eksamen

UiT dropper skoleeksamen i hele vårsemesteret også

UiT har bestemt at det ikke blir skoleeksamener ved universitetet våren 2022 heller. Og det er ikke bare på grunn av korona.

UiT legger om fra skoleeksamen til hjemmeeksamen våren 2022 også. — Kan også være et pedagogisk gode, sier rektor Dag Rune Olsen. , har ledelsen bestemt.
Publisert Oppdatert

På styremøtet på UiT Norges arktiske universitet torsdag, opplyste rektor Dag Rune Olsen at det kun blir hjemmeeksamen/digitale eksamener også i vårsemesteret 2022.

— Vi har besluttet å legge om fra skoleeksamen til hjemmeeksamener. Det har ikke kun med korona å gjøre, men kan også være et pedagogisk gode. Vi får en dytt bak til å se på andre eksamensformer, for skriftlig skoleeksamen er ikke nødvendigvis den beste vurderingsformen, kanskje tvert i mot, sa Olsen på styremøtet.

Rektor ved UiT, Dag Rune Olsen, åpner for å utrede permanent ordning med hjemmeeksamen.

Han sa videre at UiT skal se på andre evalueringsformer og gjøre en evaluering gjennom semesteret.

Spørsmål fra studentene

Det var studentrepresentantene i styret som tok opp saken, Ole Andreas Myhrer Smith og Maren Irene Gåre Bakkevoll.

— Vil UiT utrede om den riktige veien å gå er å utfase skoleeksamen og vil skoleeksamen bli satt på pause neste semester, spurte de.

Dag Rune Olsen svarte bekreftende på det siste, men sa at det ikke er planlagt noen utredning om å fase ut skoleeksamen.

— Men det kan vi kanskje gjerne gjøre, sa han.

UiT har ikke hatt skoleeksamener på campus i høst, unntatt i noen få ekstraordinære tilfeller.

«Avvikler ikke over bordet»

Meningene i styret var litt delte om verdien av skoleeksamen.

Styremedlem Jonas Stein påpekte at det er viktig å ha en bredde av forskjellige vurderingsformer, men at pandemien har åpnet for nye måter å gjøre det på og at det kan være mye positivt ved det.

— Jeg er ikke umiddelbart med på et styre som avvikler skoleeksamen per se, i hvert fall ikke over bordet, sa Ketil Zachariassen som i likhet med Stein er valgt inn i styret av vitenskapelig ansatte.

— Skoleeksamen er gammeldags, men vi skal være forsiktige med å avskaffe det. Det er ikke gitt at det i alle situasjoner er bedre med andre eksamensformer, mente Anders Lind, som er valgt inn av midlertidig ansatte.

En regel med unntak

Prorektor for utdanning, Kathrine Tveiterås, presiserte at selv om hovedregelen er at det ikke skal være eksamen på campus våren 2022, så finnes det unntak der det er faglige grunner for det.

— Det viktigste er at vi gir studentene forutsigbarhet om eksamensform. Nå får vi to semestre med erfaring med flere eksamensformer, og det vil gi oss mye av den kunnskapen studentrepresentanten etterspør. Vi trenger å utvikle flere vurderingsformer, sa Tveieterås, som la til det er viktig å se på utfall av de forskjellige eksamensformene når det gjelder gjennomføring og resultater.

Ole Andreas Myhrer Smith understreket at spørsmålet fra studentrepresentantene ikke var et forsøk på å utfase skoleeksamen totalt sett, men å se på muligheter for ulike vurderingsformer.

— Ved å ta i bruk hjemmeeksamener i større grad, legger man føringer for et mer fremoverrettet universitet, mente han.

Powered by Labrador CMS