Nye leiarar i Tromsø

UiT Norges arktiske universitet har tilsett viserektorar i Harstad og Alta. To nye dekanar er også på plass.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kriss Rokkan Iversen er tilsett som viserektor for Sør-Troms og Nordland, medan Sveinung Eikeland er tilsett som viserektor for Nord-Troms og Finnmark, melder UiT Norges arktiske universitet.

Det blei avgjort på universitetsstyremøtet, 30. november.

Hovudsete for stillingane er lagt til Alta og Harstad.

Kriss Rokkan Iversen har doktorgrad i marin systemøkologi frå UiT, og jobbar i dag i SALT, ei bedrift ho har vore med å grunnleggje. For ti år sidan satt ho også i universitetsstyret ved UiT.

Glad og takksam

— Eg er utroleg glad, takksam og stolt for høvet til å bidra med min kompetanse og mine perspektiv, samt å vere med å utvikle UiT og landsdelen vidare, seier Rokkan Iversen.

Sveinung Eikeland ny viserektor i Alta. Foto: UiT

Sveinung Eikeland innehar i dag stillinga som viserektor ved UiT i Alta, og er ein del av universitetsleiinga ved UiT.

Viserektorane skal bidra til å løfte fram UiTs satsingar i forsking og utdanning. Stillinga som viserektor er ein fagleg leiarfunksjon, og har på vegner av rektor ansvar for UiT si verksemd som regional utviklingsaktør og for å tydeleggjere og forsterke UiTs samla innsats på dette området. Viserektor er tilsett i årmål fram til 31.juli 2021.

Nye stillingar

Universitetsstyret ved UiT vedtok i juni i år å opprette dei to nye viserektorstillingane som ein del av den nye organiseringa av UiT frå 1. januar 2018. Då blir det seks fakultet ved universitetet, samanlikna med åtte i dag.

Frå 1. januar 2020 blir Troms og Finnmark gjort om frå to fylke til ein region, utan at dette skal ha noe å seie for ansvarsområda til dei to viserektorane.

To nye dekanar

Lena Bediksen, ny dekan ved Det juridiske fakultet. Foto: UiT

Det same styremøtet i dag tilsette også Thrina Loennechen som dekan ved Det helsevitskapelege fakultet, og Lena Bendiksen som dekan ved Det juridiske fakultet.

Thrina Loennechen er i dag instituttleiar ved Institutt for farmasi ved UiT.

Lena Bendiksen er i dag professor ved Det juridiske fakultet. Ho var einaste søkar til stillinga.

Under diskusjon om ny fakultetsstruktur var det stor debatt kring Det juridiske fakultet, som ei arbeidsgruppe foreslo å legge ned. Men etter mykje dragkamp vedtok styret å oppretthalde jus som sjølvstendig fakultet.

Les også: Norges jusdekaner slår ring om jus i Tromsø

Fire nye dekanar tidlegare

Thrina Loennechen, ny dekan ved Det helsvitskapelege fakultet. Foto: UiT

På universitetsstyremøtet i oktober i år blei dei fire første dekanane tilsett. Bjørn Solvang skal leie Fakultet for ingeniørvitskap og teknologi (IVT-fak), Sonni Olsen blir leiar for Fakultet for humaniora, samfunnsvitskap og lærarutdanning (HSL-fak), Kathrine Tveiterås skal leie Fakultet for biovitskap, fiskeri og økonomi (BFE-fak) og Arne Smalås Fakultet for naturvitskap og teknologi (NT-fak).

Øvste leiar

Dekan er øvste leiar av eit fakultet, retta mot undervising og forsking, innan eitt eller fleire nærskylde fagfelt. Dette inneber ivaretaking av den samla verksemda til fakultetet, i ein sentral leiarposisjon, saman med prodekan og fakultetsdirektør. Dekanar blir tilsette på åremål for ein periode på fire år, med mulegheit for tilsetting i ytterlegare to fireårsperiodar.

Det var 28 søkarar til dekan- og viserektorstillingane. To dekanstillingar blei lyste ut to gongar.

Les også:

Fakta

UiT Norges arktiske universitet fra 2018

 • UiT Norges arktiske universitet har seks fakulteter.
 • Det helsevitenskapelige fakultet + Avdeling for vernepleie + Idrettshøgskolen
 • Fakultet for naturvitenskap og teknologi + fagmiljø i samfunnssikkerhet, sikkerhet og beredskap
 • Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
 • Det juridiske fakultet
 • Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi
 • Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning + Institutt for reiseliv og nordlige studier + Institutt for barnevern og sosialt arbeid
 • Det ble også opprettet og vedtatt et nytt punkt 2: Det kunstfaglige fakultet skal 1.1.2018 ikke være en enhet på nivå 2. Den nærmere organisatoriske plasseringen av dagens Kunstfak avgjøres av styret høsten 2017 basert på en egen utredning
 • Fra 1. januar 2018 opprettes det to regionale viserektorstillinger ved UiT.
 • Stillingene skal inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar for (det som i dag er) Finnmark og Nord-Troms samt Sør-Troms og Nordland.
 • Hovedsete for stillingene legges til Alta og Harstad.

Kilde: Innstilling til universitetsstyret UiT og vedtakene i styremøtet

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS