erstatning

UiT vant i rettssak om «Kronprins Haakon»-base

Tromsø havn krevde erstatning for investeringer på en mulig base for forskningsskipet «Kronprins Haakon». Nå er UiT Norges arktiske universitet frifunnet.

UiT Norges arktiske universitet er frifunnet i en rettskonflikt om investeringer til en mulig base for forskningsskipet Kronprins Haakon.

Publisert

Bakgrunnen for det som nå er blitt et søkmål er byggeplaner fra 2019, som iTromsø først omtalte.

Da skulle Tromsø Havn gå i gang med utbygging for 215 millioner kroner på Tromsøyna. En del av byggeplanene var å bygge en forskningsflåtebase for forskningsskipet «Kronprins Haakon»

Mener UiT trakk seg

UiT Norges arktiske universitet (UiT) var med i forhandlingene, som en av de som bruker skipet mest. Tromsø Havn og Tromsø kommune mener så at universitetet trakk seg fra forhandlingene, som er bakgrunnen for erstatningskravet. Bakgrunnen var at en innkjøpsavtale med Tromsø Havn ville komme i strid med anskaffelsesregelverket, skriver samme avis.

Nå forteller Nord 24 at Nord-Troms tingrett har frifunnet UiT og staten.

Kalkulert risiko

I følge Nord24 er rettens vurdering at Tromsø havn tok en kalkulert risiko ved å pådra seg store kostnader samtidig som de var kjent med at avtalen kunne komme i brudd med anskaffelsesregelverket. Retten mener også UiT hadde saklig grunn til å trekke seg etter å ha fått resultatet av den juridiske vurderingen.

«Det er, slik retten ser det, ikke holdepunkter for at UiT bevisst har holdt opplysninger skjult for Tromsø Havn, eller at UiT har gitt uriktige opplysninger for forlede Tromsø Havn», heter det i dommen.

Dermed frifinnes Staten i søksmålet og Tromøs kommune må ut med 168.000 i sakskostnader. Dommen er ikke rettskraftig, skriver Nord24.

Konkurransen er i følge avisen fortsatt ikke lyst ut.

Powered by Labrador CMS