lønn

UiT har gitt tariffstridige lønnstillegg

Fagforeningene ved UiT reagerer på tariffstridige lønnstillegg til ansatte etter omorganiseringer. Nå har de fått medhold fra departementet.

Marit Martinsen Dahle er hovedtillitsvalgt for NTL ved UiT Norges arktiske universitet.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

UiT Norges arktiske universitet har vært gjennom mange fusjoner og omorganiseringer de siste årene, helt siden Høgskolen i Tromsø ble fusjonert inn i 2009.

Mange ansatte, særlig de som har lederfunksjoner, har de siste årene blitt innplassert i andre passende stillinger i ny organisasjon, og har fått lønnstillegg som om de var nyansatte.

Dette har fagforeningene ved UiT, Norsk tjenestemannslag (NTL), Forskerforbundet, Akademikerne og Parat, påpekt at er i strid med tariffavtalen. Deres hovedsammenslutninger tok opp saken med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og nå har de fått fullt medhold av departementet.

«Ikke grunnlag for lønnsjusteringene»

I et brev 26.juni skriver KMD at innplassering i «annen passende stilling» ifølge forskrift til statsansatteloven § 7, ikke er en ny ansettelse.

Olaf Styrvold er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiT.

«Det er følgelig ikke grunnlag for å gi slik lønnsjustering som universitetet har praktisert.», skriver departementet og ber UiT endre praksis med en gang, og ikke vente til en pågående omorganisering av Avdeling for bygg og eiendom (BEA) er ferdig.

— Vi er selvfølgelig strålende fornøyd med at KMD har gitt oss fullt medhold, men samtidig har vi gjentatte ganger tatt opp problemstillingen uten å få noen respons fra arbeidsgiver, sier hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved UiT, Olaf Styrvold, sammen med hovedtillitsvalgt for NTL, Marit Martinsen Dahle.

Trodde de var på trygg grunn

Organisasjons- og økonomidirektør Odd Arne Paulsen sier til Khrono at UiT endrer praksis, slik KMD ber om.

— Vi har hatt som praksis at vi har kunnet innplassere ansatte i en stilling med inntil to lønnstrinn høyere lønn etter omorganiseringen, og vi har også gitt noen av disse lønnstillegg innen 12 måneder etter. Vi mente at vi var på trygg grunn når vi gjorde dette, men vi forholder oss selvsagt til det KMD skriver i brevet, sier Paulsen.

Han sier videre at praksisen de har ført skyldes et ønske om å kunne innplassere ansatte etter fortrinnsrett i nye stillinger som er litt høyere avlønnet enn personens tidligere stilling. Det vil si at fortrinnsretten ikke blir opphevet av en liten lønnsforskjell alene.

— Vi taper litt fleksibilitet når vi må endre praksis, men det er en liten korreksjon, sier han.

— Kommer ansatte som har fått lønnstilleggene til å beholde dem?

— Ja, det er arbeidsgiver som har tolket reglene feil, og det skal ikke gå utover de ansatte, sier Paulsen.

Organisasjons- og økonomidirektør Odd Arne Paulsen ved UiT trodde de var på trygg grunn da de gjorde lønnsjusteringene.

Ønsket å vente med endringen

Fagforeningene tok opp saken på nyåret og ba også en oversikt over hvor mange som har fått tariffstridige lønnstillegg, som vanligvis er vært tilsvarende to lønnstrinn, noe som har gitt lønnstillegg på 25-60.000 kroner i de fleste tilfeller.

— Det dreier seg i hvert fall om flere titalls ansatte de siste årene, som har fått tariffstridige lønnstillegg både én og to ganger. Arbeidsgiver opplyste på IDF-møtet i januar (IDF er informasjons- drøftings og forhandlingsmøter mellom tjenetsemannsorganisasjonene og arbeidsgiver, red.mrk.) at slike ensidige lønnsendringer fra arbeidsgiversiden har vært en praksis ved alle fusjoner ved UiT siden 2009, sier de.

I et brev til fagforeningene 18. februar skrev organisasjons- og økonomidirektør Odd Arne Paulsen at UiT ville endre praksis, men vente til etter at omorganiseringen av Avdeling for bygg og eiendom (BEA) er ferdig, dette av hensyn til likebehandling av ansatte i omstillingsprosesser ved UiT.

Nå har UiT-ledelsen altså fått beskjed om å endre praksis umiddelbart.

Kritiserer lønnssamarbeidet

Fagforeningene er ikke imponert over måten arbeidsgiver driver lønnsarbeidet ved universitetet.

—Vi reagerer kraftig på at vi ikke er koblet inn i disse sakene, slik vi skulle vært ifølge tariffavtalen. Vi prøver å følge opp alle lover og regler,, men så skjer det lønnsutvikling som vi ikke har oversikt over og som er tariffstridig.

— Vi har vanligvis et veldig godt samarbeid med arbeidsgiver, men ikke når det gjelder lønn. Der er vi drivende uenige med arbeidsgiver på en del punkter. Samarbeidet om lønnsutviklingen har ikke vært enkelt, og det blir stadig vanskeligere, sier de.

Kjenner seg ikke igjen i kritikk

Til kritikk fra fagforeningene om at samarbeidet om lønnsutviklingen ikke er enkelt og stadig blir vanskeligere, svarer Paulsen:

— Fra arbeidsgivers side kjenner vi oss ikke igjen i at det skal være et dårlig samarbeid. Vi har også ganske samstemmige evalueringer fra partene etter lønnsforhandlinger, som karakteriserer samarbeidet som godt. Så kan vi være uenige i enkeltsaker, men det er en del av partssamarbeidet, sier han.

Powered by Labrador CMS