nordområdene

UiT og Norce skal samarbeide i nord og hente penger i EU

UiT og Norce inngår en samarbeidsavtale som omfatter felles sentre, felles prosjekter og felles infrastruktur som en innrettet mot nordområdene.

Rektor Dag Rune Olsen ved UiT og kst konsernsjef Thor Arne Håverstad i Norce (t.v) signerer samarbeidsavtale under konferansen Arctic Frontier i Tromsø.

Tromsø (Khrono): Samarbeidsavtalen inngås med en felles målsetting om å bidra til bærekraft og vekst med særlig vekt på nordområdene.

I en pressemelding heter det at UiT Norges arktiske universitet og Norce «har en felles ambisjon om å bidra til omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor. Avtalen som nå er inngått skal bidra til økt samarbeid om forskning og forskningsbasert innovasjon, og til å skape flere muligheter for bruk av kompetanse på tvers av fagområder og bransjer».

Hente EU-midler

— Vi i nord har samarbeidet med UiT i 40 år, men etter fusjonen og etableringen av Norce møter vi UiT på en mye større flate, og det åpner seg muligheter for samarbeid rundt store satsinger som de nye «missions», EU-prosjekter og senterordningene på fornybar forskningsdrevet innovasjon, sier Rune Storvold, avdelingsleder for observasjonssystemer og regionansvarlig for Norce i Nord-Norge i pressemeldingen.

Samarbeidsavtalen har høye ambisjoner ikke minst når det gjelder å hente mer midler fra EUs forskningsprogram.

— Det er viktig at Norce og UiT nå videreutvikler og forsterker det langvarige og gode samarbeidet som er etablert. Særlig spennende blir det å utvikle et tettere samarbeid rettet inn mot forskningsmidler fra Horisont Europa, sier Dag Rune Olsen, rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Viktig region

Avtalen ble høytidelig underskrevet under Arctic Frontiers-konferansen som foregår i Tromsø denne uken.

Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i Norce ser fram til et tettere samarbeid:

— Samarbeidsavtalen bekrefter at UiT og Norce ser verdien av samarbeid innenfor forskning og innovasjon framover, der vi i fellesskap kan bidra økt til forsknings- og innovasjonsinnsats i en stadig viktigere region for Norge og det internasjonale samfunnet, sier Håverstad, pressemeldingen.

Rune Storvold,  regionansvarlig for NORCE i Nord-Norge, Thor Arne Håverstad, kst konsernsjef i Norce, Camilla Brekke, prorektor for forskning ved UiT og Dag Rune Olsen, rektor UiT
Rune Storvold, regionansvarlig for NORCE i Nord-Norge, Thor Arne Håverstad, kst konsernsjef i Norce, Camilla Brekke, prorektor for forskning ved UiT og Dag Rune Olsen, rektor UiT

Årlige møter

Av meldingen går det også fram at det skal være årlige møter mellom toppledergruppene i de to samarbeidspartnerne. Det skal også nedsettes en arbeidsgruppe som skal skjøtte samarbeidet i det daglige.

— Vi har den senere tiden hatt god dialog om et forsterket samarbeid. Vi har komplementære miljøer og en forskningsinfrastruktur i toppklasse. Det legger et godt grunnlag for å følge opp ambisjonene i denne avtalen, sier Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling ved UiT i pressemeldingen.

Dette er områdene som inngår i samarbeidsavtalen:

  • Felles senterdannelser
  • Felles eksternt finansierte forskningsprosjekter
  • Utveksling av personell (II-stillinger)
  • Samarbeid om lokaler, infrastruktur og vitenskapelig utstyr
  • Kurs- og utdanningssamarbeid (hospitering master, phd)
  • Profilering
Powered by Labrador CMS