UiT skal avgjøre om rektor fortsatt skal velges

Styret ved UiT skal vedta ledelsesmodell for neste fireårsperiode.

Styret ved UiT Norges arktiske universitet skal i juni bestemme om rektor fortsatt skal være valgt, eller heller ansettes.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

17. juni skal styret ved UiT avgjøre om universitetet fortsatt skal ha valgt rektor fra 1. august 2021. Da er den andre rektorperioden til dagens valgte rektor, Anne Husebekk, over.

Fakta

Ekstern styreleder eller rektor som styreleder

De 21 statlige universitetene og høgskolene har følgende styrings- og ledelsesmodell:

Ansatt rektor og ekstern styreleder, 10 stykker:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Nord universitet
 • Norges handelshøyskole
 • NMBU
 • NTNU
 • OsloMet
 • Universitetet i Stavanger

Valgt rektor, der rektor selv er styreleder:

 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Samisk høgskole

På et styreseminar i mars kom det fram at universitetsstyret ønsket å bestemme hvilken ledelsesmodell universitetet skal ha neste rektorperiode.

– Universitetsstyret ønsker å realitetsbehandle spørsmålet og har derfor et ønske om å bli forelagt en sak om hvilken ledelsesordning UiT skal ha, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Høring i løpet av våren

Han opplyser at det vil bli gjennomført en høring blant ansatte og studenter i løpet av våren.

— Styret ønsket en bred, åpen prosess, og vi ser på ulike måter som vi kan få innspill fra studenter og ansatte på, i tillegg til selve høringen. Blant annet skal vi ha et allmøte digitalt, med innledere og med diskusjon som man kan melde seg på. Vi skal diskutere videre med fagforeningene hva slags andre typer involvering av de ansatte vi kan ha, sier han.

Høringsrunden vil finne sted i tidsrommet april/mai, og med svarfrist i slutten av mai. Fossland opplyser at høringsbrevet skal sendes ut i løpet av inneværende uke.

Han sier at videre det kun er hovedpørsmålet om valgt eller ansatt rektor som vil bli avgjort av styret i juni. Deretter vil de se på hvilke andre utredninger som må til, avhengig av vedtaket i styret.

Valgt uten motkandidat

Anne Husebekk ble gjenvalgt som rektor ved UiT i 2017, uten motkandidater. 6,5 prosent av de stemmeberettigede avla stemme, og av disse var det 34 prosent som stemte blankt.

Også før valget i 2017 tok universitetsstyret stilling til ledelsesmodell. Den gang vedtok styret med 12 mot 5 stemmer å fortsette med valgt rektor. Mindretallet ønsket lovens normalmodell, som er ansatt rektor.

Vedtaket skjedde etter en høringsrunde, der det var ganske jevnt mellom fakulteter og sentre, mens fagforeninger og studentene ønsket å fortsette med valgt rektor. I en spørreundersøkelse blant ansatte og studenter ønsket 71 prosent å videreføre valgt rektor.

Anne Husebekk har i 2021 vært rektor ved UiT i åtte år..

To modeller

Ifølge universitets- og høyskoleloven er det to hovedmodeller å rekruttere rektor på; enten ved ansettelse eller ved valg. Ut fra loven er alternativene enten todelt ledelse av institusjonen med en valgt rektor som også er leder av universitetsstyret, eller enhetlig ledelse med en ansatt rektor hvor en av de eksterne medlemmene er styreleder. Ved ansatt rektor er det Kunnskapsdepartementet som oppnevner styreleder. Styret ved det enkelte universitet bestemmer hvilken ordning som skal gjelde ved institusjonen.

Universitets- og høyskolelovutvalget som la fram sine forslag til endringer i loven i februar foreslår at styreleder uansett skal være ekstern og oppnevnes av departementet. (8-2 stemmer i utvalget).

Videre går utvalget inn for at institusjonene fortsatt selv skal få velge om den skal ha valgt eller ansatt rektor.

Powered by Labrador CMS