Styret ved UiT Norges arktiske universitet har skal ha styreseminar og møte i Alta 5. mars. Her fra møtet i juni 2019. Foto: David Jensen/UiT

UiT har fått fart på pengebruken sin

Styremøte. UiT har strevd med penger som hoper seg opp og ikke blir brukt, men nå ser det ut til at problemet er løst. Følg styremøtet direkte her.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

UiT Norges arktiske universitet har styremøte i Alta 5. mars fra kl 9 til 13.30. Du kan følge møtet direkte nederst i denne saken.

En av sakene er budsjett- og økonomirapport per 3. tertial 2019.

Av rapporten går det fram at UiT nå virkelig har fått fart på pengebruken. Ubrukt bevilgning fra Kunnskapsdepartementet er redusert med 336 millioner kroner siden forrige årsskifte.

Dermed er avsetningsnivået redusert fra 14 prosent av bevilgningen til 4 prosent i løpet av 2019 for UiT som helhet. Alle fakultetene er også godt under målet om at ubrukte midler ikke skal overstige 10 prosent av bevilgningen. Høyt nivå på investeringer og anskaffelser er hovedforklaringen.

Fakta

Styret ved UiT Norges arktiske universitet

Faste medlemmer av styret:

 • Styreleder: Anne Husbekk (rektor)
 • Lin Marie Holvik (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Anita A. Stenhaug (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Stig A. Slørdahl (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet).
 • Anders Malmberg (eksternt styremedlem oppnevnt av Kunnskapsdepartementet)
 • Julia Wong (valgt blant studentene)
 • Ole Even Andreassen (valgt blant studentene)
 • Tore Nesset (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Margrethe Esaiassen (valgt blant vitenskapelige ansatte i fast stilling)
 • Jonas Stein (valgt blant vitenskapelige ansatte i midlertidig stilling)
 • Kjersti Dahle (valgt blant teknisk/administrativt ansatte)

En annen, viktig grunn til at fakultetene nå har mye mindre ubrukte midler er at styret vedtok å inndra 110 millioner fra dem i oktober 2019.

I løpet av 2020 skal fakultetene ned i 7 prosent ubrukte midler, og ifølge universitetsdirektør Jørgen Fossland er dette målet nå innen rekkevidde.

Mens problemet hittil har værty for mye ubrukte midler som har hopet seg opp, sier Fossland nå at det kan bli litt vel små avsetninger.

«Et avsetningsnivå for UiT på 4 prosent kan vurderes som lavt og gi noe redusert handlingsrom for større investeringer innen bygg og infrastruktur», skriver han.

Ny utviklingsavtale

Utviklingsavtalen som UiT har med Kunnskapsdepartementet skal justeres og styret får et forslag til ny avtale på bordet under møtet i Alta.

UiT inngikk en to-årig utviklingsavtale i 2017. I år skal avtalen justeres og forlenges ut 2022. Dermed vil UiT få samme avtaleperiode som de andre som har slike avtaler.

Dette er de fem hovedmålene i dagens avtale:

 • UiT skal være ledende innen utdanning og forskning om Arktis, og styrke sin posisjon som Norges arktiske universitet.
 • UiT skal bidra til mer samarbeid og bedre arbeidsdeling i sektoren.
 • UiT skal utvikle flere fagmiljø på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, spesielt innenfor de fem tematiske satsingsområdene.
 • UiT skal heve undervisningskompetansen til sine ansatte og arbeide mer systematisk for å bedre studiekvaliteten.
 • UiT skal oppnå bedre strategisk styringsevne og utnytte sine ressurser mer effektivt.

Avtalen har fem hovedmål, og det legges ikke opp til store endringer i den justerte avtalen. Hovedmålet om mer samarbeid og arbeidsdeling i sektoren tas ut i forslaget, men flere av delmålene legges inn under andre hovedmål, heter det.

Møtet ser du her:

Powered by Labrador CMS