Rektor Anne Husebekk ved UiT møtte ansatte ved Tromsø museum og Kunstfakultetet på et allmøte før jul for å orientere om planene om å utrede sammenslåing.Foto: Adnan Icagic

Utreder framtiden for kunstfagene i Tromsø nok en gang

Kunstfag. Teatersjef Inger Buresund ved Hålogaland teater skal lede utvalget som skal vurdere sammenslåing av kunstfakultetet ved UiT med Tromsø museum.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Framtiden for kunstfakultetet i Tromsø er uviss etter at universitetsstyret i juni ifjor vedtok å redusere antall fakulteter fra åtte til seks fra 1. januar 2018.

30. november ifjor vedtok universitetsstyret så å utsette nedleggingen av kunstfakultetet som selvstendig fakultet og i stedet utrede videre om det kan slås sammen med Tromsø Museum - Universitetsmuseet. Utredningen skulle gjøres av et utvalg med ekstern leder og hovedsaklig eksterne medlemmer.

Alternativet til sammenslåing med Tromsø museum er at kunstfakultetet fusjonerer med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Å fortsette som selvstendig fakultet er utelukket, ifølge styrevedtaket fra 30. november.

Nå er det klart at det er teatersjef Inger Buresund ved Hålogaland teater som skal lede utredningen om mulig sammenslåing med Tromsø Museum.

Utredningen skal være ferdig til 1. mai 2018. Etter dette vil den bli sendt på høring, før universitetsstyret skal ta en beslutning i saken.

Utredet før

Teatersjef Inger Buresund. Foto: Hålogaland teater

Kunstfakultetets framtid ble også utredet i 2017, da ledet av arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn.

Butenschøn-utvalget konkluderte med at ingen av de to alternativene som skulle vurderes ville gi noe faglig gevinst for kunstfagene. De to alternativene var sammenslåing med Tromsø Museum eller med Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL).

Utvalget sa likevel at hvis et av alternativene måtte velges, ville det være færrest ulemper ved å slå kunstfakultetet sammen med HSL-fakultetet.

Ifølge mandatet skal det nye utvalget undersøke hvilke muligheter som ligger i en framtidig samlokalisering av Tromsø Museum og kunstfagene ved UiT i Tromsø sentrum. Hvordan kan de skapende og utøvende kunstfagene og museet gjensidig styrke hverandre, er et av spørsmålene.

I løpet av de neste 5-10 årene vil vi få et gigantisk kulturkvartal midt i sentrum, der UiT absolutt vil være tilstede, og dette åpner for spennende muligheter som vi mener det er verd å utforske nærmere.

Jørgen Fossland

Butenschøn-utvalget pekte i liten grad på hvilke muligheter som lå i dette alternativet, ifølge universitetsdirektør Jørgen Fossland.

— Vi mener det er grunn til å se nærmere på hvilke muligheter som kan ligge i dette alternativet, og det var styret enig i, sa han til Khrono etter styremøtet 30. november.

Kan samles i sentrum

Det foreligger store planer om et helt kulturkvartal i Tromsø sentrum, der et nytt bygg for Tromsø museum vil ligge, rett i nærheten Kunstakademiet, som er en del av Kunstfakultetet. I tilgrensende lokaler har Tromsø kommune og Nordnorsk Opera og Symfoniorkester dessuten uttrykt ønske om å samarbeide med UiT om et «Musikkens hus», som vil kunne romme dagens musikkonservatorium, som utgjør den andre delen av Kunstfakultetet.

— I løpet av de neste 5-10 årene vil vi få et gigantisk kulturkvartal midt i sentrum, der UiT absolutt vil være tilstede, og dette åpner for spennende muligheter som vi mener det er verd å utforske nærmere, sa Fossland.

Hel-eksternt utvalg

Leder for det nye utvalget, Inger Buresund, har vært teatersjef ved Hålogaland Teater siden mai 2016 og har blant annet vært leder for Ibsen International med internasjonale samarbeidsprosjekter innen teater, dans og opera. Hun har erfaring som teatersjef både fra institusjonsteater og det frie feltet.

— Vi skal ha vårt første møte i utvalget 1. og 2. februar, så jeg vil vente til etter dette med å uttale meg, sier Buresund.

Hun får med seg rektor ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO) , Ole Gustavsen i utvalget.

AHO har tilknytning til UiT ved at de to samarbeider om en fem-årig utdanning i landskapsarkitektur, der de første studentene tas opp høsten 2018.

Andre medlemmer i utvalget er direktør ved museet Rockheim, Sissel Guttormsen, universitetslektor Ørjan Hattrem ved Nord universitet, direktør Jeremie McGowan ved Nord Norsk Kunstmuseum og museumssjef Katarina Pierre ved Bildmuseet ved Umeå Universitet.

Også museumsdirektør Reidar Andersen ved NTNU Vitenskapsmuseet og masterstudent Meera Manjit Kaur ved OsloMet er med i utvalget.

Fakta

Kunstfagene i Tromsø

Styret ved UiT gjorde følgende vetak torsdag 30. november 2017:

1. Det skal oppnevnes et utvalg som får i oppdrag å foreta en mulighetsstudie av Tromsø Museums (TMU) funksjon og plass ved UiT

Norges arktiske universitet. 2. Utvalget skal som ledd i sitt arbeid vurdere mulighetene for en nærmere samordning og samorganisering av virksomhetene ved TMU og Det kunstfaglige fakultet.

3. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne mandat for og sammensetning av utvalget. Utvalget skal ha ekstern leder og i hovedsak eksterne medlemmer.

4. Universitetsstyret ber om at det i løpet av 2018 blir lagt fram sak for styret med tilrådinger på de områder som utredningen omfatter.

5. Inntil vedtak om ny organisering er fattet avventes endelig innplassering av dagens Kunstfakultet i organisasjonsstrukturen ved UiT.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS