ledelsesmodell

UiT får ansatt rektor

Med 6 mot 5 stemmer vedtok styret ved UiT onsdag å endre modell fra valgt til ansatt rektor.

Styret ved UiT Norges arktiske universitet.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken oppdateres)

Med knappest mulig margin vedtok styret ved UiT Norges arktiske universitet å endre ledelsesmodell fra valgt til ansatt rektor. Dagens valgte rektor, Anne Husebekk, var en av de 6 som stemte for å gå over til ansatt rektor.

Fakta

Styret ved UiT Norges arktiske universitet

Faste medlemmer av styret:

 • Styreleder: Anne Husebekk (rektor)
 • Lin Marie Holvik (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet). På møtet 17. juni møtte vara Christian Chramer i stedet for Holvik.
 • Anita A. Stenhaug (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Stig A. Slørdahl (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet).
 • Anders Malmberg (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Julia Wong (valgt blant studentene)
 • Ole Even Andreassen (valgt blant studentene)
 • Tore Nesset (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Margrethe Esaiassen (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Jonas Stein (valgt blant vitenskapelige ansatte i midlertidig stilling)
 • Kjersti Dahle (valgt blant teknisk/administrativt ansatte)

Dermed trosset styret et stort flertall blant ansatte og studenter, som ønsker å fortsette med valgt rektor.

Rektor og styreleder Anne Husebekk sørget for flertallet sammen med de eksterne styremedlemmene Stig Slørdahl, Anders Malmberg, Christian Chramer, Anita Stenhaug og en representant valgt av faglig ansatte, Margrethe Esaiassen.

De som stemte for å fortsette med valgt rektor var de to studentrepresentantene, Julia Wong og Ole Even Andreassen, samt ansatterepresentantene Kjersti Dahle, Tore Nesset og Jonas Stein.

Husebekk flagget syn

Anne Husebekk åpnet debatten på styremøtet med å flagge at hun var for å endre modell. Hun la vekt på det problematiske ved å være faglig leder, men ikke ha ansvar for ressursene.

— Det bør være sammenheng mellom de som bestemmer over ressursene og de som står for den faglige ledelsen av universitetet, sa hun.

Husebekk viste også til at det er lite engasjement i universitetsdemokratiet, med vanligvis lav deltakelse i valg.

Hun sa også at UiT allerede har hatt god erfaring med ansatte instituttledere og dekaner, selv om også dette ble innført med en viss skepsis fra organisasjonen.

Under debattmøtet 14. mai sa Husebekk at det kan føles ensomt å være valgt rektor.

— Jeg har savner å ha en ekstern styreleder. Jeg tror det ville betydd noe bra og gitt ekstra fremdrift. Vi kan lett bli oss selv nok ved å ha all makt samlet innenfor murene, sa hun på styremøtet.

Skuffelse blant ansatte

En høring på universitetet forut for styrebehandlingen viser stort flertall for å fortsette med valgt rektor.

En spørreundersøkelse som fagforeningene ved UiT gjorde blant sine medlemmer viste at 80,6 prosent var for å fortsette med valgt rektor.

Hovedtillitsvalgt for NTL på UiT, Marit Martinsen Dahle, er skuffet over vedtaket.

— Vi er skuffet og særlig skuffet over at det i en så viktig sak blir avgjort med bare en stemme. Vi mener styret har et svakt grunnlag for å gjøre en slik endring og mener det er skuffende at de ikke lytter mer til organisasjonen som har hatt en tydelig stemme i denne saken, sier hun.

Marit Martinsen Dahle er hovedtillitsvalgt for NTL ved UiT.
Fakta

Ansatt rektor

Ansatt rektor på åremål og ekstern styreleder er normalmodell for styring og ledelse ved statlige universiteter og høgskoler (§ 10-1). Dette innebærer at rektor er sekretær for styret, og daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. Modellen innebærer enhetlig ledelse av institusjonen.

Kilde UH-loven

Dahle mener det var uklokt å presse dette gjennom og mener styret nå har gjort et veivalg.

— Jeg ser ikke for meg at vi noen gang kommer til å få opp denne debatten igjen, sier Dahle.

Hun sier at de etter å ha snakket med flere styremedlemmer i forkant av møtet, var forberedt på at det kunne tippe begge veier.

— Jeg skulle ønske det var en større margin. Studentene og de ansatte har vært ganske klare i sin sak, så ender det opp med at det er de eksterne og to interne som avgjør. Jeg synes universitetet er rikelig styrt utenfra, sier Dahle.

Stemningen snudde under debatten

En stund, midt ute i debatten, lå det an til at styret ville gå for valgt rektor. Mange var i tvil, og flere av styremedlemmene påpekte at de ville kunne leve godt med begge modeller.

Blant annet viste både Husebekk og flere andre til at det kommer en ny universitets- og høyskolelov våren 2021, der det er foreslått endringer i ledelsesmodellen. UH-lovutvalgets flertall foreslår at alle skal ha ekstern styreleder, uavhengig av om de har ansatt eller valgt rektor.

— Selv om jeg har flagget at ansatt rektor vil være det beste i framtiden, er kanskje ikke tiden inne nå, i lys av at det kommer ny UH-lov. Kanskje det er for tidlig, sa Husebekk midt i møtet.

Det fikk de eksterne styremedlemmene, som prinsipielt også var for en modell med ansatt rektor, til å vakle.

— Er styret i ferd med å bli feigt nå, spurte Husebekk etter dette, og hun oppfordret styret til å tenke prinsipielt.

Etter dette viste en prøvevotering flertall for ansatt rektor og det samme resultatet kom i den endelige voteringen.

Fosslands stilling forsvinner

Vedtaket betyr at stillingen som universitetsdirektør faller bort fra 1. august 2021.

I saksframlegget skriver universitetsdirektør Jørgen Fossland at en mulighet kan være å ha en administrasjonssjef som leder administrasjonen på delegasjon fra rektor. En annen mulighet kan være å la prorektorer og/eller avdelingsdirektører lede administrative fagavdelinger på direkte delegasjon fra rektor. Disse tingene vil bli avgjort i en egen sak etter sommerferien.

Powered by Labrador CMS