UiT ga kvinne for lav lønn og ble felt for diskriminering

En mann og en kvinne ble ansatt i nesten identisk stilling. Likevel startet han med 85 000 kroner mer enn henne. Nå er UiT felt i Diskrimineringsnemnda.

UiT deler ikke nemndas syn på saken.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Diskrimineringsnemnda konkluderte 19. mai med at UiT Norges arktiske universitet har diskriminert en kvinne da de ga hennes mannlige kollega høyere lønn.

«Ulikt arbeid eller arbeid av ulik verdi kan begrunne lovlig ulik lønn, men det er ikke tilfelle i vår sak,» skriver nemnda i sin avgjørelse.

— Jeg er fornøyd med avgjørelsen, siden den er i tråd med min oppfatning av saken, sier kvinnen som klagde universitetet inn for kjønnsdiskriminering til Forskerforum som først omtalte saken.

Samme fagfelt og stillingstittel

I 2018 ble to personer innen samme fagfelt, og med samme stillingstittel ansatt omtrent samtidig ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ved UiT.

Likevel fikk de forskjellig lønn. Kvinnen oppdaget dette ved en tilfeldighet etter en god stund.

Nemnda viser til at begge personene ble tilsatt i stillinger med samme stillingstittel og på samme arbeidssted. Videre konkluderer nemnda:

«De to var jevnaldrende, hadde samme utdanning og var begge funnet kvalifisert av en innstillingskomité. Nemnda har etter dette kommet til at det er grunn til å tro at [kvinnen] blir diskriminert på grunn av kjønn.»

Utfordrende rekrutteringssituasjon

UiT skal ha nektet for at lønnsforskjellene skyldtes diskriminering på grunn av kjønn. Ifølge kjennelsen viste universitetet til at lønnsforskjellen er resultat av individuelle lønnsplasseringer basert på konkurransesituasjonen.

«I det konkrete tilfellet med avlønning av den mannlige kollegaen er det lagt vekt på en utfordrende rekrutteringssituasjon, samt et behov for å få noen raskt på plass for å ivareta undervisningen,» kommer det fra UiT ifølge nemndas avgjørelse. UiT viser til mannens tidligere lønnsnivå for å forklare hvorfor de måtte tilby ham høyere lønn.

Men Diskrimineringsnemnda mener ikke at dette er god nok grunn for å komme utenom likestillings- og diskrimineringslovens paragraf 34 om at kvinner og menn skal ha lik lønn for samme arbeid eller arbeid av lik verdi.

Deler ikke nemndas syn

Fakultetsdirektør Frode G. Larsen sier til Forskerforum at de er overrasket over Diskrimineringsnemndas vedtak i saken.

— UiT deler ikke nemndas syn på saken, og noterer at vår redegjørelse ikke er lagt til grunn for vedtaket, sier han.

Hovedtillitsvalgte for Forskerforbundet, Olaf B. Styrvold, mener derimot dette var et klart brudd på likestillingsbestemmelsene og er svært glad for resultatene ifølge Forskerforum.

— Vi håper at universitetet skjønner alvoret i dette og tar lærdom, sier han.

Powered by Labrador CMS