vedtatt i dag

UiT skal ansette ny rektor så snart som mulig

Under torsdagens styremøte vedtok UiT-styret seg for at ny rektor skal ansettes så snart som mulig.

Utsnitt fra torsdagens styremøte ved UiT Norges arktiske universitet, der det ble bestemt at ny rektor skal ansettes så snart som mulig.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

31. juli 2021 er nåværende rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Anne Husebekk, ferdig med sin andre fireårsperiode i sjefsstolen i Tromsø.

Før sommeren vedtok UiT-styret at den neste rektoren skulle ansettes, og ikke velges. Vedtaket har blitt sett på som svært omstridt, ettersom et flertall av de ansatte og studentene ved UiT ønsket å fortsette med valgt rektor.

Ny rektor ansettes rundt årsskiftet

Under torsdagens ekstraordinære styremøte, som ble stremaet via Zoom, skulle den videre prosessen rundt rektoransettelsen opp som egen sak.

Det store spørsmålet dreide seg enkelt forklart om i hvilken ende omleggingen av organisasjonen skal begynne. Det ene alternativet som har vært aktuelt, er å gjennomføre alle eller de mest vesentlige strukturelle og organisatoriske avklaringene før det blir tatt stilling til hvilke personer som skal ansettes i de aktuelle stillingene.

Det andre alternativet som ble presentert er mer trinnvis, og går i hovedsak ut på at en ny rektor skal ansettes så snart som mulig, for å kunne være med på og bidra til omleggingen av organisasjonen.

Det siste alternativ, som også var det styret valgte å vedta under torsdagens møte, innebærer blant annet at rektorstillingen ved UiT skal utlyses allerede tidlig i september med mål om ansettelse rundt årsskiftet 2020/2021.

Kan engasjeres

Deretter skal det legges frem sak til universitetsstyret vinteren/våren 2021, om funksjoner, oppgaver og sammensetning av rektoratet og universitetsledelsen. Det skal også legges frem sak i løpet av 20221 om ledelse av administrasjonen.

Den nye rektoren blir selvsagt ikke rektor før 1. august 2021, men kan konsulteres om utvalgte spørsmål i tiden fra ansettelsen rundt årsskiftet og frem mot høsten, og eventuelt engasjeres til å bidra i dette arbeidet.

Etter en liten runde blant styremedlemmene på torsdag kunne møteleder og rektor Anne Husebekk konkludere med at det siste alternativet er det riktige å gå for.

— Selv om det har blitt lagt frem en del betenkeligheter rundet det andre alternativet, virker det som at styret samlet sett ønsker å gå for det alternativet, fastslo Husebekk.

Blir store endringer

I dag har UiT todelt ledelse der valgt rektor er styreleder og en universitetsdirektør er øverste administrative leder. Fra 1. august 2021 blir rektor også administrerende direktør, men med en ekstern styreleder.

Dette medfører at stillingene som universitetsdirektør og assisterende universitetsdirektør formelt opphører fra samme dato.

Powered by Labrador CMS