avvikling av studiested nesna

UiT vil bidra til nytt campus Nesna

UiT er med når aktører på Helgeland jobber for å få på plass nye utdanningstilbud på Nesna når Nord universitet trekker seg ut.

Protestene har haglet etter at styret ved Nord universitet vedtok å avvikle studiested Nesna. Nå jobbes det med å finne andre som kan tilby høyere utdanning på Nesna.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En styringsgruppe for prosjektet «Nye tilbud innen høyere utdanning på Helgeland» er i ferd med å komme på plass og en av deltakerne er viserektor ved UiT Norges arktiske universitet, Sveinung Eikeland.

Prosjektet skal jobbe for å fylle campus Nesna med nye studietilbud når Nord universitet trekker seg ut derfra i 2022.

Saken ble først omtalt i Helgelands Blad (for abonnenter).

Vil fylle Campus Nesna

Daglig leder Arne Langset i Indre Helgeland regionråd sier at prosjektet først og fremst har som mål å bidra til å bygge kompetanse privat og offentlig sektor i Helgelands-kommunene trenger.

— Campus Nesna representerer både en tradisjon og en svært god infrastruktur som senter for dette på Helgeland. Vi beklager at ledelsen ved Nord universitet, slik vi ser det, har undervurdert denne verdien. Vi erkjenner at Nord Universitet i dag har begrenset evne og vilje til å ta dette regionale ansvaret og kommunene har i økende grad måttet ta dette ansvaret som de tidligere statlige regionale høgskolene hadde i regionen, sier han til Khrono.

Langset sier at UiT er et naturlig førstevalg i prosjektet.

— Vi ser at UiT har et bredt landsdelsansvar og vil kunne samarbeide om en rekke tilbud som Nord ikke har, verken på Helgeland eller i landsdelen for øvrig, sier han, men legger til at flere andre høyere utdanningsinstitusjoner være aktuelle.

— Vi kartlegger mulighetene, og ser blant annet over grensen til Umeå universitet, sier han.

Fikk beskjed om å holde seg unna

I 2019 var UiT-rektor Anne Husebekk på besøk på Nesna, etter invitasjon fra ordfører Hanne Davidsen og regionrådene på Helgeland. Kort tid etter fikk Husebekk beskjed av Kunnskapsdepartementet om å holde seg unna Helgeland.

Viserektor Sveinung Eikeland ved UiT sier at de fikk en henvendelse og har sagt ja til å sitte i styringsgruppen for prosjektet.

— Utgangspunktet er at vi har et landsdelsansvar som omfatter Helgeland, sier han til Khrono.

— Det er ikke helt klart ennå hva dette prosjektet skal være, men det handler om å skape nye høyere utdanningstilbud med utgangspunkt i Nesna. I den sammenheng er det også viktig at Nesna kommune har søkt omstillingsmidler, som vil være en viktig del av dette, sier Eikeland.

Viserektor Sveinung Eikeland ved UiT.

Skal ikke konkurrere med Nord

UiT har en samarbeidsavtale med Nord universitet, som innebærer at UiT ikke skal starte konkurrerende virksomhet der hvor Nord er.

– Det gjør det vanskelig for oss å starte lærer- eller sykepleierutdanning på Helgeland. Sånn som landet ligger nå, er det andre typer utdanningstilbud vi vil fokusere på, sier Eikeland til Helgelands Blad.

Eikeland svarer bekreftende på at lærerutdanning er uforenlig med UiTs føringer.

– Slik det politiske landskapet er i dag, så er det det. Men det kan jo forandre seg. Vi er allerede inne i prosesser som handler om reiselivsutdanning og utdanning innen havbruk på Helgeland. Det er spennende områder, og jeg opplever jo at kommunene og arbeidslivet på Helgeland har et videre perspektiv enn bare det som handler om lærerutdanning, sier Eikeland.

I et brev til Indre Helgeland regionråd skriver rektor Anne Husebekk ved UiT at det vil være naturlig for dem å vurdere på hvilke områder UiT har kapasitet til å bidra med kompetansetiltak, og fortrinnsvis med nye tilbud som ikke allerede finnes i regionen. Hun understreker at det likevel er UiT selv som tar beslutninger om oppstart, gjennomføring og innhold i utdanningstilbudene.

Mener forholdene ligger til rette på Nesna

Arne Langset sier at deres utgangspunkt er at campus Nesna både har oppgradert bygningsmasse som er innrettet mot utdanning og vitenskapelig ansatte, som i stor grad har førstekompetanse.

— Vi vil se på om vi kan bruke de lærekreftene vi har på Nesna. Mange av de vitenskapelig ansatte er svært lite interessert i i å flytte til Bodø eller andre steder der Nord universitet vil ha dem, sier han.

— Vi vil ihvertfall gjøre et forsøk, det er et ansvar vi har overfor befolkningen og kommunene på Helgeland, legger han til.

Powered by Labrador CMS