innlevering

UiS har behandlet klagen: Studentene får ikke godkjent for sent levert oppgave 

— Et slag i trynet, sier student Hanne Eide Lohne.

Studentene Hanne Eide Lohne (t.v.) og Anna Louise Sunde bommet på innleveringsfristen, men mener de straffes urimelig hardt.
Publisert

Khrono skrev mandag om de to masterstudentene Hanne Eide Lohne og Anna Louise Sunde som leverte en prosjektoppgave 22 timer for sent. 

Universitetet i Stavanger nekter å ta imot oppgaven, som var en del av vurderingsgrunnlaget i et emne.

Studentombud Maren Anne Kvaløy ved universitetet mener imidlertid at universitetet burde vise mer skjønn, og mente det var urimelig av universitetet å ikke ville se på saken på nytt.

Tirsdag behandlet Nemnd for studentsaker ved Universitetet i Stavanger klagen fra studentene. Nemnda gir ikke studentene medhold.

— Det er ganske kjipt at systemet er så rigid. Det virker ikke som de har tatt hensyn til konsekvensene det får for oss, sier Hanne Eide Lohne.

Vurderte kun formelle feil 

I sitt vedtak understreker nemnda at deres kompetanse er begrenset til å vurdere om det foreligger formelle feil ved saksbehandlingen.

Nemnda viser til at det var informert om innleveringsfristen i et vedlegg og på studentweb.

«Det er etter nemndas syn studentenes eget ansvar å sette seg inn i fristene for levering av eksamen», heter det i vedtaket.

Når det gjelder studentenes argument om at en forsinket innlevering ikke ville gitt dem noen fordeler, skriver nemnda:

«Nemnda viser til at frist for innlevering er tydelig kommunisert til studentene. Prosjektoppgaven ble sendt inn etter fristen og ble derfor ikke godtatt. Nemnda vektlegger likebehandling av studentene med tanke på overholdelse av frister for innleveringer. Nemnda kan ikke se at det foreligger forhold som tilsier at prosjektoppgaven likevel bør godtas.» 

I et skriv vedlagt vedtaket står det at dette ikke kan påklages.

Studentene er skuffet over at nemnda kun har vurdert om det har skjedd saksbehandlingsfeil, for det var ikke saksbehandlingsfeil de klaget på.

— Det virker som om de fremdeles ikke har utvist skjønn og gjort en rimelighetsvurdering. Så det er jo litt et slag i trynet at vi må sitte og skrive fem sider hver på en oppgave for å få mastergraden til jul, sier Lohne.

For hun tror ikke de kan levere oppgaven de allerede har forsøkt å levere, på nytt.

— Vi må sikkert skrive en ny. Så det blir sikkert ny gruppe og ny oppgave, hvis ikke blir vi vel tatt for plagiat.

— Enige at en frist er en frist 

Studentene forteller om mye støtte etter at saken om dem ble publisert i Khrono, og de reagerer på det de kaller forskjellsbehandling av studenter og ansatte.

— Vi er helt enige i at en frist er en frist. Men dette handler om at konsekvensene av feilen er avhengig av hvem som gjør den, sier de. 

— Det er mange som støtter oss i at dette er fryktelig byråkratisk. At det er liten vilje til å se det menneskelige i det. Mens de som sitter på fakultetet kan gjøre feil kan gjøre alt de vil av feil, sensurfrister kan flyttes og herjes med, mens en menneskelig feil ikke er så greit når du er student.

Egentlig skulle de to studentene ha levert gruppeoppgaven høsten 2022. Men de ble nektet å levere fordi de var for på gruppa. Nemnd for studentsaker fastslo senere at det var feil å nekte dem å levere oppgaven på dette grunnlaget. Men dette vedtaket kom først våren 2023, så innleveringen ble uansett forsinket.

Powered by Labrador CMS