for oss. Vi vet at tendensen er at det blir mer engelsk i denne sektoren, og derfor er det viktig at de ulike utdanningsinstitusjonene tar grep for å sikre at utviklingen av norsk fagspråk faktisk blir fulgt opp, sier Teigland.

Hun minner om at dette er noe som er nedfelt både i universitets- og høyskoleloven (UH-loven) og i de ulike institusjonenes egne retningslinjer. I UH-loven står det i klartekst at universiteter og høyskoler har ansvar for vedlikehold og videreutvikling av norsk fagspråk.

I UiOs egne retningslinjer heter det blant annet at «språkpolitikken ved universitetet skal utformes slik at den ivaretar og utvikler bruk av norsk språk og fagterminologi» og at «norsk er hovedspråket i undervisningen».

Teigland kommenterer:

— Slik som anbudet til UiO er utformet i denne saken, er det ikke lagt opp til at leverandøren skal kunne tilby faglitteratur på norsk.

Teigland forteller videre at det fort kan bli aktuelt for Språkrådet å gå i dialog med universitetsledelsen i Oslo for å forsikre seg om at norsk faglitteratur er noe det blir satset på.

— Vi vet egentlig lite om hvor mye norsk faglitteratur på e-bøker de ulike universitetene kan tilby studentene og de ansatte ved institusjonene, og derfor må vi undersøke nærmere hva som er status. Det er høyskolene og universitetene sitt ansvar å sørge for at norsk fagspråk ikke blir akterutseilt og faller mer og mer ut, poengterer Teigland avslutningsvis.

— De må gjerne være frustrerte

Linde Thomsen ved UiO understreker at universitetsbiblioteket har mange prosesser på gang, som er knyttet til både norsk og også samisk litteratur, men poengterer enda en gang at språk ikke har vært tema i anbudet som Ebsco altså vant.

Slik som anbudet til UiO er utformet i denne saken, er det ikke lagt opp til at leverandøren skal kunne tilby faglitteratur på norsk.

Nina Teigland

— Bokbasen har ikke svart like bra som konkurrentene sine. De må gjerne være frustrerte over at forespørselen fra oss i denne omgang ikke adresserte norske e-bøker, men vi får ikke gjort så mye med det. Vi har meddelt dem at dette med norske e-bøker kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

— Det hadde ikke kostet dere noe å inngå en rammeavtale som også ville sikret dere tilgang til norsk litteratur. Vurderte dere å gjøre dette?

— Nei, i denne omgang har vi vært mer opptatt av andre faktorer. Vi må møte behovene til brukerne våre, svarer Linde Thomsen til slutt.

Franck-Sæterdal i Bokbasen kjøper ikke forklaringen til Linde Thomsen.

— At de ikke engang kan svare på hvor mye norsk faglitteratur anbudsvinnerne har mulighet til å levere, sier sitt. Det har ikke vært viktig for UiO å sørge for tilgang til norsk faglitteratur, og dermed har de valgt å ekskludere en leverandør som kunne levert alt som finnes av norske e-bøker.

— I stedet for er vi ute av dansen. Det er trist, kommer det fra den administrerende direktøren.

Powered by Labrador CMS