Debatt Elena Rosnes og Lise Eastgate

Ulogisk at regjeringen vil kutte IKT-studieplasser

Det stort behov for IKT-kompetanse, skriver Elena Rosnes og Lise Eastgate.

Søkertallene til IT-studiene har vært høye de siste årene. Da er det ekstra viktig å tilrettelegge for flere IKT-studieplasser skriver Lise Eastgate (venstre) og Elena Rosnes..
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Næringslivet og offentlige tjenester er desperate etter IT-hoder. Mangelen på digital kompetanse pekes på som omstillingens største hinder.

I regjeringens forslag til statsbudsjettet er det ingen satsing på studieplasser innen IKT, og 1.500 studieplasser som ble opprettet under pandemien kan forsvinne.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

En nedprioritering av IKT-plasser vil ikke alene «velte lasset», men det sender noen viktige signaler som kan være med å påvirke satsningsområder direkte eller indirekte knyttet opp mot det grønne skiftet.

Kompetanseforum Østfold jobber for å tilrettelegge for relevant kompetanse for fremtidens arbeidsmarked. Da er antall studieplasser én av mange viktige brikker som må på plass.

Itera sitt regionskontor i Fredrikstad er med i Kompetanseforum Østfold nettopp fordi teknologiselskapet støtter samspillet mellom akademia og næringsliv, som er en viktig faktor i å sikre relevant kompetanse. Å bidra til at utdanningsinstitusjonene får tilgang til næringslivets innsikt er helt avgjørende.

Ungdommen ønsker å satse på teknologi. Søkertallene til IT-studiene har vært høye de siste årene. Da er det ekstra viktig å tilrettelegge for flere IKT-studieplasser og gjøre studiene så relevante som mulig.

Powered by Labrador CMS